VE7PDO messages


fromtotime message
VE7NV-8 VE7PDO 07/12 20:00:33z Reply hi{63