Tide at Whitestone Narrows, Neva Strait, Alaska


Not for use in navigation!

2023-04-01 10:40 AM AKDT  8.16 feet High Tide
2023-04-01 02:09 PM AKDT  Moonrise
2023-04-01 05:29 PM AKDT  1.09 feet Low Tide
2023-04-01 07:42 PM AKDT  Sunset
2023-04-02 12:00 AM AKDT  8.16 feet High Tide
2023-04-02 05:46 AM AKDT  3.36 feet Low Tide
2023-04-02 06:20 AM AKDT  Moonset
2023-04-02 06:28 AM AKDT  Sunrise
2023-04-02 11:30 AM AKDT  8.59 feet High Tide
2023-04-02 03:31 PM AKDT  Moonrise
2023-04-02 06:04 PM AKDT  0.75 feet Low Tide
2023-04-02 07:44 PM AKDT  Sunset
2023-04-03 12:25 AM AKDT  8.70 feet High Tide
2023-04-03 06:21 AM AKDT  2.42 feet Low Tide
2023-04-03 06:25 AM AKDT  Sunrise
2023-04-03 06:26 AM AKDT  Moonset
2023-04-03 12:11 PM AKDT  8.97 feet High Tide
2023-04-03 04:52 PM AKDT  Moonrise
2023-04-03 06:35 PM AKDT  0.56 feet Low Tide
2023-04-03 07:46 PM AKDT  Sunset
2023-04-04 12:49 AM AKDT  9.25 feet High Tide
2023-04-04 06:23 AM AKDT  Sunrise
2023-04-04 06:30 AM AKDT  Moonset
2023-04-04 06:54 AM AKDT  1.52 feet Low Tide
2023-04-04 12:49 PM AKDT  9.26 feet High Tide
2023-04-04 06:13 PM AKDT  Moonrise
2023-04-04 07:03 PM AKDT  0.55 feet Low Tide
2023-04-04 07:48 PM AKDT  Sunset
2023-04-05 01:13 AM AKDT  9.77 feet High Tide
2023-04-05 06:20 AM AKDT  Sunrise
2023-04-05 06:33 AM AKDT  Moonset
2023-04-05 07:26 AM AKDT  0.70 feet Low Tide
    

Other Nearby Tide Stations


distancename
2.3Olga Point, Olga Strait, Sitka Sound, Alaska
2.8Zeal Point, Neva Strait, Alaska
7.6Haley Anchorage, Fish Bay, Alaska
9.9Kakul Narrows, Alaska
10.0Bear Bay, Peril Strait, Alaska
10.3Dog Point, Lisianski Peninsula, Sitka Sound, Alaska
10.3Scraggy Point, Kruzof Island, Alaska
10.8Serguis Narrows, Alaska
13.6Shoals Point, Kruzof Island, Alaska
16.0Povorotni Island, Pogibshi Point, Peril Strait, Ala
16.1Gilmer Bay, Kruzof Island, Alaska
18.0Sitka, Baronof Island, Sitka Sound, Alaska
21.0Nismeni Cove, Peril Strait, Alaska
21.4Klokachef Island, Alaska