20160505144306,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/051443z3949.02N/07713.98WMiPhone
20160505144459,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/051444z3949.02N/07713.98WMiPhone
20160505145254,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/051452z3949.03N/07713.97WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (20m) 76% b=011(42) s=6 c
20160505160017,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/051600z3950.32N/07712.40WMiPhone
20160505161512,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/051615z3950.30N/07712.35WMiPhone
20160505171605,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/051716z3948.12N/07713.70WMiPhone
20160505180647,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/051806z3948.14N/07715.15WMiPhone
20160505180745,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/051807z3948.00N/07715.39WMiPhone
20160505180946,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/051809z3947.37N/07715.24WMiPhone
20160505181102,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/051811z3947.07N/07715.13WMiPhone
20160505181238,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/051812z3947.15N/07714.61WMiPhone
20160505181434,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/051814z3947.49N/07714.19WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (878m) Moving 74% b=008(24) s=7
20160505182013,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/051820z3947.53N/07714.20WMiPhone
20160505182554,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/051825z3947.53N/07714.20WMiPhone
20160505183057,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/051830z3947.51N/07714.18WMiPhone
20160505183207,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/051832z3947.63N/07714.11WMiPhone
20160505183348,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/051833z3947.82N/07714.41WMiPhone
20160505183643,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/051836z3947.74N/07714.50WMiPhone
20160505184419,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/051844z3947.82N/07714.58WMiPhone
20160505184652,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/051846z3947.84N/07714.57WMiPhone
20160505185116,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/051851z3947.74N/07714.66WMiPhone
20160505185704,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/051856z3947.76N/07714.73WMiPhone
20160505185839,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/051858z3947.80N/07714.80WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (226m) Moving 63% b=281(19) s=8
20160505190626,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/051906z3947.82N/07714.78WMiPhone
20160505190941,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/051909z3947.80N/07714.65WMiPhone
20160505191631,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/051916z3947.78N/07714.62WMiPhone
20160505191730,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/051917z3947.86N/07714.74WMiPhone
20160505191830,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/051918z3947.89N/07714.50WMiPhone
20160505191932,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/051919z3947.75N/07714.51WMiPhone
20160505192057,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/051920z3947.65N/07714.63WMiPhone
20160505192158,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/051921z3947.66N/07714.84WMiPhone
20160505192816,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/051928z3947.76N/07714.86WMiPhone
20160505192916,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/051929z3947.75N/07714.69WMiPhone
20160505193034,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/051930z3947.84N/07714.78WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (212m) Moving 56% b=007(84) s=9 c
20160505193200,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/051932z3948.04N/07714.84WMiPhone
20160505194303,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/051943z3948.12N/07714.84WMiPhone
20160505194404,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/051944z3948.14N/07714.64WMiPhone
20160505194543,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/051945z3948.12N/07714.18WMiPhone
20160505194745,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/051947z3948.45N/07714.13WMiPhone
20160505194845,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/051948z3948.48N/07713.95WMiPhone
20160505194946,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/051949z3948.36N/07713.82WMiPhone
20160505195056,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/051950z3948.13N/07713.71WMiPhone
20160505225126,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/052251z3948.14N/07713.70WMiPhone
20160505233117,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/052331z3948.14N/07713.71WMiPhone
20160506004025,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/060040z3948.15N/07713.70WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (1608m) 46% b=020(4) s=10
20160506010639,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/060106z3948.14N/07713.71WMiPhone