20150803204814,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/032048z4440.53N/12404.46WMiPhone
20150803204957,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/032049z4440.48N/12404.67WMiPhone
20150803205532,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/032055z4440.55N/12404.66WMiPhone
20150803210147,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/032101z4440.56N/12404.67WMiPhone
20150804005252,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/040052z4440.48N/12403.90WMiPhone
20150804010856,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/040108z4440.48N/12403.90WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (1m) 85% b=-01(0) s=6
20150804030124,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/040301z4440.47N/12403.90WMiPhone
20150804031637,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/040316z4440.48N/12403.89WMiPhone
20150804034105,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/040341z4440.47N/12403.90WMiPhone
20150804043529,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/040435z4440.48N/12403.91WMiPhone
20150804062010,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/040620z4440.47N/12403.91WMiPhone
20150804065354,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/040653z4440.48N/12403.91WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (2805m) 86% b=-01(0) s=1
20150804085355,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/040853z4440.48N/12403.90WMiPhone
20150804093205,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/040932z4440.48N/12403.92WMiPhone
20150804111521,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041115z4440.48N/12403.91WMiPhone
20150804123209,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041232z4440.48N/12403.91WMiPhone
20150804125318,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041253z4440.48N/12403.89WMiPhone
20150804133835,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041338z4440.48N/12403.91WMiPhone
20150804154022,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041540z4440.52N/12403.89WMiPhone
20150804170554,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041705z4440.47N/12403.90WMiPhone
20150804172706,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041727z4440.48N/12403.89WMiPhone
20150804174239,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041742z4440.47N/12403.89WMiPhone
20150804175746,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041757z4440.47N/12403.90WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (17m) 100% b=-01(0) s=2
20150804183413,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041834z4440.45N/12403.88WMiPhone
20150804185127,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041851z4440.48N/12403.89WMiPhone
20150804190739,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041907z4440.48N/12403.90WMiPhone
20150804192754,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041927z4440.49N/12403.90WMiPhone