20140827112032,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271120z4826.04N/09250.69WMiPhone
20140827113525,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271135z4826.03N/09250.68WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (25m) 100% b=-01(0) s=86
20140827121302,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271213z4826.04N/09250.69WMiPhone
20140827122633,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271226z4826.04N/09250.68WMiPhone
20140827132324,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271323z4826.12N/09250.95WMiPhone
20140827144943,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271449z4826.14N/09251.03WMiPhone
20140827153851,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271538z4826.12N/09250.96WMiPhone
20140827155955,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271559z4826.15N/09251.05WMiPhone
20140827162153,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271621z4826.14N/09251.03WMiPhone
20140827162754,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271627z4826.12N/09251.01WMiPhone
20140827164530,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271645z4826.14N/09251.04WMiPhone
20140827165816,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271658z4826.13N/09251.02WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (19m) 65% b=-01(0) s=87
20140827170639,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271706z4826.18N/09251.05WMiPhone
20140827172735,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271727z4826.04N/09250.69WMiPhone
20140827180553,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271805z4826.09N/09302.98WMiPhone
20140827180655,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271806z4826.74N/09302.83WMiPhone
20140827180825,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271808z4826.67N/09301.82WMiPhone
20140827200417,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/272004z4836.05N/09324.81WMiPhone
20140827210548,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/272105z4835.62N/09324.24WMiPhone
20140827212535,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/272125z4824.63N/09311.14WMiPhone
20140827214440,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/272144z4826.70N/09301.78WMiPhone
20140827230153,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/272301z4826.04N/09250.69WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (13777m) Moving 75% b=-01(0) s=88
20140828023701,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/280237z4826.04N/09250.69WMiPhone
20140828025211,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/280252z4826.05N/09250.69WMiPhone