KE3R-9>APDR10,PARRTT*,WIDE2-1,qAR,GOODMN:!3747.37N/10858.36Wj139/058/A=006102KE3R DMR
KE3R-9>APDR10,PARRTT*,WIDE2-1,qAR,GOODMN:!3737.81N/10847.57Wj145/054/A=006123KE3R DMR
KE3R-9>APDR10,WIDE2-2,qAR,GOODMN:!3728.96N/10837.71Wj069/046/A=006069KE3R DMR
KE3R-9>APDR10,WIDE2-2,qAR,GOODMN:!3729.05N/10837.47Wj038/000/A=006066KE3R DMR
KE3R-9>APDR10,WIDE2-2,qAR,GOODMN:!3729.05N/10837.47Wj038/000/A=006063KE3R DMR
KE3R-9>APDR10,WIDE2-2,qAR,GOODMN:!3727.77N/10832.21Wj132/007/A=006384KE3R DMR
KE3R-9>APDR10,WIDE2-2,qAR,GOODMN:!3727.00N/10829.61Wj106/049/A=006459KE3R DMR
KE3R-9>APDR10,WIDE2-2,qAR,GOODMN:!3726.63N/10828.51Wj137/053/A=006498KE3R DMR
KE3R-9>APDR10,WIDE2-2,qAR,GOODMN:!3720.26N/10812.13Wj061/057/A=007107KE3R DMR
KE3R-9>APDR10,PARRTT*,WIDE2-1,qAR,GOODMN:!3713.76N/10751.71Wj141/035/A=005859KE3R DMR
KE3R-9>APDR10,PARRTT*,WIDE2-1,qAR,GOODMN:!3713.69N/10748.34Wj076/045/A=006276KE3R DMR
KE3R-9>APDR10,PARRTT*,WIDE2-1,qAR,GOODMN:!3713.62N/10743.05Wj093/052/A=006342KE3R DMR