20170920123505,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201235z3851.84N/09850.93WMiPhone
20170920123704,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201237z3851.46N/09848.72WMiPhone
20170920123904,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201239z3851.43N/09846.39WMiPhone
20170920124104,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201241z3851.42N/09844.04WMiPhone
20170920124305,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201243z3851.41N/09841.67WMiPhone
20170920124505,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201245z3851.42N/09839.32WMiPhone
20170920124705,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201247z3851.39N/09836.97WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (3401m) Moving 100% b=090(1) s=2
20170920124906,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201249z3851.42N/09834.60WMiPhone
20170920125107,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201251z3851.32N/09832.24WMiPhone
20170920125307,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201253z3850.94N/09829.95WMiPhone
20170920125508,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201255z3850.93N/09827.59WMiPhone
20170920125708,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201257z3850.91N/09825.24WMiPhone
20170920125908,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201259z3850.90N/09822.89WMiPhone
20170920130109,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201301z3850.90N/09820.54WMiPhone
20170920130309,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201303z3850.94N/09818.18WMiPhone
20170920130511,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201305z3850.96N/09815.80WMiPhone
20170920130710,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201307z3850.88N/09813.46WMiPhone
20170920130911,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201309z3850.90N/09811.10WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (3402m) Moving 100% b=089(4) s=3
20170920131051,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201310z3851.07N/09809.16WMiPhone
20170920131223,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201312z3851.39N/09807.46WMiPhone
20170920131354,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201313z3851.92N/09805.88WMiPhone
20170920131554,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201315z3852.28N/09803.63WMiPhone
20170920131755,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201317z3852.61N/09801.34WMiPhone
20170920131956,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201319z3852.70N/09758.96WMiPhone
20170920132156,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201321z3852.69N/09756.61WMiPhone
20170920132356,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201323z3852.69N/09754.25WMiPhone
20170920132557,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201325z3852.71N/09751.89WMiPhone
20170920132758,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201327z3852.69N/09749.52WMiPhone
20170920133000,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201329z3852.68N/09747.14WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (3433m) Moving 100% b=090(0) s=4
20170920133205,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201332z3852.68N/09744.77WMiPhone
20170920133401,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201334z3852.68N/09742.40WMiPhone
20170920133602,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201336z3852.60N/09740.04WMiPhone
20170920133802,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201338z3852.52N/09737.72WMiPhone
20170920134004,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201340z3852.97N/09735.50WMiPhone
20170920134206,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201342z3853.94N/09733.48WMiPhone
20170920134359,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201343z3854.40N/09731.30WMiPhone
20170920134600,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201346z3854.42N/09728.92WMiPhone
20170920134800,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201348z3854.45N/09726.56WMiPhone
20170920134932,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201349z3854.80N/09724.93WMiPhone
20170920135118,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201351z3855.71N/09723.26WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (2946m) Moving 100% b=081(31) s=5 c
20170920135316,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201353z3855.74N/09720.89WMiPhone
20170920135517,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201355z3855.76N/09718.51WMiPhone
20170920135718,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201357z3855.89N/09716.17WMiPhone
20170920135918,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201359z3856.26N/09713.90WMiPhone
20170920140119,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201401z3856.62N/09711.59WMiPhone
20170920140319,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201403z3856.63N/09709.23WMiPhone
20170920140520,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201405z3857.33N/09707.07WMiPhone
20170920140720,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201407z3858.16N/09704.96WMiPhone
20170920140922,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201409z3858.99N/09702.85WMiPhone
20170920141052,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201410z3859.38N/09701.18WMiPhone
20170920141252,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201412z3859.51N/09658.84WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (3390m) Moving 100% b=080(11) s=6
20170920141453,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201414z3859.83N/09656.50WMiPhone
20170920141654,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201416z3900.04N/09654.15WMiPhone
20170920141855,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201418z3859.96N/09651.79WMiPhone
20170920142026,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201420z3900.42N/09650.17WMiPhone
20170920142226,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201422z3901.54N/09648.32WMiPhone
20170920142427,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201424z3902.20N/09646.15WMiPhone
20170920142627,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201426z3903.56N/09644.59WMiPhone
20170920142827,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201428z3903.81N/09642.26WMiPhone
20170920143028,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201430z3903.97N/09639.89WMiPhone
20170920143228,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201432z3903.99N/09637.54WMiPhone
20170920143428,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201434z3903.97N/09635.20WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (3379m) Moving 100% b=091(7) s=7
20170920143629,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201436z3903.76N/09632.84WMiPhone
20170920143830,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201438z3903.90N/09630.50WMiPhone
20170920144029,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201440z3904.07N/09628.17WMiPhone
20170920144230,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201442z3903.89N/09625.84WMiPhone
20170920144431,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201444z3903.92N/09623.47WMiPhone
20170920144631,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201446z3903.92N/09621.10WMiPhone
20170920144831,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201448z3903.93N/09618.79WMiPhone
20170920145033,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201450z3903.93N/09616.48WMiPhone
20170920145232,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201452z3903.92N/09614.20WMiPhone
20170920145432,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201454z3903.94N/09611.92WMiPhone
20170920145632,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201456z3903.49N/09609.81WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (3143m) Moving 100% b=090(1) s=8
20170920145833,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201458z3903.50N/09607.67WMiPhone
20170920150032,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201500z3903.48N/09605.71WMiPhone
20170920150632,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201506z3903.47N/09605.70WMiPhone
20170920150802,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201508z3903.53N/09604.32WMiPhone
20170920151002,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201510z3903.52N/09601.94WMiPhone
20170920151305,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201513z3903.50N/09558.33WMiPhone
20170920151505,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201515z3903.50N/09555.94WMiPhone
20170920151705,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201517z3903.47N/09553.42WMiPhone
20170920151906,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201519z3903.44N/09550.84WMiPhone
20170920152101,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201521z3903.06N/09548.48WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (3482m) Moving 100% b=069(32) s=9 c
20170920152302,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201523z3903.21N/09545.96WMiPhone
20170920152433,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201524z3903.73N/09544.41WMiPhone
20170920152614,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201526z3904.22N/09542.52WMiPhone
20170920152744,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201527z3903.77N/09540.83WMiPhone
20170920152849,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201528z3903.23N/09540.10WMiPhone
20170920152950,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201529z3902.42N/09540.15WMiPhone
20170920153120,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201531z3902.06N/09538.43WMiPhone
20170920153320,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201533z3902.03N/09536.12WMiPhone
20170920153520,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201535z3901.93N/09535.51WMiPhone
20170920153721,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201537z3901.54N/09533.15WMiPhone
20170920153921,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201539z3901.09N/09530.70WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (3627m) Moving 100% b=091(18) s=10
20170920154122,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201541z3900.75N/09528.17WMiPhone
20170920154322,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201543z3900.10N/09525.74WMiPhone
20170920154523,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201545z3859.99N/09523.15WMiPhone
20170920154724,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201547z3859.78N/09520.58WMiPhone
20170920154925,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201549z3859.86N/09518.03WMiPhone
20170920155125,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201551z3859.39N/09515.54WMiPhone
20170920155326,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201553z3859.62N/09512.96WMiPhone
20170920155506,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201555z3859.90N/09510.90WMiPhone
20170920155707,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201557z3900.84N/09508.72WMiPhone
20170920155907,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201559z3902.01N/09506.70WMiPhone
20170920160108,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201601z3903.06N/09504.53WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (3681m) Moving 100% b=063(10) s=11
20170920160308,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201603z3903.93N/09502.24WMiPhone
20170920160511,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201605z3904.19N/09500.45WMiPhone
20170920160712,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201607z3904.55N/09458.86WMiPhone
20170920160912,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201609z3905.02N/09456.30WMiPhone
20170920161113,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201611z3905.60N/09453.91WMiPhone
20170920161313,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201613z3906.16N/09451.46WMiPhone
20170920161513,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201615z3906.39N/09449.00WMiPhone
20170920161713,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201617z3906.29N/09446.53WMiPhone
20170920161913,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201619z3906.36N/09443.93WMiPhone
20170920162114,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201621z3906.31N/09441.43WMiPhone
20170920162315,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201623z3905.81N/09439.27WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (3253m) Moving 100% b=092(1) s=12
20170920162445,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201624z3905.60N/09437.59WMiPhone
20170920162616,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201626z3905.92N/09436.25WMiPhone
20170920162815,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201628z3905.75N/09434.68WMiPhone
20170920163005,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201630z3905.78N/09432.76WMiPhone
20170920163105,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201631z3905.02N/09432.48WMiPhone
20170920163206,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201632z3904.37N/09432.02WMiPhone
20170920163406,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201634z3903.82N/09430.02WMiPhone
20170920163608,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201636z3902.93N/09428.09WMiPhone
20170920163808,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201638z3902.79N/09425.70WMiPhone
20170920164009,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201640z3902.69N/09423.20WMiPhone
20170920164210,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201642z3902.37N/09420.73WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (3619m) Moving 100% b=100(7) s=13
20170920164410,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201644z3902.04N/09418.26WMiPhone
20170920164610,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201646z3901.76N/09415.90WMiPhone
20170920164811,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201648z3901.47N/09413.43WMiPhone
20170920165011,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201650z3901.22N/09410.83WMiPhone
20170920165212,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201652z3900.98N/09408.29WMiPhone
20170920165412,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201654z3900.93N/09406.96WMiPhone
20170920165613,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201656z3900.73N/09405.81WMiPhone
20170920165814,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201658z3900.66N/09403.25WMiPhone
20170920170014,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201700z3900.58N/09400.72WMiPhone
20170920170215,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201702z3900.51N/09358.21WMiPhone
20170920170415,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201704z3900.42N/09355.70WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (3618m) Moving 100% b=093(0) s=14
20170920170615,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201706z3900.33N/09353.08WMiPhone
20170920170815,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201708z3900.23N/09350.49WMiPhone
20170920171016,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201710z3900.13N/09347.87WMiPhone
20170920171218,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201712z3900.07N/09345.21WMiPhone
20170920171417,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201714z3859.63N/09342.71WMiPhone
20170920171617,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201716z3859.53N/09340.14WMiPhone
20170920171817,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201718z3859.40N/09337.58WMiPhone
20170920172018,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201720z3859.59N/09335.01WMiPhone
20170920172219,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201722z3859.32N/09332.44WMiPhone
20170920172420,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201724z3859.12N/09329.85WMiPhone
20170920172620,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201726z3858.70N/09327.32WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (3734m) Moving 100% b=093(13) s=15
20170920172821,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201728z3858.61N/09324.71WMiPhone
20170920173021,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201730z3858.48N/09322.12WMiPhone
20170920173222,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201732z3858.39N/09319.51WMiPhone
20170920173422,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201734z3858.32N/09317.16WMiPhone
20170920173623,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201736z3858.18N/09314.50WMiPhone
20170920173823,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201738z3857.63N/09311.98WMiPhone
20170920174023,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201740z3857.46N/09309.47WMiPhone
20170920174224,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201742z3857.29N/09306.95WMiPhone
20170920174424,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201744z3857.12N/09304.45WMiPhone
20170920174624,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201746z3856.96N/09302.03WMiPhone
20170920174823,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201748z3856.71N/09259.51WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (3673m) Moving 100% b=128(33) s=16 c
20170920174953,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201749z3856.00N/09257.98WMiPhone
20170920175153,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201751z3856.05N/09255.46WMiPhone
20170920175354,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201753z3856.10N/09252.89WMiPhone
20170920175554,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201755z3856.11N/09250.35WMiPhone
20170920175755,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201757z3856.11N/09247.69WMiPhone
20170920175955,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201759z3856.17N/09245.11WMiPhone
20170920180155,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201801z3856.23N/09242.57WMiPhone
20170920180355,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201803z3856.28N/09240.01WMiPhone
20170920180557,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201805z3856.34N/09237.42WMiPhone
20170920180757,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201807z3856.39N/09234.83WMiPhone
20170920180928,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201809z3857.23N/09233.24WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (2783m) Moving 100% b=050(39) s=17 c
20170920181128,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201811z3858.38N/09231.25WMiPhone
20170920181329,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201813z3858.38N/09228.64WMiPhone
20170920181530,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201815z3858.30N/09226.06WMiPhone
20170920181731,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201817z3858.21N/09223.58WMiPhone
20170920181932,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201819z3857.89N/09221.32WMiPhone
20170920182132,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201821z3858.11N/09219.25WMiPhone
20170920182333,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201823z3857.68N/09217.03WMiPhone
20170920182534,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201825z3857.60N/09214.53WMiPhone
20170920182734,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201827z3857.52N/09211.98WMiPhone
20170920182935,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201829z3857.30N/09209.43WMiPhone
20170920183135,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201831z3857.21N/09206.86WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (3717m) Moving 100% b=091(12) s=18
20170920183335,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201833z3857.16N/09204.33WMiPhone
20170920183536,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201835z3857.12N/09201.75WMiPhone
20170920183736,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201837z3857.13N/09159.15WMiPhone
20170920183906,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201839z3856.82N/09157.35WMiPhone
20170920184106,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201841z3856.63N/09154.93WMiPhone
20170920184306,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201843z3856.51N/09152.46WMiPhone
20170920184437,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201844z3856.15N/09150.69WMiPhone
20170920184608,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201846z3856.15N/09148.82WMiPhone
20170920184809,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201848z3855.48N/09146.35WMiPhone
20170920185009,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201850z3854.82N/09143.92WMiPhone
20170920185209,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201852z3854.67N/09141.40WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (3652m) Moving 100% b=091(19) s=19
20170920185347,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201853z3854.56N/09139.34WMiPhone
20170920185541,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201855z3853.62N/09137.27WMiPhone
20170920185742,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201857z3854.03N/09134.75WMiPhone
20170920185942,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201859z3854.46N/09132.36WMiPhone
20170920190142,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201901z3854.27N/09129.73WMiPhone
20170920190344,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201903z3853.90N/09127.15WMiPhone
20170920190543,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201905z3853.20N/09124.68WMiPhone
20170920190743,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201907z3852.37N/09122.26WMiPhone
20170920190944,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201909z3851.92N/09119.76WMiPhone
20170920191144,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201911z3851.10N/09117.46WMiPhone
20170920191314,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201913z3850.76N/09115.62WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (2736m) Moving 100% b=089(36) s=20 c
20170920191445,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201914z3850.57N/09113.77WMiPhone
20170920191648,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201916z3849.41N/09111.82WMiPhone
20170920191834,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201918z3849.20N/09109.67WMiPhone
20170920191956,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201919z3849.24N/09108.39WMiPhone
20170920192539,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201925z3849.21N/09108.44WMiPhone
20170920192639,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201926z3849.21N/09108.10WMiPhone
20170920193202,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201932z3849.78N/09101.54WMiPhone
20170920193402,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201934z3849.33N/09059.10WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (3635m) Moving 100% b=105(21) s=1
20170920193602,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201936z3848.84N/09056.65WMiPhone
20170920193802,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201938z3848.29N/09054.33WMiPhone
20170920194002,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201940z3848.58N/09051.97WMiPhone
20170920194203,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201942z3848.37N/09049.61WMiPhone
20170920194403,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201944z3848.27N/09047.18WMiPhone
20170920194604,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201946z3848.20N/09044.74WMiPhone
20170920194804,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201948z3848.14N/09042.29WMiPhone
20170920195004,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201950z3848.17N/09039.85WMiPhone
20170920195205,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201952z3848.01N/09037.56WMiPhone
20170920195405,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201954z3847.89N/09035.30WMiPhone
20170920195605,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201956z3847.40N/09033.04WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (3407m) Moving 100% b=103(12) s=2
20170920195806,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201958z3846.79N/09030.99WMiPhone
20170920200007,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/202000z3845.82N/09028.89WMiPhone
20170920200208,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/202002z3845.04N/09026.72WMiPhone
20170920200408,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/202004z3844.63N/09024.65WMiPhone
20170920200557,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/202005z3844.54N/09022.65WMiPhone
20170920200745,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/202007z3843.97N/09020.95WMiPhone
20170920200915,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/202009z3843.47N/09019.50WMiPhone
20170920201107,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/202011z3842.96N/09017.72WMiPhone
20170920201239,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/202012z3842.31N/09016.30WMiPhone
20170920201440,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/202014z3841.19N/09014.79WMiPhone
20170920201640,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/202016z3840.80N/09012.73WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (3081m) Moving 100% b=128(10) s=3
20170920201811,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/202018z3839.69N/09011.83WMiPhone
20170920201943,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/202019z3838.59N/09011.35WMiPhone
20170920202114,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/202021z3838.96N/09009.91WMiPhone
20170920202214,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/202022z3838.37N/09009.14WMiPhone
20170920202351,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/202023z3837.45N/09007.97WMiPhone
20170920202531,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/202025z3837.20N/09006.05WMiPhone
20170920202731,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/202027z3837.12N/09003.56WMiPhone
20170920202932,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/202029z3836.21N/09001.31WMiPhone
20170920203132,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/202031z3835.92N/08958.86WMiPhone
20170920203319,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/202033z3835.64N/08956.78WMiPhone
20170920203508,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/202035z3834.48N/08955.39WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (2950m) Moving 100% b=096(32) s=4 c
20170920203708,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/202037z3834.47N/08953.00WMiPhone
20170920203908,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/202039z3833.90N/08950.74WMiPhone
20170920204108,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/202041z3833.12N/08948.55WMiPhone
20170920204308,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/202043z3832.93N/08946.19WMiPhone
20170920204506,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/202045z3832.39N/08943.98WMiPhone
20170920204707,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/202047z3831.11N/08942.29WMiPhone
20170920204908,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/202049z3830.95N/08939.93WMiPhone
20170920205108,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/202051z3830.41N/08937.65WMiPhone
20170920205308,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/202053z3829.31N/08935.76WMiPhone
20170920205509,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/202055z3827.86N/08934.22WMiPhone
20170920205709,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/202057z3826.63N/08932.29WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (3622m) Moving 100% b=124(29) s=5
20170920205844,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/202058z3825.88N/08930.55WMiPhone
20170920210044,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/202100z3825.63N/08928.06WMiPhone
20170920210245,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/202102z3824.69N/08925.83WMiPhone
20170920210446,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/202104z3823.88N/08923.56WMiPhone
20170920210616,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/202106z3823.46N/08921.82WMiPhone
20170920210817,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/202108z3823.44N/08919.33WMiPhone
20170920211017,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/202110z3823.46N/08916.81WMiPhone
20170920211217,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/202112z3823.39N/08914.28WMiPhone
20170920211418,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/202114z3823.32N/08911.75WMiPhone
20170920211618,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/202116z3823.25N/08909.25WMiPhone
20170920211818,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/202118z3822.82N/08906.80WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (3662m) Moving 100% b=117(24) s=6
20170920212018,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/202120z3821.74N/08904.71WMiPhone
20170920212219,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/202122z3821.71N/08902.16WMiPhone
20170920212419,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/202124z3821.33N/08859.78WMiPhone
20170920212619,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/202126z3820.29N/08857.64WMiPhone
20170920212819,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/202128z3818.46N/08857.00WMiPhone
20170920213020,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/202130z3816.59N/08856.19WMiPhone
20170920213151,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/202131z3815.46N/08855.27WMiPhone
20170920213321,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/202133z3814.58N/08854.38WMiPhone
20170920213522,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/202135z3812.75N/08854.60WMiPhone
20170920213723,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/202137z3810.93N/08854.27WMiPhone
20170920213922,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/202139z3809.11N/08854.82WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (3453m) Moving 100% b=176(7) s=7
20170920214124,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/202141z3807.23N/08854.73WMiPhone
20170920214323,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/202143z3805.35N/08854.75WMiPhone
20170920214425,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/202144z3804.86N/08855.04WMiPhone
20170920214525,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/202145z3804.63N/08854.58WMiPhone
20170920214725,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/202147z3803.19N/08855.24WMiPhone
20170920214925,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/202149z3801.61N/08855.23WMiPhone
20170920215039,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/202150z3800.99N/08855.25WMiPhone
20170920215144,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/202151z3800.94N/08855.76WMiPhone
20170920215718,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/202157z3800.76N/08855.74WMiPhone
20170920220747,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/202207z3800.80N/08855.68WMiPhone
20170921011723,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/210117z3800.80N/08855.67WMiPhone
20170921013255,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/210132z3800.82N/08855.68WMiPhone
20170921020111,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/210201z3800.81N/08855.66WMiPhone
20170921021511,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/210215z3800.81N/08855.67WMiPhone
20170921024155,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/210241z3800.81N/08855.68WMiPhone
20170921025436,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/210254z3800.80N/08855.69WMiPhone
20170921030026,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/210300z3800.80N/08855.67WMiPhone
20170921031439,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/210314z3800.80N/08855.68WMiPhone
20170921033028,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/210330z3800.80N/08855.68WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (9m) 80% b=-01(0) s=2
20170921034253,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/210342z3800.79N/08855.68WMiPhone
20170921043932,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/210439z3800.80N/08855.69WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (1391m) 96% b=-01(0) s=1
20170921044639,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/210446z3800.81N/08855.67WMiPhone
20170921045937,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/210459z3800.80N/08855.68WMiPhone
20170921051904,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/210519z3800.80N/08855.66WMiPhone
20170921053048,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/210530z3800.80N/08855.66WMiPhone
20170921054532,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/210545z3800.78N/08855.68WMiPhone
20170921064427,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/210644z3800.79N/08855.67WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (45m) 100% b=-01(0) s=1
20170921070742,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/210707z3800.79N/08855.69WMiPhone
20170921082733,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/210827z3800.80N/08855.67WMiPhone