20140930174734,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/301747z4344.87N/10156.72WMiPhone
20140930174821,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/301748z4344.99N/10156.19WMiPhone
20140930175003,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/301750z4345.03N/10155.87WMiPhone
20140930175514,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/301754z4345.09N/10155.74WMiPhone
20140930180233,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/301802z4345.14N/10155.88WMiPhone
20140930180656,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/301806z4345.03N/10155.85WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (204m) Moving 99% b=247(34) s=79
20140930180831,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/301808z4345.11N/10155.99WMiPhone
20140930181006,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/301810z4345.64N/10156.25WMiPhone
20140930181103,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/301811z4345.67N/10155.94WMiPhone
20140930181212,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/301812z4345.73N/10155.64WMiPhone
20140930181330,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/301813z4346.28N/10155.22WMiPhone
20140930181606,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/301816z4347.28N/10154.17WMiPhone
20140930181745,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/301817z4348.11N/10154.26WMiPhone
20140930181847,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/301818z4348.79N/10153.98WMiPhone
20140930182046,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/301820z4349.94N/10153.98WMiPhone
20140930182440,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/301824z4350.05N/10154.04WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (209m) Moving 95% b=-01(0) s=80
20140930182610,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/301826z4349.92N/10153.98WMiPhone
20140930182826,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/301828z4348.68N/10154.00WMiPhone
20140930183012,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/301830z4347.50N/10154.30WMiPhone
20140930183142,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/301831z4347.07N/10154.17WMiPhone
20140930183337,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/301833z4346.35N/10154.93WMiPhone
20140930183710,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/301837z4345.52N/10156.19WMiPhone
20140930184536,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/301845z4343.61N/10158.81WMiPhone
20140930185116,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/301850z4343.61N/10158.77WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (58m) 88% b=041(78) s=1 c
20140930185306,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/301853z4343.80N/10158.75WMiPhone