KI5BZO-9 messages


fromtotime message
KI5BZO-9 SMSGTE 06/22 15:37:05z Send another @3177424498{14
KI5BZO-9 SMSGTE 06/17 20:53:36z Send another 1{13
KI5BZO-1 KI5BZO-9 06/16 01:08:38z Reply hello{1
KI5BZO-7 KI5BZO-9 06/09 20:58:33z Reply What's up?{2
KI5BZO-7 KI5BZO-9 06/09 20:58:23z Reply Hey man! What's up?{1
KI5BZO-9 KI5BZO-7 06/09 20:58:14z Send another Hey Man{12