20150227003247,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/270032z2439.66N/08128.96WMiPhone
20150227005631,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/270056z2439.70N/08128.95WMiPhone
20150227021638,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/270216z2439.67N/08128.95WMiPhone
20150227022401,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/270223z2439.70N/08128.94WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (63m) 94% b=171(170) s=1 c
20150227030101,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/270301z2439.68N/08128.94WMiPhone
20150227040132,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/270401z2439.69N/08128.94WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (6m) 91% b=-01(0) s=1
20150227041552,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/270415z2439.71N/08128.95WMiPhone
20150227175313,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271753z2439.69N/08128.93WMiPhone
20150227181247,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271812z2439.69N/08128.93WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (2m) 74% b=-01(0) s=1
20150227182307,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271823z2439.69N/08128.93WMiPhone
20150227185243,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271852z2439.69N/08128.93WMiPhone
20150227190252,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271902z2439.69N/08128.93WMiPhone
20150227192232,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271922z2439.69N/08128.93WMiPhone
20150227193241,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271932z2439.69N/08128.93WMiPhone
20150227200232,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/272002z2439.69N/08128.93WMiPhone
20150227203222,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/272032z2439.69N/08128.93WMiPhone
20150227210027,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/272100z2439.69N/08128.93WMiPhone
20150227220852,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/272208z2439.70N/08128.93WMiPhone
20150227222347,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/272223z2439.69N/08128.93WMiPhone
20150227223357,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/272233z2439.69N/08128.93WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (14m) 71% b=-01(0) s=2
20150227225347,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/272253z2439.69N/08128.93WMiPhone
20150227230357,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/272303z2439.69N/08128.93WMiPhone
20150227232337,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/272323z2439.69N/08128.92WMiPhone
20150227233347,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/272333z2439.69N/08128.93WMiPhone
20150227235327,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/272353z2439.69N/08128.93WMiPhone