K0PFX-8>APTW14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K0ATT-10:_04240859c115s000g000t058r000p002P064h00b10154tU2k
K0PFX-8>APTW14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K0ATT-10:_04240914c180s001g006t058r000p002P064h00b10154tU2k
K0PFX-8>APTW14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K0ATT-10:_04240929c096s001g006t058r000p002P064h00b10147tU2k
K0PFX-8>APTW14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K0ATT-10:_04240944c087s000g000t058r000p002P064h00b10150tU2k
K0PFX-8>APTW14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K0ATT-10:_04240959c068s003g000t058r000p002P064h00b10148tU2k
K0PFX-8>APTW14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K0ATT-10:_04241014c094s004g003t058r000p002P064h00b10146tU2k
K0PFX-8>APTW14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K0ATT-10:_04241029c128s003g000t058r000p002P064h00b10147tU2k
K0PFX-8>APTW14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K0ATT-10:_04241044c058s005g004t058r000p002P064h00b10147tU2k
K0PFX-8>APTW14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K0ATT-10:_04241059c129s002g003t059r000p002P064h00b10147tU2k
K0PFX-8>APTW14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K0ATT-10:_04241114c117s003g004t059r000p002P064h00b10144tU2k
K0PFX-8>APTW14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K0ATT-10:_04241129c124s000g000t059r000p002P064h00b10143tU2k
K0PFX-8>APTW14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K0ATT-10:_04241144c124s000g000t059r000p002P064h00b10144tU2k
K0PFX-8>APTW14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K0ATT-10:_04241159c098s000g000t059r000p002P066h00b10146tU2k
K0PFX-8>APTW14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K0ATT-10:_04241214c098s000g000t059r002p002P068h00b10147tU2k
K0PFX-8>APTW14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K0ATT-10:_04241229c098s000g000t059r002p002P069h00b10146tU2k
K0PFX-8>APTW14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K0ATT-10:_04241244c098s000g000t059r002p002P070h00b10142tU2k
K0PFX-8>APTW14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K0ATT-10:_04241259c098s000g000t060r002p002P071h00b10138tU2k
K0PFX-8>APTW14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K0ATT-10:_04241315c098s000g000t060r005p002P071h00b10135tU2k
K0PFX-8>APTW14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K0ATT-10:_04241330c122s005g006t060r005p002P072h00b10131tU2k
K0PFX-8>APTW14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K0ATT-10:_04241345c103s005g004t060r005p002P072h00b10128tU2k
K0PFX-8>APTW14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K0ATT-10:_04241400c104s000g000t061r002p002P073h00b10128tU2k
K0PFX-8>APTW14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K0ATT-10:_04241415c073s002g003t061r002p002P073h00b10129tU2k
K0PFX-8>APTW14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K0ATT-10:_04241430c132s004g002t061r002p002P073h00b10126tU2k
K0PFX-8>APTW14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K0ATT-10:_04241445c091s000g000t061r002p002P073h00b10128tU2k
K0PFX-8>APTW14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K0ATT-10:_04241500c091s000g000t061r000p002P073h00b10127tU2k
K0PFX-8>APTW14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K0ATT-10:_04241515c240s000g000t061r000p002P073h00b10125tU2k
K0PFX-8>APTW14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K0ATT-10:_04241530c245s000g000t061r000p002P073h00b10125tU2k
K0PFX-8>APTW14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K0ATT-10:_04241545c263s000g000t061r000p002P073h00b10123tU2k
K0PFX-8>APTW14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K0ATT-10:_04241600c136s003g003t061r000p002P073h00b10121tU2k
K0PFX-8>APTW14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K0ATT-10:_04241615c136s000g000t061r000p002P073h00b10120tU2k
K0PFX-8>APTW14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K0ATT-10:_04241645c136s000g000t061r000p002P073h00b10119tU2k
K0PFX-8>APTW14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K0ATT-10:_04241700c283s000g000t061r000p002P073h00b10118tU2k
K0PFX-8>APTW14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K0ATT-10:_04241715c224s000g000t061r000p002P073h00b10117tU2k
K0PFX-8>APTW14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K0ATT-10:_04241730c269s004g003t062r000p002P073h00b10119tU2k
K0PFX-8>APTW14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,W0KAH:_04241745c271s000g000t061r000p002P073h00b10118tU2k
K0PFX-8>APTW14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K0ATT-10:_04241800c260s000g000t061r000p002P073h00b10118tU2k
K0PFX-8>APTW14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K0ATT-10:_04241815c260s000g000t061r000p002P073h00b10118tU2k
K0PFX-8>APTW14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K0ATT-10:_04241830c260s000g000t062r000p002P073h00b10119tU2k
K0PFX-8>APTW14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K0ATT-10:_04241845c260s000g000t062r000p002P073h00b10117tU2k
K0PFX-8>APTW14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N0DSS:_04241900c260s000g000t062r000p002P073h00b10117tU2k
K0PFX-8>APTW14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,W0KAH:_04241915c260s000g000t062r000p002P073h00b10117tU2k
K0PFX-8>APTW14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K0ATT-10:_04241930c260s000g000t061r000p002P073h00b10117tU2k
K0PFX-8>APTW14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K0ATT-10:_04241945c260s000g000t061r000p002P073h00b10115tU2k
K0PFX-8>APTW14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K0ATT-10:_04242000c260s000g000t061r000p002P073h00b10119tU2k
K0PFX-8>APTW14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K0ATT-10:_04242015c260s000g000t061r000p002P073h00b10121tU2k
K0PFX-8>APTW14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K0ATT-10:_04242031c034s004g004t061r000p002P073h00b10119tU2k
K0PFX-8>APTW14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K0ATT-10:_04242045c087s000g000t061r000p002P073h00b10120tU2k
K0PFX-8>APTW14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K0ATT-10:_04242101c045s000g006t060r000p002P073h00b10120tU2k
K0PFX-8>APTW14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K0ATT-10:_04242115c076s000g000t060r000p002P073h00b10119tU2k
K0PFX-8>APTW14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K0ATT-10:_04242131c073s000g000t060r000p002P073h00b10119tU2k
K0PFX-8>APTW14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K0ATT-10:_04242146c028s004g003t060r000p002P073h00b10119tU2k
K0PFX-8>APTW14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K0ATT-10:_04242201c048s003g003t060r000p002P073h00b10117tU2k
K0PFX-8>APTW14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N0DSS:_04242216c034s000g000t060r000p002P073h00b10119tU2k
K0PFX-8>APTW14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K0ATT-10:_04242231c034s000g000t060r000p002P073h00b10120tU2k
K0PFX-8>APTW14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K0ATT-10:_04242246c034s000g000t060r000p002P073h00b10120tU2k
K0PFX-8>APTW14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K0ATT-10:_04242301c034s000g000t060r000p002P073h00b10117tU2k
K0PFX-8>APTW14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K0ATT-10:_04242316c034s000g000t060r000p002P073h00b10115tU2k
K0PFX-8>APTW14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K0ATT-10:_04242331c020s000g006t060r000p002P074h00b10115tU2k
K0PFX-8>APTW14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K0ATT-10:_04242346c028s000g000t060r000p002P074h00b10118tU2k
K0PFX-8>APTW14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K0ATT-10:_04250001c028s000g000t060r001p074P000h00b10117tU2k
K0PFX-8>APTW14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K0ATT-10:_04250016c028s000g000t060r001p074P001h00b10117tU2k
K0PFX-8>APTW14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K0ATT-10:_04250031c028s000g000t060r001p074P001h00b10116tU2k
K0PFX-8>APTW14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K0ATT-10:_04250046c053s000g000t060r001p074P001h00b10117tU2k
K0PFX-8>APTW14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K0ATT-10:_04250101c068s000g000t059r001p074P001h00b10116tU2k
K0PFX-8>APTW14,LUKRHB*,WIDE2-1,qAR,KD0UKK-1:_04250101c068s000g000t059r001p074P001h00b10116tU2k
K0PFX-8>APTW14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,W0KAH:_04250116c068s000g000t059r001p074P001h00b10116tU2k
K0PFX-8>APTW14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K0ATT-10:_04250131c068s000g000t059r001p074P001h00b10115tU2k
K0PFX-8>APTW14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K0ATT-10:_04250146c068s000g000t059r001p074P001h00b10113tU2k
K0PFX-8>APTW14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N0DSS:_04250201c044s004g000t059r000p074P001h00b10109tU2k
K0PFX-8>APTW14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K0ATT-10:_04250216c018s000g000t059r000p074P001h00b10108tU2k
K0PFX-8>APTW14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K0ATT-10:_04250231c018s000g000t059r000p074P001h00b10109tU2k
K0PFX-8>APTW14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K0ATT-10:_04250246c018s000g000t059r000p074P001h00b10106tU2k
K0PFX-8>APTW14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K0ATT-10:_04250301c018s000g000t059r000p074P001h00b10106tU2k
K0PFX-8>APTW14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K0ATT-10:_04250316c018s000g000t059r000p074P001h00b10105tU2k
K0PFX-8>APTW14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K0ATT-10:_04250331c024s000g000t059r000p074P001h00b10103tU2k
K0PFX-8>APTW14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K0ATT-10:_04250346c024s000g000t059r000p074P001h00b10103tU2k
K0PFX-8>APTW14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K0ATT-10:_04250401c004s000g000t059r000p074P001h00b10102tU2k
K0PFX-8>APTW14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K0ATT-10:_04250431c004s000g000t059r000p074P001h00b10105tU2k
K0PFX-8>APTW14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K0ATT-10:_04250446c004s000g000t059r000p074P001h00b10107tU2k
K0PFX-8>APTW14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K0ATT-10:_04250501c004s000g000t059r000p074P001h00b10106tU2k
K0PFX-8>APTW14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K0ATT-10:_04250516c004s000g000t059r000p074P001h00b10104tU2k
K0PFX-8>APTW14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K0ATT-10:_04250531c004s000g000t059r000p074P001h00b10104tU2k
K0PFX-8>APTW14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,W0KAH:_04250546c004s000g000t059r000p074P001h00b10105tU2k
K0PFX-8>APTW14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K0ATT-10:_04250602c004s000g000t059r001p074P002h00b10107tU2k
K0PFX-8>APTW14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K0ATT-10:_04250617c004s000g000t059r001p074P002h00b10107tU2k
K0PFX-8>APTW14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K0ATT-10:_04250632c004s000g000t059r001p074P002h00b10106tU2k
K0PFX-8>APTW14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K0ATT-10:_04250647c004s000g000t059r001p074P002h00b10106tU2k
K0PFX-8>APTW14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K0ATT-10:_04250702c004s000g000t059r000p074P002h00b10106tU2k
K0PFX-8>APTW14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K0ATT-10:_04250717c021s000g006t059r000p074P002h00b10105tU2k
K0PFX-8>APTW14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K0ATT-10:_04250732c346s000g000t059r000p074P002h00b10104tU2k
K0PFX-8>APTW14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K0ATT-10:_04250747c288s000g000t059r000p074P002h00b10105tU2k
K0PFX-8>APTW14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K0ATT-10:_04250802c343s004g003t059r000p074P002h00b10107tU2k
K0PFX-8>APTW14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K0ATT-10:_04250817c315s003g000t058r000p074P002h00b10106tU2k
K0PFX-8>APTW14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K0ATT-10:_04250832c014s005g004t058r000p074P002h00b10104tU2k
K0PFX-8>APTW14,W0SRC-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,AD0EC:_04250832c014s005g004t058r000p074P002h00b10104tU2k
K0PFX-8>APTW14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K0ATT-10:_04250847c011s001g005t059r000p074P002h00b10099tU2k