N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,KB5ASY-10:_11190346c311s003g007t044r000p000P000h81b10270tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,K5UTD:_11190354c304s004g005t044r000p000P000h81b10270tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,KS5S:_11190401c340s004g003t043r000p000P000h82b10269tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,KS5S:_11190409c301s004g005t043r000p000P000h81b10270tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,K5TXM-10:_11190416c312s003g006t044r000p000P000h82b10270tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,K5TXM-10:_11190424c332s003g005t044r000p000P000h82b10270tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAO,AE5CA-1:_11190431c300s003g003t043r000p000P000h83b10271tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,K5TXM-10:_11190439c285s002g000t043r000p000P000h83b10271tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,KN6Q:_11190446c263s003g002t043r000p000P000h83b10272tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,K5TXM-10:_11190454c239s001g001t043r000p000P000h84b10272tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3,KG5IE-2,WIDE2*,qAR,W5NGU-3:_11190501c233s003g001t043r000p000P000h85b10273tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAO,AE5CA-1:_11190516c210s002g000t042r000p000P000h86b10277tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,KS5S:_11190524c260s000g002t042r000p000P000h84b10274tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAO,AE5CA-1:_11190531c328s000g003t042r000p000P000h86b10275tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,K5UTD:_11190546c288s001g001t042r000p000P000h87b10276tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,KN6Q:_11190554c215s000g001t042r000p000P000h88b10276tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAO,AE5CA-1:_11190601c262s000g000t042r000p000P000h87b10277tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,KS5S:_11190609c004s000g000t042r000p000P000h87b10277tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,K5UTD:_11190616c266s000g001t041r000p000P000h88b10279tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAO,AE5CA-1:_11190624c307s002g002t041r000p000P000h90b10280tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAO,AE5CA-1:_11190631c288s002g003t041r000p000P000h90b10281tU2k
N0JY-4>APTW01,WIDE2-2,qAO,AE5CA-1:_11190639c330s002g001t041r000p000P000h89b10282tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAO,AE5CA-1:_11190647c270s000g000t041r000p000P000h90b10281tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAO,AE5CA-1:_11190654c271s001g000t041r000p000P000h90b10282tU2k
N0JY-4>APTW01,WIDE2-2,qAR,W5NCD-15:_11190702c294s002g002t041r000p000P000h90b10283tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,K5UTD:_11190709c257s000g000t041r000p000P000h90b10284tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAO,AE5CA-1:_11190717c297s002g002t041r000p000P000h91b10284tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAO,AE5CA-1:_11190724c291s002g003t041r000p000P000h90b10284tU2k
N0JY-4>APTW01,AC5CV-1*,WIDE2,qAO,AE5CA-1:_11190732c323s002g001t042r000p000P000h89b10286tU2k
N0JY-4>APTW01,WIDE2-2,qAO,AE5CA-1:_11190739c312s003g003t042r000p000P000h88b10288tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,K5UTD:_11190747c294s003g004t043r000p000P000h87b10289tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,K5UTD:_11190754c297s002g004t043r000p000P000h87b10290tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAO,AE5CA-1:_11190802c325s004g003t043r000p000P000h87b10291tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,K5KRK-1:_11190809c329s003g002t043r000p000P000h86b10293tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,KD5OXM-10:_11190817c316s003g002t044r000p000P000h85b10294tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,K5UTD:_11190824c277s004g003t044r000p000P000h85b10293tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,K5TXM-10:_11190832c305s004g004t044r000p000P000h84b10295tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,KN6Q:_11190839c305s003g003t045r000p000P000h85b10296tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,K5UTD:_11190847c290s002g001t046r000p000P000h85b10297tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,K5UTD:_11190902c312s004g005t047r000p000P000h79b10297tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,KN6Q:_11190909c342s002g002t047r000p000P000h81b10298tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,K5UTD:_11190917c281s005g005t048r000p000P000h75b10298tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,KS5S:_11190924c295s003g004t049r000p000P000h75b10299tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,K5TXM-10:_11190932c294s003g004t050r000p000P000h73b10298tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,K5TXM-10:_11190939c343s003g002t051r000p000P000h71b10297tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,KS5S:_11190947c232s002g003t052r000p000P000h70b10298tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,KB5ASY-10:_11191002c325s003g003t054r000p000P000h67b10296tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,K5TXM-10:_11191009c290s004g003t054r000p000P000h65b10295tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,K5TXM-10:_11191017c300s001g000t055r000p000P000h62b10294tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,KS5S:_11191024c288s004g003t055r000p000P000h57b10295tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,KS5S:_11191032c221s000g001t056r000p000P000h56b10295tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,KB5ASY-10:_11191039c260s003g003t057r000p000P000h52b10293tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,KS5S:_11191047c035s002g001t058r000p000P000h53b10292tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,K5TXM-10:_11191054c238s003g005t058r000p000P000h50b10291tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,KB5ASY-10:_11191101c217s002g004t058r000p000P000h53b10290tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,K5TXM-10:_11191109c276s002g004t058r000p000P000h48b10289tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,K5TXM-10:_11191124c188s003g003t059r000p000P000h42b10288tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,KB5ASY-10:_11191131c224s005g005t060r000p000P000h41b10286tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,KS5S:_11191146c276s005g000t060r000p000P000h37b10283tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,KS5S:_11191154c328s002g002t061r000p000P000h39b10281tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,KB5ASY-10:_11191201c318s002g002t061r000p000P000h38b10279tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,K5TXM-10:_11191209c260s002g002t061r000p000P000h37b10276tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,K5TXM-10:_11191216c225s005g005t061r000p000P000h38b10274tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,KB5ASY-10:_11191224c287s002g007t061r000p000P000h37b10271tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,KB5ASY-10:_11191231c242s005g006t062r000p000P000h37b10271tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,K5TXM-10:_11191238c205s005g004t061r000p000P000h37b10270tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,KB5ASY-10:_11191246c263s003g001t061r000p000P000h37b10268tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,KB5ASY-10:_11191253c263s001g005t061r000p000P000h40b10265tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3,K5FTW-5*,WIDE2,qAR,KS5S:_11191253c263s001g005t061r000p000P000h40b10265tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,KS5S:_11191308c235s001g003t062r000p000P000h38b10263tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,KS5S:_11191316c225s007g008t062r000p000P000h35b10261tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,W5NGU-4:_11191323c229s003g002t062r000p000P000h34b10261tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,KS5S:_11191331c225s005g002t062r000p000P000h36b10259tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,KS5S:_11191338c239s003g004t062r000p000P000h33b10259tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,KB5ASY-10:_11191346c180s008g006t062r000p000P000h35b10258tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,KS5S:_11191353c170s003g003t062r000p000P000h34b10258tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,K5TXM-10:_11191408c155s005g007t063r000p000P000h33b10253tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3,KG5IE-2,WIDE2*,qAR,W5NGU-4:_11191416c250s004g004t063r000p000P000h33b10253tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,KS5S:_11191423c203s000g003t063r000p000P000h36b10251tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,KS5S:_11191431c150s002g005t063r000p000P000h33b10250tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,KS5S:_11191438c169s006g004t063r000p000P000h32b10247tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,K5TXM-10:_11191446c177s001g002t064r000p000P000h34b10246tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,KS5S:_11191453c235s002g002t064r000p000P000h34b10245tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,KS5S:_11191501c194s003g001t064r000p000P000h32b10245tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,KS5S:_11191508c176s006g006t064r000p000P000h31b10243tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,KB5ASY-10:_11191515c224s000g000t064r000p000P000h31b10243tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,K5TXM-10:_11191523c183s004g003t063r000p000P000h31b10242tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,KS5S:_11191530c242s003g002t064r000p000P000h30b10242tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,K5TXM-10:_11191538c187s000g000t065r000p000P000h31b10241tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,KB5ASY-10:_11191545c187s000g000t064r000p000P000h30b10240tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,KS5S:_11191553c187s000g000t064r000p000P000h30b10240tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,KB5ASY-10:_11191600c187s000g000t063r000p000P000h31b10239tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,KS5S:_11191608c187s000g000t063r000p000P000h32b10238tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,K5TXM-10:_11191623c187s000g000t062r000p000P000h32b10237tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,K5TXM-10:_11191630c187s000g000t062r000p000P000h35b10237tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,KB5ASY-10:_11191638c187s000g000t062r000p000P000h35b10237tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,K5TXM-10:_11191645c187s000g000t062r000p000P000h34b10236tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,K5TXM-10:_11191653c187s000g000t062r000p000P000h36b10236tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,K5TXM-10:_11191700c187s000g000t061r000p000P000h36b10235tU2k
N0JY-4>APTW01,ESTLND,WIDE2*,qAR,KD5YCY-5:_11191707c148s002g002t061r000p000P000h38b10236tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,KB5ASY-10:_11191715c143s003g003t060r000p000P000h38b10235tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,KS5S:_11191722c158s000g000t060r000p000P000h41b10234tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,KB5ASY-10:_11191730c158s000g000t059r000p000P000h42b10235tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,KS5S:_11191737c152s003g002t058r000p000P000h42b10235tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,KB5ASY-10:_11191745c125s000g000t057r000p000P000h43b10235tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,KB5ASY-10:_11191752c090s001g000t057r000p000P000h43b10236tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,K5TXM-10:_11191800c090s000g000t057r000p000P000h43b10235tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,K5TXM-10:_11191807c107s000g000t057r000p000P000h44b10235tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,KS5S:_11191815c107s000g000t057r000p000P000h45b10236tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,KS5S:_11191822c107s000g000t056r000p000P000h46b10236tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,K5TXM-10:_11191830c107s000g000t056r000p000P000h46b10236tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,K5TXM-10:_11191837c107s000g000t055r000p000P000h48b10237tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,K5TXM-10:_11191845c107s000g000t055r000p000P000h51b10236tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,KS5S:_11191852c107s000g000t053r000p000P000h55b10236tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,K5TXM-10:_11191900c107s000g000t052r000p000P000h57b10236tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,KS5S:_11191907c107s000g000t051r000p000P000h61b10236tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,K5TXM-10:_11191915c107s000g000t051r000p000P000h59b10236tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,K5TXM-10:_11191922c107s000g000t051r000p000P000h56b10237tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,K5TXM-10:_11191930c107s000g000t051r000p000P000h56b10237tU2k
N0JY-4>APTW01,KG5IE-2*,WIDE2-1,qAR,W5NGU-4:_11191937c107s000g000t051r000p000P000h56b10237tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,K5TXM-10:_11191945c107s000g000t052r000p000P000h56b10236tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,K5TXM-10:_11191952c107s000g000t051r000p000P000h56b10236tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,KB5ASY-10:_11192000c107s000g000t051r000p000P000h56b10235tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,KB5ASY-10:_11192007c107s000g000t051r000p000P000h57b10237tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,KB5ASY-10:_11192015c083s002g001t050r000p000P000h59b10238tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,K5TXM-10:_11192022c072s002g003t050r000p000P000h60b10237tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,KB5ASY-10:_11192030c069s003g003t050r000p000P000h60b10237tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,KB5ASY-10:_11192037c056s003g002t050r000p000P000h61b10236tU2k
N0JY-4>APTW01,ESTLND,WIDE2*,qAR,KD5YCY-5:_11192045c069s003g003t049r000p000P000h62b10236tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,KB5ASY-10:_11192052c062s003g003t049r000p000P000h62b10236tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,K5TXM-10:_11192100c055s003g003t049r000p000P000h62b10235tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,K5TXM-10:_11192107c068s003g004t049r000p000P000h62b10235tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,KB5ASY-10:_11192115c055s003g003t049r000p000P000h61b10234tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,KB5ASY-10:_11192122c053s003g003t049r000p000P000h61b10231tU2k
N0JY-4>APTW01,ESTLND,WIDE2*,qAR,KD5YCY-5:_11192129c070s003g003t049r000p000P000h61b10233tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,KB5ASY-10:_11192137c063s003g002t049r000p000P000h61b10234tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,K5TXM-10:_11192144c053s000g000t049r000p000P000h61b10236tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,KS5S:_11192152c053s000g000t049r000p000P000h62b10235tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,KB5ASY-10:_11192159c053s000g000t049r000p000P000h62b10236tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,KB5ASY-10:_11192207c053s000g000t049r000p000P000h64b10236tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,KB5ASY-10:_11192214c053s000g000t048r000p000P000h64b10236tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,K5TXM-10:_11192222c053s000g000t048r000p000P000h65b10237tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,K5TXM-10:_11192237c072s003g003t047r000p000P000h66b10235tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,KB5ASY-10:_11192244c069s002g002t047r000p000P000h68b10235tU2k
N0JY-4>APTW01,ESTLND,WIDE2*,qAR,KD5YCY-5:_11192252c045s001g002t047r000p000P000h69b10235tU2k
N0JY-4>APTW01,ESTLND,WIDE2*,qAR,KD5YCY-5:_11192259c065s003g002t046r000p000P000h69b10234tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,KB5ASY-10:_11192307c048s003g003t046r000p000P000h70b10234tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,KS5S:_11192314c068s002g003t046r000p000P000h71b10234tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,K5TXM-10:_11192322c068s002g002t046r000p000P000h70b10234tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,KB5ASY-10:_11192329c059s004g003t046r000p000P000h70b10233tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,KB5ASY-10:_11192337c055s003g003t046r000p000P000h70b10233tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,W5UOK-10:_11192344c062s003g003t046r000p000P000h70b10233tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,KB5ASY-10:_11192352c055s002g002t046r000p000P000h70b10233tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,W5UOK-10:_11192359c045s003g003t045r000p000P000h70b10231tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3,KG5IE-2,WIDE2*,qAR,W5NGU-4:_11200007c039s002g002t045r000p000P000h70b10233tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,K5TXM-10:_11200022c340s001g001t044r000p000P000h73b10233tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,KB5ASY-10:_11200029c338s001g001t044r000p000P000h71b10234tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,K5TXM-10:_11200036c349s001g002t045r000p000P000h71b10234tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,K5TXM-10:_11200044c032s001g001t044r000p000P000h71b10233tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,KB5ASY-10:_11200051c053s001g002t044r000p000P000h73b10231tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,KS5S:_11200059c045s001g002t044r000p000P000h71b10230tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,KS5S:_11200106c052s001g002t044r000p000P000h72b10228tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,KS5S:_11200114c063s003g002t044r000p000P000h71b10228tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,KB5ASY-10:_11200121c034s002g002t044r000p000P000h72b10226tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,K5TXM-10:_11200129c025s002g002t043r000p000P000h75b10227tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,K5TXM-10:_11200136c013s002g001t042r000p000P000h78b10226tU2k
N0JY-4>APTW01,WIDE2-2,qAR,KS5S:_11200144c014s000g000t042r000p000P000h78b10225tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,KB5ASY-10:_11200151c014s000g000t043r000p000P000h76b10225tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,KS5S:_11200159c014s000g000t043r000p000P000h75b10223tU2k
N0JY-4>APTW01,WIDE2-2,qAO,AE5CA-1:_11200206c014s000g000t043r000p000P000h75b10224tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,KB5ASY-10:_11200214c014s000g000t043r000p000P000h75b10223tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,K5TXM-10:_11200221c014s000g000t043r000p000P000h75b10224tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,KS5S:_11200228c014s000g000t043r000p000P000h75b10224tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,K5TXM-10:_11200244c063s003g003t043r000p000P000h75b10221tU2k
N0JY-4>APTW01,ESTLND,WIDE2*,qAR,KD5YCY-5:_11200251c053s002g002t042r000p000P000h79b10221tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,KB5ASY-10:_11200258c070s002g001t042r000p000P000h80b10221tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3,KG5IE-2,WIDE2*,qAR,W5NGU-4:_11200306c028s000g000t042r000p000P000h79b10221tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,K5TXM-10:_11200313c103s002g002t042r000p000P000h81b10221tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,KS5S:_11200321c086s001g001t043r000p000P000h81b10220tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,K5TXM-10:_11200328c056s000g000t043r000p000P000h81b10221tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,KS5S:_11200336c075s000g000t043r000p000P000h81b10223tU2k
N0JY-4>APTW01,WD5GIC-3*,WIDE2-1,qAR,K5TXM-10:_11200343c075s000g000t043r000p000P000h81b10222tU2k