WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_135/002g007t070P001h53b10135V124OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KF6NMZ-4:!3410.50N/11828.90W_121/004g007t070P001h53b10134V126OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KF6ILA-10,WIDE2*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_121/004g007t070P001h53b10134V126OTW1=
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_112/002g005t067P001h55b10135V140OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_126/003g007t069P001h52b10135V136OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KK6TTJ,WIDE2*,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_130/004g007t067P001h55b10134V139OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_137/004g005t070P001h52b10135V138OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_087/006g006t068P001h54b10135V139OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_135/003g007t068P001h54b10135V131OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_191/002g005t071P001h52b10136V137OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KF6ILA-10,WIDE2*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_191/002g005t071P001h52b10136V137OTW1dž
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_144/002g006t069P001h54b10134V130OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_092/005g006t071P001h51b10136V138OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_132/004g006t071P001h51b10136V132OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,KF6ILA-10,WIDE2*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_132/004g006t071P001h51b10136V132OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N6LXX-10:!3410.50N/11828.90W_153/002g004t072P001h51b10137V131OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_121/004g007t070P001h53b10134V126OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_190/004g006t072P001h50b10137V125OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,KA6DAC-1,WIDE2*,qAR,KF6SJ-10:!3410.50N/11828.90W_190/004g006t072P001h50b10137V125OTW1_X
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_180/005g009t072P001h50b10138V125OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_137/004g005t070P001h52b10135V138OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_150/002g008t073P001h50b10139V125OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_191/002g005t071P001h52b10136V137OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_119/007g009t071P001h49b10139V124OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,N6EX-4*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_119/007g009t071P001h49b10139V124OTW1ܳ
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KK6TTJ,WIDE2*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_119/007g009t071P001h49b10139V124OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_092/005g006t071P001h51b10136V138OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_145/005g007t072P001h49b10140V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_132/004g006t071P001h51b10136V132OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N6LXX-10:!3410.50N/11828.90W_173/003g005t073P001h49b10140V124OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_105/002g005t074P001h48b10141V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6LXX-10,WIDE1,N6EX-4*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_105/002g005t074P001h48b10141V123OTW1к
WA6MHA-11>APOTW1,N6LXX-10,WIDE1,N6EX-4*,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_153/002g004t072P001h51b10137V131OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_184/007g009t074P001h48b10140V125OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_190/004g006t072P001h50b10137V125OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_117/005g007t073P001h48b10140V128OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,KA6DAC-1,WIDE2*,qAR,KF6SJ-10:!3410.50N/11828.90W_117/005g007t073P001h48b10140V128OTW1jF
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_180/005g009t072P001h50b10138V125OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_173/007g008t073P001h47b10141V138OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_150/002g008t073P001h50b10139V125OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_182/007g007t074P001h47b10141V139OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,N6EX-4*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_182/007g007t074P001h47b10141V139OTW1$
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_119/007g009t071P001h49b10139V124OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_145/005g007t072P001h49b10140V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KF6NMZ-4:!3410.50N/11828.90W_186/002g009t074P001h47b10141V140OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_173/007g008t074P001h46b10142V140OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,KK6TTJ,WIDE2*,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_173/003g005t073P001h49b10140V124OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6LXX-10,WIDE1,N6EX-4*,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_105/002g005t074P001h48b10141V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_195/005g007t074P001h46b10141V136OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,N6EX-4*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_195/005g007t074P001h46b10141V136OTW1/X
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_184/007g009t074P001h48b10140V125OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_175/007g007t074P001h46b10141V137OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6LXX-10,WIDE1,N6EX-4*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_175/007g007t074P001h46b10141V137OTW1Uh
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_117/005g007t073P001h48b10140V128OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_162/003g007t075P001h45b10142V137OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,KA6DAC-1,WIDE2*,qAR,KF6SJ-10:!3410.50N/11828.90W_162/003g007t075P001h45b10142V137OTW1f
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_175/006g006t075P001h45b10141V130OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_182/007g007t074P001h47b10141V139OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N6LXX-10:!3410.50N/11828.90W_189/006g009t076P001h45b10140V128OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_173/005g010t076P001h45b10141V126OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_173/007g008t074P001h46b10142V140OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_195/005g007t074P001h46b10141V136OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_171/006g008t076P001h44b10143V130OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6LXX-10,WIDE1,N6EX-4*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_171/006g008t076P001h44b10143V130OTW1nN
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_175/007g007t074P001h46b10141V137OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_141/003g008t077P001h44b10142V128OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_162/003g007t075P001h45b10142V137OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_180/007g009t077P001h43b10143V128OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,N6EX-4*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_180/007g009t077P001h43b10143V128OTW1`
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_121/003g009t078P001h43b10143V139OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,KF6NMZ-4,WIDE1,W6SCE-10*,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_173/005g010t076P001h45b10141V126OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_193/008g009t078P001h42b10142V141OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_191/011g011t079P001h42b10142V140OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6LXX-10,WIDE1,N6EX-4*,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_171/006g008t076P001h44b10143V130OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_175/003g011t080P001h41b10142V139OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,N6EX-4*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_175/003g011t080P001h41b10142V139OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,KA6DAC-1,WIDE2*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_175/003g011t080P001h41b10142V139OTW1Q
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_165/008g008t080P001h40b10142V139OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KF6ILA,WIDE2*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_165/008g008t080P001h40b10142V139OTW1_
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_180/007g009t077P001h43b10143V128OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KF6NMZ-4:!3410.50N/11828.90W_182/009g011t082P001h40b10142V139OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_171/006g012t083P001h40b10143V138OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6LXX-10,WIDE1,N6EX-4*,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_121/003g009t078P001h43b10143V139OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_108/002g010t083P000h39b10143V137OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,KA6DAC-1,WIDE2*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_108/002g010t083P000h39b10143V137OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,N6EX-4*,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_193/008g009t078P001h42b10142V141OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_087/006g013t078P000h39b10142V139OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_144/004g009t081P000h38b10142V135OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_191/011g011t079P001h42b10142V140OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_218/006g008t083P000h38b10141V138OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_175/003g011t080P001h41b10142V139OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N6LXX-10:!3410.50N/11828.90W_180/008g011t083P000h37b10142V132OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,KA6DAC-1,WIDE2*,qAR,KF6SJ-10:!3410.50N/11828.90W_180/008g011t083P000h37b10142V132OTW1-
WA6MHA-11>APOTW1,N6LXX-10,WIDE1,N6EX-4*,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_165/008g008t080P001h40b10142V139OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_142/003g011t083P000h37b10143V140OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,KA6DAC-1,WIDE2*,qAR,KF6SJ-10:!3410.50N/11828.90W_142/003g011t083P000h37b10143V140OTW1#
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_182/009g011t082P001h40b10142V139OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_166/003g008t084P000h36b10143V138OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_144/003g010t081P000h36b10142V139OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_108/002g010t083P000h39b10143V137OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_112/006g010t082P000h35b10142V138OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,N6EX-4*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_112/006g010t082P000h35b10142V138OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_087/006g013t078P000h39b10142V139OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_126/003g009t081P000h35b10142V128OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KF6NMZ-4:!3410.50N/11828.90W_081/001g009t084P000h35b10141V138OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,N6EX-4*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_081/001g009t084P000h35b10141V138OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6LXX-10,WIDE1,N6EX-4*,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_218/006g008t083P000h38b10141V138OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_189/005g008t085P000h34b10140V139OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,KA6DAC-1,WIDE2*,qAR,KF6SJ-10:!3410.50N/11828.90W_189/005g008t085P000h34b10140V139OTW1G`
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,N6EX-4*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_189/005g008t085P000h34b10140V139OTW1!3
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_180/008g011t083P000h37b10142V132OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_180/005g012t085P000h34b10141V138OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,KA6DAC-1,WIDE2*,qAR,KF6SJ-10:!3410.50N/11828.90W_180/005g012t085P000h34b10141V138OTW1s
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_142/003g011t083P000h37b10143V140OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_154/005g013t085P000h34b10140V139OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,KA6DAC-1,WIDE2*,qAR,KF6SJ-10:!3410.50N/11828.90W_154/005g013t085P000h34b10140V139OTW1o
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,N6EX-4*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_154/005g013t085P000h34b10140V139OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_177/004g010t085P000h33b10141V139OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6LXX-10,WIDE1,N6EX-4*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_177/004g010t085P000h33b10141V139OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_182/007g010t086P000h33b10141V138OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,N6EX-4*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_182/007g010t086P000h33b10141V138OTW1LS
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_112/006g010t082P000h35b10142V138OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KF6NMZ-4:!3410.50N/11828.90W_175/009g009t086P000h33b10142V134OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,N6EX-4*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_175/009g009t086P000h33b10142V134OTW1C
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_126/003g009t081P000h35b10142V128OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N6LXX-10:!3410.50N/11828.90W_146/002g009t087P000h32b10141V134OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6LXX-10,WIDE1,N6EX-4*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_146/002g009t087P000h32b10141V134OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_081/001g009t084P000h35b10141V138OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_184/008g011t087P000h32b10142V134OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,KA6DAC-1,WIDE2*,qAR,KF6SJ-10:!3410.50N/11828.90W_184/008g011t087P000h32b10142V134OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_189/005g008t085P000h34b10140V139OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_175/008g009t087P000h32b10142V134OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_166/008g009t087P000h31b10141V134OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_180/005g012t085P000h34b10141V138OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_120/003g011t087P000h31b10141V134OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,KA6DAC-1,WIDE2*,qAR,KF6SJ-10:!3410.50N/11828.90W_120/003g011t087P000h31b10141V134OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_154/005g013t085P000h34b10140V139OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N6LXX-10:!3410.50N/11828.90W_140/004g008t087P000h31b10141V134OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,KA6DAC-1,WIDE2*,qAR,KF6SJ-10:!3410.50N/11828.90W_140/004g008t087P000h31b10141V134OTW1>
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,N6EX-4*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_140/004g008t087P000h31b10141V134OTW1X
WA6MHA-11>APOTW1,N6LXX-10,WIDE1,N6EX-4*,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_177/004g010t085P000h33b10141V139OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_164/006g009t087P000h30b10141V128OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_182/007g010t086P000h33b10141V138OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_132/007g011t085P000h30b10142V133OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_175/009g009t086P000h33b10142V134OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N6LXX-10:!3410.50N/11828.90W_128/006g011t084P000h30b10142V133OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,KA6DAC-1,WIDE2*,qAR,KF6SJ-10:!3410.50N/11828.90W_128/006g011t084P000h30b10142V133OTW1}
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,N6EX-4*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_128/006g011t084P000h30b10142V133OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6LXX-10,WIDE1,N6EX-4*,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_146/002g009t087P000h32b10141V134OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_168/007g009t085P000h30b10141V133OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,KA6DAC-1,WIDE2*,qAR,KF6SJ-10:!3410.50N/11828.90W_168/007g009t085P000h30b10141V133OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,KELLE2,WIDE1,KF6ILA-10,WIDE2*,qAR,WD6DRI-1:!3410.50N/11828.90W_168/007g(09t085P000h30b10141V133OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_184/008g011t087P000h32b10142V134OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_103/005g010t087P000h30b10141V126OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KK6TTJ,WIDE2*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_103/005g010t087P000h30b10141V126OTW1.p
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N6LXX-10:!3410.50N/11828.90W_184/005g009t087P000h30b10141V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,N6EX-4*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_184/005g009t087P000h30b10141V123OTW1o
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_120/003g011t087P000h31b10141V134OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_195/009g013t088P000h30b10141V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6LXX-10,WIDE1,N6EX-4*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_195/009g013t088P000h30b10141V122OTW1Q
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_140/004g008t087P000h31b10141V134OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_225/006g012t086P000h30b10140V121OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6LXX-10,WIDE1,N6EX-4*,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_164/006g009t087P000h30b10141V128OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_182/007g012t087P000h30b10139V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_103/002g013t087P000h30b10139V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,N6EX-4*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_103/002g013t087P000h30b10139V123OTW1\
WA6MHA-11>APOTW1,N6LXX-10,WIDE1,N6EX-4*,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_132/007g011t085P000h30b10142V133OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_147/005g013t088P000h30b10139V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,KA6DAC-1,WIDE2*,qAR,KF6SJ-10:!3410.50N/11828.90W_147/005g013t088P000h30b10139V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_128/006g011t084P000h30b10142V133OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N6LXX-10:!3410.50N/11828.90W_117/008g008t088P000h30b10138V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KF6ILA-10,WIDE2*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_117/008g008t088P000h30b10138V123OTW1Q
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_168/007g009t085P000h30b10141V133OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_117/004g010t085P000h30b10139V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KF6ILA-10,WIDE2*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_117/004g010t085P000h30b10139V123OTW1t
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_103/005g010t087P000h30b10141V126OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_105/004g006t086P000h30b10138V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KF6ILA-10,WIDE2*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_105/004g006t086P000h30b10138V123OTW1v
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_184/005g009t087P000h30b10141V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_121/008g009t086P000h30b10138V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_195/009g013t088P000h30b10141V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_209/007g010t087P000h30b10138V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,KELLER,WIDE1,KF6ILA-10,WIDE2*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_209/007g010t087P000h30b10138V123OTW1&
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_198/004g012t087P000h30b10138V126OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,KA6DAC-1,WIDE2*,qAR,KF6SJ-10:!3410.50N/11828.90W_198/004g012t087P000h30b10138V126OTW1!
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N6LXX-10:!3410.50N/11828.90W_180/006g008t088P000h30b10139V127OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,KF6ILA-10,WIDE2*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_180/006g008t088P000h30b10139V127OTW1=
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_103/002g013t087P000h30b10139V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_162/007g012t087P000h30b10137V126OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,KA6DAC-1,WIDE2*,qAR,KF6SJ-10:!3410.50N/11828.90W_162/007g012t087P000h30b10137V126OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_147/005g013t088P000h30b10139V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_166/003g011t086P000h30b10138V124OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KK6TTJ,WIDE2*,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_117/008g008t088P000h30b10138V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_177/007g011t087P000h30b10138V124OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,KA6DAC-1,WIDE2*,qAR,KF6SJ-10:!3410.50N/11828.90W_177/007g011t087P000h30b10138V124OTW1_m
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_117/004g010t085P000h30b10139V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_175/005g011t086P000h30b10138V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,KA6DAC-1,WIDE2*,qAR,KF6SJ-10:!3410.50N/11828.90W_175/005g011t086P000h30b10138V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_105/004g006t086P000h30b10138V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_121/008g009t086P000h30b10138V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_200/009g009t086P000h30b10137V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,N6EX-4*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_200/009g009t086P000h30b10137V123OTW1u
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,KF6ILA-10,WIDE2*,qAR,N6SGX-10:!3410.50N/11828.90W_200/009g009t086P000h30b10137V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,KF6RAL-15,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,KF6NMZ-4:!3410.50N/11828.90W_180/010g011t087P000h30b10137V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_209/007g010t087P000h30b10138V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_198/004g012t087P000h30b10138V126OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_186/010g011t087P000h30b10137V125OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_180/006g008t088P000h30b10139V127OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_186/010g013t086P000h30b10137V131OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,KA6DAC-1,WIDE2*,qAR,KF6SJ-10:!3410.50N/11828.90W_186/010g013t086P000h30b10137V131OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KELLER,WIDE2*,qAR,N6SGX-10:!3410.50N/11828.90W_186/010g013t086P000h30b10137V131OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_162/007g012t087P000h30b10137V126OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_175/006g011t085P000h30b10136V138OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_166/003g011t086P000h30b10138V124OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_172/004g010t086P000h30b10136V137OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,KA6DAC-1,WIDE2*,qAR,KF6SJ-10:!3410.50N/11828.90W_172/004g010t086P000h30b10136V137OTW1ʹ
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_177/007g011t087P000h30b10138V124OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_204/008g012t085P000h30b10136V139OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,KA6DAC-1,WIDE2*,qAR,KF6SJ-10:!3410.50N/11828.90W_204/008g012t085P000h30b10136V139OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KF6NMZ-4:!3410.50N/11828.90W_175/008g012t085P000h30b10136V137OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KA6DAC-1,WIDE2*,qAR,KF6SJ-10:!3410.50N/11828.90W_175/008g012t085P000h30b10136V137OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_175/005g011t086P000h30b10138V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_126/003g009t085P000h30b10135V132OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_200/009g009t086P000h30b10137V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_173/006g007t086P000h30b10135V130OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,KA6DAC-1,WIDE2*,qAR,KF6SJ-10:!3410.50N/11828.90W_173/006g007t086P000h30b10135V130OTW1b
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,KK6TTJ,WIDE2*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_173/006g007t086P000h30b10135V130OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_180/010g011t087P000h30b10137V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_180/011g013t086P000h30b10135V133OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_202/005g011t086P000h30b10135V138OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_186/010g013t086P000h30b10137V131OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_182/007g009t086P000h30b10134V139OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6LXX-10,WIDE1,N6EX-4*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_182/007g009t086P000h30b10134V139OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N6LXX-10:!3410.50N/11828.90W_180/006g007t087P000h30b10134V138OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,KF6ILA-10,WIDE2*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_180/006g007t087P000h30b10134V138OTW1Q
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_172/004g010t086P000h30b10136V137OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_202/004g011t086P000h28b10133V131OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KF6ILA-10,WIDE2*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_202/004g011t086P000h28b10133V131OTW1b
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,N6EX-4*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_202/004g011t086P000h28b10133V131OTW1vc
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KK6TTJ,WIDE2*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_202/004g011t086P000h28b10133V131OTW1W-
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,KK6TTJ,WIDE2*,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_204/008g012t085P000h30b10136V139OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_198/007g011t086P000h29b10134V138OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_175/008g012t085P000h30b10136V137OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_175/007g011t086P000h29b10133V138OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_191/006g012t086P000h29b10133V138OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KF6ILA-10,WIDE2*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_191/006g012t086P000h29b10133V138OTW1}s
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_173/006g007t086P000h30b10135V130OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_180/007g012t086P000h29b10133V139OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,KA6DAC-1,WIDE2*,qAR,KF6SJ-10:!3410.50N/11828.90W_180/007g012t086P000h29b10133V139OTW1\*
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KF6ILA,WIDE2*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_180/007g012t086P000h29b10133V139OTW1L
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N6LXX-10:!3410.50N/11828.90W_166/005g011t086P000h29b10133V139OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,KA6DAC-1,WIDE2*,qAR,KF6SJ-10:!3410.50N/11828.90W_166/005g011t086P000h29b10133V139OTW1ڟ
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_202/005g011t086P000h30b10135V138OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_182/010g010t085P000h29b10132V139OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,KA6DAC-1,WIDE2*,qAR,KF6SJ-10:!3410.50N/11828.90W_182/010g010t085P000h29b10132V139OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,KK6TTJ,WIDE2*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_182/010g010t085P000h29b10132V139OTW1o
WA6MHA-11>APOTW1,N6LXX-10,WIDE1,N6EX-1*,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_182/007g009t086P000h30b10134V139OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_207/008g011t085P000h29b10131V138OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_180/006g007t087P000h30b10134V138OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_168/009g010t085P000h29b10131V125OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KK6TTJ,WIDE2*,qAR,KJ6DXJ:!3410.50N/11828.90W_168/009g010t085P000h29b10131V125OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_202/004g011t086P000h28b10133V131OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_159/006g009t085P000h29b10131V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,KA6DAC-1,WIDE2*,qAR,KF6SJ-10:!3410.50N/11828.90W_159/006g009t085P000h29b10131V122OTW1)
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,N6EX-4*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_159/006g009t085P000h29b10131V122OTW1;Y
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KF6ILA,WIDE2*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_159/006g009t085P000h29b10131V122OTW19
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KELLER,WIDE2*,qAR,N6SUN-10:!3410.50N/11828.90W_159/006g009t085P000h29b10131V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_198/007g011t086P000h29b10134V138OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_175/011g011t085P000h30b10129V121OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,KF6ILA-10,WIDE2*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_175/011g011t085P000h30b10129V121OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,N6EX-4*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_175/011g011t085P000h30b10129V121OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N6LXX-10:!3410.50N/11828.90W_166/006g011t085P000h30b10131V120OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_128/006g010t084P000h30b10130V120OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KF6ILA-10,WIDE2*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_128/006g010t084P000h30b10130V120OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KF6ILA-10,WIDE2*,qAR,N6SGX-10:!3410.50N/11828.90W_128/006g010t084P000h30b10130V120OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_189/007g008t085P000h30b10128V121OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,N6EX-4*,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_191/006g012t086P000h29b10133V138OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KK6TTJ,WIDE2*,qAO,KD6LPA:!3410.50N/11828.90W_166/006g011t085P000h30b10131V120OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_180/003g007t084P000h30b10128V121OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_180/007g012t086P000h29b10133V139OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_180/010g010t083P000h30b10128V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,KA6DAC-1,WIDE2*,qAR,KF6SJ-10:!3410.50N/11828.90W_180/010g010t083P000h30b10128V122OTW1n
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_166/005g011t086P000h29b10133V139OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N6LXX-10:!3410.50N/11828.90W_180/008g010t082P000h30b10127V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,KA6DAC-1,WIDE2*,qAR,KF6SJ-10:!3410.50N/11828.90W_180/008g010t082P000h30b10127V123OTW1,
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,N6EX-4*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_180/008g010t082P000h30b10127V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_182/010g010t085P000h29b10132V139OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_182/004g011t082P000h30b10127V124OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KF6ILA-10,WIDE2*,qAR,N6SUN-10:!3410.50N/11828.90W_182/004g011t082P000h30b10127V124OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_159/007g008t082P000h30b10126V124OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_180/006g010t082P000h30b10125V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_180/008g009t083P000h30b10126V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KK6TTJ,WIDE2*,qAR,WB9COY-1:!3410.50N/11828.90W_159/007g008t082P000h30b10126V124OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_168/009g010t085P000h29b10131V125OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_159/006g009t085P000h29b10131V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_171/007g007t083P000h30b10126V121OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_175/011g011t085P000h30b10129V121OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N6LXX-10:!3410.50N/11828.90W_164/004g009t082P000h31b10127V120OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_166/006g011t085P000h30b10131V120OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_128/006g010t084P000h30b10130V120OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_189/007g008t085P000h30b10128V121OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_193/007g013t081P000h31b10127V120OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,KA6DAC-1,WIDE2*,qAR,KF6SJ-10:!3410.50N/11828.90W_193/007g013t081P000h31b10127V120OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KK6TTJ,WIDE2*,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_166/006g011t085P000h30b10131V120OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_216/003g011t081P000h31b10127V120OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,KA6DAC-1,WIDE2*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_216/003g011t081P000h31b10127V120OTW1]
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,KK6TTJ,WIDE2*,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_180/010g010t083P000h30b10128V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_177/009g012t081P000h31b10126V120OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,KA6DAC-1,WIDE2*,qAR,KF6SJ-10:!3410.50N/11828.90W_177/009g012t081P000h31b10126V120OTW1(
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_180/008g010t082P000h30b10127V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_182/009g010t080P000h31b10126V120OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,KA6DAC-1,WIDE2*,qAR,KF6SJ-10:!3410.50N/11828.90W_182/009g010t080P000h31b10126V120OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KELLER,WIDE2*,qAR,N6SUN-10:!3410.50N/11828.90W_182/009g010t080P000h31b10126V120OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6LXX-10,WIDE1,N6EX-4*,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_182/004g011t082P000h30b10127V124OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_159/007g008t082P000h30b10126V124OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_193/006g010t080P000h31b10128V120OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KELLER,WIDE2*,qAR,N6SUN-10:!3410.50N/11828.90W_193/006g010t080P000h31b10128V120OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6LXX-10,WIDE1,N6EX-4*,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_180/008g009t083P000h30b10126V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N6LXX-10:!3410.50N/11828.90W_171/007g009t080P000h31b10127V121OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,KA6DAC-1,WIDE2*,qAR,KF6SJ-10:!3410.50N/11828.90W_171/007g009t080P000h31b10127V121OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_171/007g007t083P000h30b10126V121OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_180/008g009t079P000h31b10127V121OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6LXX-10,WIDE1,W6SCE-10*,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_164/004g009t082P000h31b10127V120OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_198/009g011t079P000h31b10127V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KELLER,WIDE2*,qAR,N6SUN-10:!3410.50N/11828.90W_198/009g011t079P000h31b10127V122OTW1F*
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_193/007g013t081P000h31b10127V120OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_211/006g011t078P000h32b10127V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_184/004g008t078P000h32b10128V121OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_216/003g011t081P000h31b10127V120OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_191/004g007t078P000h32b10128V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,KF6RAL-15,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,KF6NMZ-4:!3410.50N/11828.90W_193/005g009t077P000h32b10128V121OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_168/004g009t077P000h32b10128V121OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6LXX-10,WIDE1,KK6TTJ,WIDE2*,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_177/009g012t081P000h31b10126V120OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_162/005g008t076P000h33b10128V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAR,N6SGX-10:!3410.50N/11828.90W_162/005g008t076P000h33b10128V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6LXX-10,WIDE1,KK6TTJ,WIDE2*,qAR,KJ6DXJ:!3410.50N/11828.90W_184/004g008t078P000h32b10128V121OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_182/009g010t080P000h31b10126V120OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_180/007g009t075P000h33b10129V121OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KELLER,WIDE2*,qAR,N6SUN-10:!3410.50N/11828.90W_180/007g009t075P000h33b10129V121OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KF6ILA-10,WIDE2*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_180/007g009t075P000h33b10129V121OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_193/006g010t080P000h31b10128V120OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_171/007g009t080P000h31b10127V121OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_186/009g009t075P000h33b10128V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KELLER,WIDE2*,qAR,N6SUN-10:!3410.50N/11828.90W_186/009g009t075P000h33b10128V122OTW1S
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N6LXX-10:!3410.50N/11828.90W_189/007g010t074P000h33b10130V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_182/005g009t074P000h34b10129V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6LXX-10,WIDE1,N6EX-4*,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_180/008g009t079P000h31b10127V121OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_180/009g009t073P000h34b10129V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KK6TTJ,WIDE2*,qAR,KD6DCN-5:!3410.50N/11828.90W_189/007g010t074P000h33b10130V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_168/007g009t072P000h34b10129V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,KA6DAC-1,WIDE2*,qAR,KF6SJ-10:!3410.50N/11828.90W_168/007g009t072P000h34b10129V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_198/009g011t079P000h31b10127V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_200/006g008t072P000h34b10129V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6LXX-10,WIDE1,W6SCE-10*,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_211/006g011t078P000h32b10127V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6LXX-10,WIDE1,N6EX-4*,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_184/004g008t078P000h32b10128V121OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_182/006g008t072P000h35b10129V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,KF6NMZ-4,WIDE1,W6SCE-10*,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_191/004g007t078P000h32b10128V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,KF6RAL-15,WIDE1,W6SCE-10*,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_193/005g009t077P000h32b10128V121OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_168/004g009t077P000h32b10128V121OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N6LXX-10:!3410.50N/11828.90W_128/002g006t072P000h35b10130V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,KA6DAC-1,WIDE2*,qAR,KF6SJ-10:!3410.50N/11828.90W_128/002g006t072P000h35b10130V122OTW1%
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_162/005g008t076P000h33b10128V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_184/005g009t071P000h35b10130V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_180/004g007t071P000h35b10130V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,N6UTC-5,qAR,N6LXX-10:!3410.50N/11828.90W_180/004g007t071P000h35b10130V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_180/004g008t070P000h36b10130V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_180/006g009t069P000h36b10130V121OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_177/006g007t069P000h36b10131V121OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6LXX-10,WIDE1,N6EX-4*,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_180/007g009t075P000h33b10129V121OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KK6TTJ,WIDE2*,qAR,WB9COY-1:!3410.50N/11828.90W_184/005g009t071P000h35b10130V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1*,WIDE2-1,qAR,N6EX-3:!3410.50N/11828.90W_112/001g007t068P000h37b10131V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_186/009g009t075P000h33b10128V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_164/003g006t068P000h37b10131V121OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,N6EX-4*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_164/003g006t068P000h37b10131V121OTW1A
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_189/007g010t074P000h33b10130V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_182/005g009t074P000h34b10129V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_180/009g009t073P000h34b10129V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_159/003g004t068P000h37b10132V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KK6TTJ,WIDE2*,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_189/007g010t074P000h33b10130V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_171/006g006t068P000h38b10132V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_168/007g009t072P000h34b10129V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_139/002g006t067P000h38b10132V121OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_175/007g007t067P000h38b10133V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N6LXX-10:!3410.50N/11828.90W_159/003g007t067P000h39b10134V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_200/006g008t072P000h34b10129V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,WA6IAJ-1,WIDE2,qAR,N6LXX-10:!3410.50N/11828.90W_159/003g007t067P000h39b10134V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_153/002g003t067P000h39b10134V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,KA6DAC-1,WIDE2*,qAR,KF6SJ-10:!3410.50N/11828.90W_153/002g003t067P000h39b10134V122OTW1{
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KELLER,WIDE2*,qAR,N6SUN-10:!3410.50N/11828.90W_153/002g003t067P000h39b10134V122OTW1y
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_182/006g008t072P000h35b10129V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_110/001g006t067P000h39b10134V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,N6EX-4*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_110/001g006t067P000h39b10134V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_128/002g006t072P000h35b10130V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_184/005g009t071P000h35b10130V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_180/004g007t071P000h35b10130V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_162/001g006t067P000h40b10134V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_146/000g005t067P000h40b10134V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KK6TTJ,WIDE2*,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_184/005g009t071P000h35b10130V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6LXX-10,WIDE1,N6EX-4*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_146/000g005t067P000h40b10134V123OTW1X
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_112/001g007t068P000h37b10131V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_108/003g004t067P000h40b10134V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_164/003g006t068P000h37b10131V121OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N6LXX-10:!3410.50N/11828.90W_157/001g005t066P000h41b10133V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_171/006g006t068P000h38b10132V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_139/002g006t067P000h38b10132V121OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N6LXX-10:!3410.50N/11828.90W_135/000g007t066P000h41b10135V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_159/003g007t067P000h39b10134V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_135/001g003t066P000h41b10135V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_153/002g003t067P000h39b10134V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_110/001g006t067P000h39b10134V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_110/002g002t066P000h42b10136V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_135/000g002t065P000h42b10136V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,N6EX-4*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_135/000g002t065P000h42b10136V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6LXX-10,WIDE1,N6EX-4*,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_162/001g006t067P000h40b10134V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_180/003g004t065P000h42b10136V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6LXX-10,WIDE1,KK6TTJ,WIDE2*,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_146/000g005t067P000h40b10134V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_148/001g005t065P000h42b10137V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_182/006g006t065P000h43b10137V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_180/004g007t065P000h43b10138V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_112/001g004t064P000h43b10138V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_162/003g005t064P000h44b10138V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_175/003g005t064P000h44b10138V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_157/001g005t066P000h41b10133V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,KF6RAL-15,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,N6LXX-10:!3410.50N/11828.90W_153/002g003t064P000h44b10139V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_150/002g004t064P000h44b10139V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N6LXX-10:!3410.50N/11828.90W_173/005g005t064P000h45b10140V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,N6EX-4*,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_135/000g007t066P000h41b10135V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_083/000g005t063P000h45b10141V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_164/002g004t063P000h45b10140V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_162/002g003t063P000h45b10141V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,KA6DAC-1,WIDE2*,qAR,KF6SJ-10:!3410.50N/11828.90W_162/002g003t063P000h45b10141V122OTW1M
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_110/002g002t066P000h42b10136V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_135/000g002t065P000h42b10136V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N6LXX-10:!3410.50N/11828.90W_144/000g004t063P000h45b10140V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,N6EX-4*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_144/000g004t063P000h45b10140V123OTW1K%
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_180/000g003t063P000h46b10142V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KELLER,WIDE2*,qAR,N6SUN-10:!3410.50N/11828.90W_180/000g003t063P000h46b10142V123OTW14
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KELLER,WIDE2*,qAR,N6SGX-10:!3410.50N/11828.90W_180/000g003t063P000h46b10142V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_180/003g004t065P000h42b10136V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_132/001g004t063P000h46b10142V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_182/006g006t065P000h43b10137V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_132/001g006t063P000h46b10142V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_180/004g007t065P000h43b10138V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_144/002g004t063P000h46b10142V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KF6ILA,WIDE2*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_144/002g004t063P000h46b10142V123OTW1_
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_112/001g004t064P000h43b10138V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_090/000g004t062P000h46b10142V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KF6ILA,WIDE2*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_090/000g004t062P000h46b10142V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_162/003g005t064P000h44b10138V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N6LXX-10:!3410.50N/11828.90W_135/002g004t062P000h47b10142V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_175/003g005t064P000h44b10138V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N6LXX-10:!3410.50N/11828.90W_177/002g006t062P000h47b10142V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KF6ILA,WIDE2*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_177/002g006t062P000h47b10142V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KK6TTJ,WIDE2*,qAR,KD6DCN-5:!3410.50N/11828.90W_132/001g004t063P000h46b10142V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_153/002g003t064P000h44b10139V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_173/005g005t064P000h45b10140V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_175/002g003t062P000h47b10143V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,KA6DAC-1,WIDE2*,qAR,KF6SJ-10:!3410.50N/11828.90W_175/002g003t062P000h47b10143V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_180/002g004t062P000h47b10143V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_157/002g004t062P000h47b10143V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_162/002g003t063P000h45b10141V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_177/004g004t062P000h48b10143V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N6LXX-10:!3410.50N/11828.90W_137/002g004t063P000h48b10142V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6LXX-10,WIDE1,N6EX-4*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_137/002g004t063P000h48b10142V123OTW1"
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_171/002g005t062P000h48b10142V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_144/000g004t063P000h45b10140V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_175/003g005t062P000h48b10142V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,KA6DAC-1,WIDE2*,qAR,KF6SJ-10:!3410.50N/11828.90W_175/003g005t062P000h48b10142V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_180/000g003t063P000h46b10142V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_132/001g004t063P000h46b10142V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_105/004g004t063P000h48b10143V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_132/001g006t063P000h46b10142V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_144/002g004t063P000h46b10142V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_090/000g004t062P000h46b10142V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_130/003g004t063P000h48b10143V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6LXX-10,WIDE1,N6EX-4*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_130/003g004t063P000h48b10143V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6LXX-10,WIDE1,N6EX-4*,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_135/002g004t062P000h47b10142V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_177/002g006t062P000h47b10142V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KK6TTJ,WIDE2*,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_132/001g004t063P000h46b10142V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_150/001g005t063P000h48b10143V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N6LXX-10:!3410.50N/11828.90W_117/006g006t063P000h49b10142V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_117/001g006t063P000h49b10143V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KF6ILA,WIDE2*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_117/001g006t063P000h49b10143V123OTW1 @
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_099/003g006t063P000h49b10142V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KF6ILA,WIDE2*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_099/003g006t063P000h49b10142V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_110/008g008t062P000h49b10144V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6LXX-10,WIDE1,N6EX-4*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_110/008g008t062P000h49b10144V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_175/002g003t062P000h47b10143V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_162/003g008t062P000h49b10144V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_132/005g006t062P000h49b10143V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,KF6ILA-10,WIDE2*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_132/005g006t062P000h49b10143V123OTW1dP
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KELLER,WIDE2*,qAR,N6SUN-10:!3410.50N/11828.90W_132/005g006t062P000h49b10143V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KF6ILA,WIDE2*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_132/005g006t062P000h49b10143V123OTW1Rn
WA6MHA-11>APOTW1,N6LXX-10,WIDE1,W6SCE-10*,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_157/002g004t062P000h47b10143V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6LXX-10,WIDE1,N6EX-4*,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_177/004g004t062P000h48b10143V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N6LXX-10:!3410.50N/11828.90W_157/000g006t062P000h49b10143V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KF6ILA,WIDE2*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_157/000g006t062P000h49b10143V123OTW1C
WA6MHA-11>APOTW1,N6LXX-10,WIDE1,N6EX-4*,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_137/002g004t063P000h48b10142V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_090/002g005t063P000h49b10142V124OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_144/001g007t062P000h49b10142V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KF6ILA,WIDE2*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_144/001g007t062P000h49b10142V123OTW1C
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_180/003g006t062P000h49b10142V124OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KF6ILA,WIDE2*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_180/003g006t062P000h49b10142V124OTW1`
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_175/003g005t062P000h48b10142V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_132/004g004t063P000h49b10142V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KF6ILA,WIDE2*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_132/004g004t063P000h49b10142V123OTW18
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_135/000g006t063P000h49b10142V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,KA6DAC-1,WIDE2*,qAR,KF6SJ-10:!3410.50N/11828.90W_135/000g006t063P000h49b10142V123OTW1t
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_105/004g004t063P000h48b10143V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N6LXX-10:!3410.50N/11828.90W_130/005g005t063P000h49b10142V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6LXX-10,WIDE1,N6EX-4*,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_130/003g004t063P000h48b10143V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_162/001g005t063P000h49b10142V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,K6ERN,N6EX-4*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_162/001g005t063P000h49b10142V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KF6ILA,WIDE2*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_162/001g005t063P000h49b10142V123OTW1o
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_117/006g006t063P000h49b10142V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_117/001g006t063P000h49b10143V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_103/000g004t063P000h49b10142V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_099/003g006t063P000h49b10142V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_180/004g004t063P000h49b10142V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KF6ILA,WIDE2*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_180/004g004t063P000h49b10142V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6LXX-10,WIDE1,N6EX-4*,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_110/008g008t062P000h49b10144V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_189/005g006t063P000h49b10142V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_180/005g005t063P000h49b10142V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6LXX-10,WIDE1,N6EX-4*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_180/005g005t063P000h49b10142V123OTW1چ
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N6LXX-10:!3410.50N/11828.90W_177/003g005t063P000h49b10142V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KK6TTJ,WIDE2*,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_162/003g008t062P000h49b10144V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KK6TTJ,WIDE2*,qAR,WB9COY-1:!3410.50N/11828.90W_177/003g005t063P000h49b10142V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_164/002g004t063P000h49b10141V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,KA6DAC-1,WIDE2*,qAR,KF6SJ-10:!3410.50N/11828.90W_164/002g004t063P000h49b10141V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6LXX-10,WIDE1,N6EX-4*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_164/002g004t063P000h49b10141V123OTW1ow
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_132/005g006t062P000h49b10143V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_135/000g005t063P000h49b10141V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_157/000g006t062P000h49b10143V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_090/002g005t063P000h49b10142V124OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_144/001g007t062P000h49b10142V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_193/004g004t063P000h49b10140V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_180/003g006t062P000h49b10142V124OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N6LXX-10:!3410.50N/11828.90W_146/001g005t063P000h49b10141V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_132/004g004t063P000h49b10142V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KF6ILA,WIDE2*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_146/001g005t063P000h49b10141V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_180/002g003t063P000h49b10140V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_135/000g006t063P000h49b10142V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N6LXX-10:!3410.50N/11828.90W_135/001g003t063P000h49b10140V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KF6ILA,WIDE2*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_135/001g003t063P000h49b10140V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_180/003g003t063P000h49b10140V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_162/000g003t063P000h49b10140V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_119/001g002t063P000h49b10140V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,KA6DAC-1,WIDE2*,qAR,N6SUN-10:!3410.50N/11828.90W_119/001g002t063P000h49b10140V123OTW1x)
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,KK6TTJ,WIDE2*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_119/001g002t063P000h49b10140V123OTW1k
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_162/001g005t063P000h49b10142V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_090/002g004t063P000h49b10140V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KK6TTJ,WIDE2*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_090/002g004t063P000h49b10140V123OTW1x
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_083/004g004t063P000h49b10139V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_189/005g006t063P000h49b10142V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,KF6RAL-15,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,KF6NMZ-4:!3410.50N/11828.90W_094/003g005t063P000h50b10141V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KF6ILA-10,WIDE2*,qAR,N6JCM:!3410.50N/11828.90W_094/003g005t063P000h50b10;41V123/TW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KA6DAC-1,WIDE2*,qAR,KF6SJ-10:!3410.50N/11828.90W_094/003g005t063P000h50b10141V123OTW1u
WA6MHA-11>APOTW1,N6LXX-10,WIDE1,N6EX-4*,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_180/005g005t063P000h49b10142V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_126/004g005t062P000h50b10140V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_117/003g005t062P000h50b10140V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KA6DAC-1,WIDE2*,qAR,KF6SJ-10:!3410.50N/11828.90W_117/003g005t062P000h50b10140V123OTW1X
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_096/004g005t062P000h50b10140V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KA6DAC-1,WIDE2*,qAR,KF6SJ-10:!3410.50N/11828.90W_096/004g005t062P000h50b10140V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KK6TTJ,WIDE2*,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_177/003g005t063P000h49b10142V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KK6TTJ,WIDE2*,qAR,WB9COY-1:!3410.50N/11828.90W_083/004g004t063P000h49b10139V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KK6TTJ,WIDE2*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_083/004g004t063P000h49b10139V123OTW1+
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_164/002g004t063P000h49b10141V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_132/001g002t062P000h50b10140V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KF6ILA,WIDE2*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_132/001g002t062P000h50b10140V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_135/000g005t063P000h49b10141V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_128/003g004t062P000h50b10140V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,KA6DAC-1,WIDE2*,qAR,KF6SJ-10:!3410.50N/11828.90W_128/003g004t062P000h50b10140V123OTW1߯
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,KK6TTJ,WIDE2*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_128/003g004t062P000h50b10140V123OTW1B
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KELLER,WIDE2*,qAR,N6SUN-10:!3410.50N/11828.90W_128/003g004t062P000h50b10140V123OTW1N
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N6LXX-10:!3410.50N/11828.90W_090/005g006t062P000h50b10140V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6LXX-10,WIDE1,N6EX-1*,qAR,KF6SJ-10:!3410.50N/11828.90W_090/005g006t062P000h50b10140V123OTW1[
WA6MHA-11>APOTW1,N6LXX-10,WIDE1,N6EX-4*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_090/005g006t062P000h50b10140V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_193/004g004t063P000h49b10140V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KA6DAC-1,WIDE2*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_090/005g006t062P000h50b10140V123OTW1C
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KF6ILA,WIDE2*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_090/005g006t062P000h50b10140V123OTW1RS
WA6MHA-11>APOTW1,N6LXX-10,WIDE1,KK6TTJ,WIDE2*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_090/005g006t062P000h50b10140V123OTW1ڂ
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_090/003g007t062P000h50b10140V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_146/001g005t063P000h49b10141V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KA6DAC-1,WIDE2*,qAR,KF6SJ-10:!3410.50N/11828.90W_090/003g007t062P000h50b10140V123OTW1lL
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_123/002g005t062P000h50b10141V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KA6DAC-1,WIDE2*,qAR,KF6SJ-10:!3410.50N/11828.90W_123/002g005t062P000h50b10141V123OTW1x
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_180/002g003t063P000h49b10140V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_132/004g005t062P000h50b10141V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_135/001g003t063P000h49b10140V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KA6DAC-1,WIDE2*,qAR,KF6SJ-10:!3410.50N/11828.90W_132/004g005t062P000h50b10141V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_144/001g004t062P000h50b10140V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KA6DAC-1,WIDE2*,qAR,KF6SJ-10:!3410.50N/11828.90W_144/001g004t062P000h50b10140V123OTW1T
WA6MHA-11>APOTW1,N6LXX-10,WIDE1,N6EX-4*,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_180/003g003t063P000h49b10140V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6LXX-10,WIDE1,N6UTC-5,qAR,N6LXX-10:!3410.50N/11828.90W_144/001g004t062P000h50b10140V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_171/002g005t062P000h50b10140V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,KA6DAC-1,WIDE2*,qAR,KF6SJ-10:!3410.50N/11828.90W_171/002g005t062P000h50b10140V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,N6EX-4*,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_119/001g002t063P000h49b10140V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N6LXX-10:!3410.50N/11828.90W_153/003g005t062P000h50b10140V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,KA6DAC-1,WIDE2*,qAR,N6SUN-10:!3410.50N/11828.90W_153/003g005t062P000h50b10140V123OTW1-
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,KK6TTJ,WIDE2*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_153/003g005t062P000h50b10140V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,N6EX-1*,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_090/002g004t063P000h49b10140V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_083/004g004t063P000h49b10139V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,KF6RAL-15,WIDE1,W6SCE-10*,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_094/003g005t063P000h50b10141V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_126/004g005t062P000h50b10140V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_171/001g003t063P000h50b10140V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KA6DAC-1,WIDE2*,qAR,KF6SJ-10:!3410.50N/11828.90W_171/001g003t063P000h50b10140V123OTW1h3
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_171/004g008t063P000h50b10140V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_180/004g006t062P000h50b10139V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KA6DAC-1,WIDE2*,qAR,KF6SJ-10:!3410.50N/11828.90W_180/004g006t062P000h50b10139V123OTW1Q4
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KK6TTJ,WIDE2*,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_083/004g004t063P000h49b10139V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_180/004g006t062P000h50b10138V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KA6DAC-1,WIDE2*,qAR,KF6SJ-10:!3410.50N/11828.90W_180/004g006t062P000h50b10138V123OTW1y
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N6LXX-10:!3410.50N/11828.90W_173/002g006t062P000h50b10138V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KA6DAC-1,WIDE2*,qAR,KF6SJ-10:!3410.50N/11828.90W_173/002g006t062P000h50b10138V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KK6TTJ,WIDE2*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_171/001g003t063P000h50b10140V123OTW1{
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KK6TTJ,WIDE2*,qAR,KD6DCN-5:!3410.50N/11828.90W_171/001g003t063P000h50b10140V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_128/003g004t062P000h50b10140V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_180/005g005t063P000h50b10138V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,KA6DAC-1,WIDE2*,qAR,KF6SJ-10:!3410.50N/11828.90W_180/005g005t063P000h50b10138V123OTW1_
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,KK6TTJ,WIDE2*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_180/005g005t063P000h50b10138V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6LXX-10,WIDE1,N6EX-4*,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_090/005g006t062P000h50b10140V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_090/003g007t062P000h50b10140V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_153/001g005t062P000h50b10139V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KA6DAC-1,WIDE2*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_153/001g005t062P000h50b10139V123OTW1j
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,N6EX-4*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_153/001g005t062P000h50b10139V123OTW1*
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KK6TTJ,WIDE2*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_153/001g005t062P000h50b10139V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_123/002g005t062P000h50b10141V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_132/004g005t062P000h50b10141V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_121/002g007t062P000h50b10139V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_144/001g004t062P000h50b10140V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,KA6DAC-1,WIDE2*,qAR,KF6SJ-10:!3410.50N/11828.90W_121/002g007t062P000h50b10139V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6LXX-10,WIDE1,KK6TTJ,WIDE2*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_121/002g007t062P000h50b10139V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_157/001g007t062P000h50b10139V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_171/002g005t062P000h50b10140V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,KA6DAC-1,WIDE2*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_157/001g007t062P000h50b10139V123OTW1}G
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1*,WIDE2-1,qAR,N6EX-3:!3410.50N/11828.90W_135/009g011t062P000h50b10138V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,KA6DAC-1,WIDE2*,qAR,KF6SJ-10:!3410.50N/11828.90W_135/009g011t062P000h50b10138V123OTW1e
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_153/003g005t062P000h50b10140V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_180/002g004t063P000h50b10140V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_135/007g007t062P000h51b10139V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,KA6DAC-1,WIDE2*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_135/007g007t062P000h51b10139V123OTW1Q@
WA6MHA-11>APOTW1,N6LXX-10,WIDE1,W6SCE-10*,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_171/004g008t063P000h50b10140V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_099/004g006t062P000h51b10139V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,KF6ILA-10,WIDE2*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_099/004g006t062P000h51b10139V123OTW1h<
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,KA6DAC-1,WIDE2*,qAR,KF6SJ-10:!3410.50N/11828.90W_099/004g006t062P000h51b10139V123OTW1N
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_180/004g006t062P000h50b10138V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_173/002g006t062P000h50b10138V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KK6TTJ,WIDE2*,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_171/001g003t063P000h50b10140V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_094/001g006t062P000h51b10140V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KA6DAC-1,WIDE2*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_094/001g006t062P000h51b10140V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,KF6ILA-10,WIDE2*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_094/001g006t062P000h51b10140V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_166/002g006t062P000h51b10139V124OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KA6DAC-1,WIDE2*,qAR,KF6SJ-10:!3410.50N/11828.90W_166/002g006t062P000h51b10139V124OTW1 %
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_180/007g007t062P000h51b10138V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,KK6TTJ,WIDE2*,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_180/005g005t063P000h50b10138V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_139/001g009t062P000h51b10137V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_180/008g008t062P000h51b10138V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_153/001g005t062P000h50b10139V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_175/004g008t062P000h51b10138V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KK6TTJ,WIDE2*,qAR,KD6DCN-5:!3410.50N/11828.90W_166/002g006t062P000h51b10139V124OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_123/000g002t062P000h51b10137V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KA6DAC-1,WIDE2*,qAR,KF6SJ-10:!3410.50N/11828.90W_123/000g002t062P000h51b10137V123OTW1̈
WA6MHA-11>APOTW1,N6LXX-10,WIDE1,N6EX-4*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_123/000g002t062P000h51b10137V123OTW1x
WA6MHA-11>APOTW1,N6LXX-10,WIDE1,N6EX-4*,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_121/002g007t062P000h50b10139V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N6LXX-10:!3410.50N/11828.90W_130/002g003t062P000h51b10138V124OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,N6EX-4*,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_157/001g007t062P000h50b10139V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_130/005g010t062P000h51b10138V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_130/002g004t062P000h51b10138V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KA6DAC-1,WIDE2*,qAR,KF6SJ-10:!3410.50N/11828.90W_130/002g004t062P000h51b10138V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KK6TTJ,WIDE2*,qAR,KD6DCN-5:!3410.50N/11828.90W_130/002g003t062P000h51b10138V124OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KK6TTJ,WIDE2*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_130/002g003t062P000h51b10138V124OTW1ð
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_135/009g011t062P000h50b10138V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_114/003g004t062P000h51b10139V124OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KELLER,WIDE2*,qAR,N6SUN-10:!3410.50N/11828.90W_114/003g004t062P000h51b10139V124OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KA6DAC-1,WIDE2*,qAR,KF6SJ-10:!3410.50N/11828.90W_114/003g004t062P000h51b10139V124OTW1[
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,N6EX-1*,qAR,N6SGX-10:!3410.50N/11828.90W_114/003g004t062P000h51b10139V124OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_173/004g005t062P000h51b10139V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_135/007g007t062P000h51b10139V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_115/002g005t062P000h51b10140V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,KA6DAC-1,WIDE2*,qAR,KF6SJ-10:!3410.50N/11828.90W_115/002g005t062P000h51b10140V123OTW1o
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_099/004g006t062P000h51b10139V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_094/001g006t062P000h51b10140V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N6LXX-10:!3410.50N/11828.90W_171/002g005t062P000h51b10140V124OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,KA6DAC-1,WIDE2*,qAR,KF6SJ-10:!3410.50N/11828.90W_171/002g005t062P000h51b10140V124OTW1@
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_166/003g005t062P000h51b10139V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1*,WIDE2-1,qAR,KF6SJ-10:!3410.50N/11828.90W_166/003g005t062P000h51b10139V123OTW1_
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,KA6DAC-1,WIDE2*,qAR,KF6SJ-10:!3410.50N/11828.90W_166/003g005t062P000h51b10139V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,KK6TTJ,WIDE2*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_166/003g005t062P000h51b10139V123OTW1w
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_166/004g004t062P000h51b10140V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6LXX-10,WIDE1,W6SCE-10*,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_139/001g009t062P000h51b10137V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_105/001g004t062P000h51b10141V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_117/004g004t062P000h51b10141V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6LXX-10,WIDE1,W6SCE-10*,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_175/004g008t062P000h51b10138V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_157/001g004t062P000h51b10141V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KK6TTJ,WIDE2*,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_166/002g006t062P000h51b10139V124OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_123/000g002t062P000h51b10137V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N6LXX-10:!3410.50N/11828.90W_155/002g003t062P000h51b10141V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KK6TTJ,WIDE2*,qAR,KJ6DXJ:!3410.50N/11828.90W_155/002g003t062P000h51b10141V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_162/002g006t062P000h51b10141V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1*,WIDE2-1,qAR,KF6SJ-10:!3410.50N/11828.90W_162/002g006t062P000h51b10141V123OTW1y
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,KA6DAC-1,WIDE2*,qAR,KF6SJ-10:!3410.50N/11828.90W_162/002g006t062P000h51b10141V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_130/002g003t062P000h51b10138V124OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_168/005g006t062P000h51b10141V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,KA6DAC-1,WIDE2*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_168/005g006t062P000h51b10141V123OTW1w
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KK6TTJ,WIDE2*,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_130/002g003t062P000h51b10138V124OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_180/003g005t062P000h51b10141V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_096/003g003t062P000h51b10141V124OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_114/003g004t062P000h51b10139V124OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_135/000g003t062P000h51b10143V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N6LXX-10:!3410.50N/11828.90W_141/003g004t062P000h51b10143V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KK6TTJ,WIDE2*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_180/003g005t062P000h51b10141V123OTW1o
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KK6TTJ,WIDE2,qAR,N6LXX-2:!3410.50N/11828.90W_180/003g005t062P000h51b10141V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KK6TTJ,WIDE2*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_096/003g003t062P000h51b10141V124OTW1U
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KK6TTJ,WIDE2*,qAR,WB9COY-1:!3410.50N/11828.90W_096/003g003t062P000h51b10141V124OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_110/001g005t062P000h51b10142V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KELLER,WIDE2*,qAR,N6SUN-10:!3410.50N/11828.90W_110/001g005t062P000h51b10142V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,N6EX-4*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_110/001g005t062P000h51b10142V123OTW1^*
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KK6TTJ,WIDE2*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_110/001g005t062P000h51b10142V123OTW1d
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_115/002g005t062P000h51b10140V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_177/001g003t062P000h51b10143V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_135/000g003t062P000h51b10143V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,N6EX-4*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_135/000g003t062P000h51b10143V123OTW1X
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,KK6TTJ,WIDE2*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_135/000g003t062P000h51b10143V123OTW1-B
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_171/002g005t062P000h51b10140V124OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_173/002g003t062P000h51b10144V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,KK6TTJ,WIDE2*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_173/002g003t062P000h51b10144V123OTW12
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,KK6TTJ,WIDE2*,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_166/003g005t062P000h51b10139V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_177/001g002t062P000h51b10144V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_166/004g004t062P000h51b10140V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,KF6RAL-15,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,KF6NMZ-4:!3410.50N/11828.90W_096/002g003t062P000h51b10144V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_172/002g005t062P000h51b10145V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6LXX-10,WIDE1,N6UTC-5,qAR,N6LXX-10:!3410.50N/11828.90W_172/002g005t062P000h51b10145V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_117/004g004t062P000h51b10141V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_112/001g004t062P000h51b10145V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_123/001g005t062P000h52b10145V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_155/002g003t062P000h51b10141V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6LXX-10,WIDE1,WA6IAJ-1,WIDE2,qAR,N6LXX-10:!3410.50N/11828.90W_112/001g004t062P000h51b10145V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_162/002g006t062P000h51b10141V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_166/001g003t062P000h52b10146V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,KA6DAC-1,WIDE2*,qAR,KF6SJ-10:!3410.50N/11828.90W_166/001g003t062P000h52b10146V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,KF6ILA-10,WIDE2*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_166/001g003t062P000h52b10146V123OTW170
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,KK6TTJ,WIDE2*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_166/001g003t062P000h52b10146V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_168/005g006t062P000h51b10141V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_180/003g006t062P000h52b10146V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,KA6DAC-1,WIDE2*,qAR,KF6SJ-10:!3410.50N/11828.90W_180/003g006t062P000h52b10146V123OTW1U
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,N6EX-4*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_180/003g006t062P000h52b10146V123OTW1GT
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_180/003g005t062P000h51b10141V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_096/003g003t062P000h51b10141V124OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_135/000g003t062P000h51b10143V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_141/003g004t062P000h51b10143V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KK6TTJ,WIDE2*,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_180/003g005t062P000h51b10141V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_180/001g005t062P000h52b10147V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KELLER,WIDE2*,qAR,N6SUN-10:!3410.50N/11828.90W_180/001g005t062P000h52b10147V122OTW1z
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,KA6DAC-1,WIDE2*,qAR,KF6SJ-10:!3410.50N/11828.90W_180/001g005t062P000h52b10147V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,N6EX-1*,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_110/001g005t062P000h51b10142V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_146/001g005t062P000h52b10147V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1*,WIDE2-1,qAR,KF6SJ-10:!3410.50N/11828.90W_146/001g005t062P000h52b10147V122OTW1e
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,KA6DAC-1,WIDE2*,qAR,KF6SJ-10:!3410.50N/11828.90W_146/001g005t062P000h52b10147V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KELLER,WIDE2*,qAR,N6SUN-10:!3410.50N/11828.90W_146/001g005t062P000h52b10147V122OTW1l
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,W6MF-1,WIDE2*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_146/001g005t062P000h52b10147V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N6LXX-10:!3410.50N/11828.90W_146/001g005t062P000h52b10147V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_157/004g004t062P000h52b10147V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,KK6TTJ,WIDE2*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_157/004g004t062P000h52b10147V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_135/000g003t062P000h51b10143V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_128/004g004t062P000h52b10148V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_173/002g003t062P000h51b10144V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_123/005g005t062P000h52b10148V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_096/002g003t062P000h51b10144V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_172/002g005t062P000h51b10145V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6LXX-10,WIDE1,W6SCE-10*,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_112/001g004t062P000h51b10145V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KF6NMZ-4:!3410.50N/11828.90W_126/003g005t062P000h52b10149V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,KK6TTJ,WIDE2*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_126/003g005t062P000h52b10149V122OTW1T
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_123/001g005t062P000h52b10145V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_128/002g003t062P000h52b10149V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,KK6TTJ,WIDE2*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_128/002g003t062P000h52b10149V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_130/001g004t062P000h52b10149V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_166/001g003t062P000h52b10146V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_164/004g004t062P000h52b10151V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,W6MF-1,WIDE2*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_164/004g004t062P000h52b10151V123OTW1Ȣ
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_128/003g005t062P000h52b10150V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_180/003g006t062P000h52b10146V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_189/001g005t062P000h52b10150V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N6LXX-10:!3410.50N/11828.90W_117/001g003t062P000h52b10150V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_135/002g004t062P000h52b10150V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_117/001g002t062P000h52b10150V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_180/001g005t062P000h52b10147V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_103/002g003t062P000h52b10151V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,W6MF-1,WIDE2*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_103/002g003t062P000h52b10151V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_096/003g004t062P000h52b10151V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_090/001g003t062P000h52b10151V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KK6TTJ,WIDE2*,qAR,WB9COY-1:!3410.50N/11828.90W_103/002g003t062P000h52b10151V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_146/001g005t062P000h52b10147V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N6LXX-10:!3410.50N/11828.90W_090/002g005t062P000h52b10151V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_157/004g004t062P000h52b10147V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6LXX-10,WIDE1,KK6TTJ,WIDE2*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_090/002g005t062P000h52b10151V122OTW1(
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_128/004g004t062P000h52b10148V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_180/003g004t062P000h52b10152V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_180/000g003t062P000h52b10152V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KELLER,WIDE2*,qAR,N6SUN-10:!3410.50N/11828.90W_180/000g003t062P000h52b10152V122OTW1t
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_126/003g005t062P000h52b10149V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_168/003g004t062P000h52b10152V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6LXX-10,WIDE1,N6EX-4*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_168/003g004t062P000h52b10152V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_128/002g003t062P000h52b10149V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6LXX-10,WIDE1,W6SCE-10*,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_130/001g004t062P000h52b10149V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_119/002g005t062P000h52b10153V121OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,KA6DAC-1,WIDE2*,qAR,KF6SJ-10:!3410.50N/11828.90W_119/002g005t062P000h52b10153V121OTW1x
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KK6TTJ,WIDE2*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_119/002g005t062P000h52b10153V121OTW1Qe
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_164/004g004t062P000h52b10151V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_173/002g003t062P000h52b10153V121OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_128/003g005t062P000h52b10150V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N6LXX-10:!3410.50N/11828.90W_175/002g004t063P000h52b10153V121OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_189/001g005t062P000h52b10150V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_184/002g006t063P000h52b10153V121OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_117/001g003t062P000h52b10150V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_135/002g004t062P000h52b10150V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_189/004g004t063P000h52b10153V121OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,W6MF-1,WIDE2*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_189/004g004t063P000h52b10153V121OTW1A
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_177/004g005t063P000h52b10154V121OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_186/003g004t063P000h52b10155V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,KA6DAC-1,WIDE2*,qAR,KF6SJ-10:!3410.50N/11828.90W_186/003g004t063P000h52b10155V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6LXX-10,WIDE1,N6EX-4*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_186/003g004t063P000h52b10155V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_103/002g003t062P000h52b10151V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_096/003g004t062P000h52b10151V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_171/002g007t063P000h52b10154V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6LXX-10,WIDE1,N6EX-4*,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_090/002g005t062P000h52b10151V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N6LXX-10:!3410.50N/11828.90W_180/002g003t063P000h52b10156V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_099/003g005t063P000h52b10156V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_139/002g004t063P000h52b10157V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_177/003g004t064P000h52b10158V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KK6TTJ,WIDE2*,qAR,KD6DCN-5:!3410.50N/11828.90W_180/002g003t063P000h52b10156V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_128/003g006t064P000h52b10158V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,KELLER,WIDE2*,qAR,N6SUN-10:!3410.50N/11828.90W_128/003g006t064P000h52b10158V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_180/000g003t062P000h52b10152V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6LXX-10,WIDE1,N6EX-1*,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_168/003g004t062P000h52b10152V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KF6NMZ-4:!3410.50N/11828.90W_107/002g008t064P000h52b10159V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_119/002g005t062P000h52b10153V121OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,KF6NMZ-4,WIDE1,W6SCE-10*,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_173/002g003t062P000h52b10153V121OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_121/003g005t063P000h52b10159V121OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,KA6DAC-1,WIDE2*,qAR,KF6SJ-10:!3410.50N/11828.90W_121/003g005t063P000h52b10159V121OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_175/002g004t063P000h52b10153V121OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_184/002g006t063P000h52b10153V121OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_180/004g006t064P000h52b10160V121OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,KA6DAC-1,WIDE2*,qAR,N6SUN-10:!3410.50N/11828.90W_180/004g006t064P000h52b10160V121OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,KK6TTJ,WIDE2*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_180/004g006t064P000h52b10160V121OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_177/004g005t063P000h52b10154V121OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_105/003g004t064P000h52b10161V121OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_186/003g004t063P000h52b10155V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_135/004g006t064P000h53b10162V121OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_180/002g003t063P000h52b10156V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_099/003g005t063P000h52b10156V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_139/002g004t063P000h52b10157V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6LXX-10,WIDE1,W6SCE-10*,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_177/003g004t064P000h52b10158V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N6LXX-10:!3410.50N/11828.90W_180/004g006t064P000h53b10162V121OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,KA6DAC-1,WIDE2*,qAR,KF6SJ-10:!3410.50N/11828.90W_180/004g006t064P000h53b10162V121OTW1x
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1,KK6TTJ,WIDE2*,qAR,AF6UA-10:!3410.50N/11828.90W_180/004g006t064P000h53b10162V121OTW1k=
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KK6TTJ,WIDE2*,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_180/002g003t063P000h52b10156V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_128/003g006t064P000h52b10158V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_135/001g004t064P000h52b10163V121OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KA6DAC-1,WIDE2*,qAR,KF6SJ-10:!3410.50N/11828.90W_135/001g004t064P000h52b10163V121OTW1Nt
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_128/004g006t064P000h52b10163V121OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KA6DAC-1,WIDE2*,qAR,KF6SJ-10:!3410.50N/11828.90W_128/004g006t064P000h52b10163V121OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KELLER,WIDE2*,qAR,N6SUN-10:!3410.50N/11828.90W_128/004g006t064P000h52b10163V121OTW1NY
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_107/002g008t064P000h52b10159V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_094/004g007t064P000h52b10163V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAR,N6SGX-10:!3410.50N/11828.90W_094/004g007t064P000h52b10163V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_108/003g006t064P000h53b10163V121OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_177/003g006t064P000h52b10163V121OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_121/003g005t063P000h52b10159V121OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6LXX-10,WIDE1,N6UTC-5,qAR,N6LXX-10:!3410.50N/11828.90W_177/003g006t064P000h52b10163V121OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N6LXX-10:!3410.50N/11828.90W_159/001g005t064P000h52b10163V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_150/004g004t064P000h52b10164V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_180/003g005t065P000h52b10164V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_180/004g006t064P000h52b10160V121OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_128/005g007t064P000h52b10163V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_175/003g006t065P000h52b10165V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_123/007g007t065P000h52b10165V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N6LXX-10:!3410.50N/11828.90W_123/004g007t065P000h52b10166V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KK6TTJ,WIDE2*,qAO,KD6LPA:!3410.50N/11828.90W_123/007g007t065P000h52b10165V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_126/007g007t065P000h52b10166V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,N6EX-1*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_180/004g006t064P000h53b10162V121OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_123/002g007t065P000h53b10165V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_128/007g007t065P000h52b10166V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_135/001g004t064P000h52b10163V121OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,KF6RAL-15,WIDE1,W6SCE-10*,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_128/004g006t064P000h52b10163V121OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_126/002g007t065P000h52b10166V123OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_094/004g007t064P000h52b10163V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_108/003g006t064P000h53b10163V121OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_177/003g006t064P000h52b10163V121OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_117/003g006t065P000h52b10166V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10,KA6DAC-1,WIDE2*,qAR,KF6SJ-10:!3410.50N/11828.90W_117/003g006t065P000h52b10166V122OTW1X
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_150/004g004t064P000h52b10164V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,KF6RAL-15,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,N6LXX-1:!3410.50N/11828.90W_087/005g007t065P000h52b10165V121OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,W6SCE-10*,WIDE2-1,qAS,AG6JU-10:!3410.50N/11828.90W_180/003g005t065P000h52b10164V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_123/004g006t066P000h52b10165V122OTW1
WA6MHA-11>APOTW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5CAT-12:!3410.50N/11828.90W_126/002g007t066P000h51b10166V121OTW1