20141021131751,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211317z3153.61N/10449.42WMiPhone
20141021132200,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211321z3154.17N/10447.28WMiPhone
20141021132533,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211325z3155.59N/10444.34WMiPhone
20141021133154,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211331z3158.11N/10438.43WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (145m) Moving 100% b=077(0) s=186
20141021133358,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211333z3158.53N/10436.30WMiPhone
20141021133559,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211335z3159.32N/10434.37WMiPhone
20141021133800,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211337z3159.89N/10432.36WMiPhone
20141021133859,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211338z3159.70N/10432.01WMiPhone
20141021134108,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211340z3158.74N/10431.21WMiPhone
20141021134214,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211342z3157.45N/10430.57WMiPhone
20141021134406,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211344z3156.04N/10430.19WMiPhone
20141021135740,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211357z3152.83N/10418.41WMiPhone
20141021140749,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211407z3150.08N/10409.38WMiPhone
20141021140945,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211409z3149.63N/10407.49WMiPhone
20141021141145,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211411z3149.39N/10405.61WMiPhone
20141021141345,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211413z3149.38N/10403.68WMiPhone
20141021142050,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211420z3149.51N/10356.96WMiPhone
20141021142249,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211422z3149.41N/10355.05WMiPhone
20141021142418,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211424z3149.42N/10354.45WMiPhone
20141021142620,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211426z3148.06N/10353.28WMiPhone
20141021142820,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211428z3146.77N/10352.16WMiPhone
20141021143020,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211430z3145.41N/10350.99WMiPhone
20141021143221,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211432z3143.98N/10349.76WMiPhone
20141021143422,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211434z3142.55N/10348.53WMiPhone
20141021143622,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211436z3141.11N/10347.29WMiPhone
20141021143752,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211437z3140.51N/10345.90WMiPhone
20141021143953,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211439z3139.92N/10343.91WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (3336m) Moving 100% b=111(1) s=280
20141021144154,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211441z3139.33N/10341.92WMiPhone
20141021144355,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211443z3138.75N/10339.94WMiPhone
20141021144628,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211446z3137.54N/10338.01WMiPhone
20141021144827,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211448z3135.98N/10336.88WMiPhone
20141021145029,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211450z3134.44N/10335.74WMiPhone
20141021145227,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211452z3132.89N/10334.61WMiPhone
20141021145430,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211454z3131.35N/10333.49WMiPhone
20141021145629,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211456z3129.80N/10332.36WMiPhone
20141021145759,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211457z3128.66N/10331.46WMiPhone
20141021145928,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211459z3127.54N/10330.60WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (2472m) Moving 100% b=158(40) s=281 c
20141021150129,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211501z3125.97N/10329.86WMiPhone
20141021150313,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211503z3125.56N/10329.66WMiPhone
20141021150444,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211504z3125.89N/10328.81WMiPhone
20141021150645,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211506z3126.51N/10326.96WMiPhone
20141021150845,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211508z3127.03N/10325.10WMiPhone
20141021151149,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211511z3127.79N/10322.37WMiPhone
20141021151355,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211513z3128.27N/10320.61WMiPhone
20141021151618,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211515z3128.68N/10319.02WMiPhone
20141021151838,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211517z3129.25N/10316.94WMiPhone
20141021151950,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211519z3129.82N/10314.87WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (3438m) Moving 100% b=073(1) s=282
20141021152151,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211521z3130.40N/10312.78WMiPhone
20141021152349,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211523z3130.97N/10310.71WMiPhone
20141021152549,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211525z3131.55N/10308.64WMiPhone
20141021152752,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211527z3131.92N/10306.50WMiPhone
20141021152952,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211529z3132.27N/10304.37WMiPhone
20141021153153,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211531z3132.90N/10302.30WMiPhone
20141021153353,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211533z3133.53N/10300.25WMiPhone
20141021153554,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211535z3134.11N/10258.16WMiPhone
20141021153753,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211537z3134.51N/10256.05WMiPhone
20141021153953,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211539z3134.40N/10253.89WMiPhone
20141021154127,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211541z3134.91N/10252.31WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (2676m) Moving 100% b=047(31) s=283 c
20141021154327,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211543z3136.29N/10250.84WMiPhone
20141021154457,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211544z3136.80N/10249.37WMiPhone
20141021154657,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211546z3137.54N/10247.38WMiPhone
20141021154858,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211548z3138.60N/10245.56WMiPhone
20141021155100,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211550z3139.65N/10243.77WMiPhone
20141021155259,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211552z3140.68N/10241.97WMiPhone
20141021155501,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211554z3141.75N/10240.18WMiPhone
20141021155702,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211556z3142.80N/10238.38WMiPhone
20141021155902,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211559z3143.85N/10236.56WMiPhone
20141021160101,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211601z3144.59N/10234.55WMiPhone
20141021160301,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211603z3145.58N/10232.68WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (3477m) Moving 100% b=071(15) s=284
20141021160515,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211605z3146.22N/10230.65WMiPhone
20141021160702,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211607z3147.19N/10228.81WMiPhone
20141021160902,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211609z3148.12N/10226.96WMiPhone
20141021161051,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211610z3149.04N/10225.38WMiPhone
20141021161251,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211612z3149.03N/10223.28WMiPhone
20141021161451,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211614z3149.70N/10221.28WMiPhone
20141021161622,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211616z3150.42N/10219.96WMiPhone
20141021161822,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211618z3151.75N/10218.48WMiPhone
20141021162023,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211620z3152.74N/10216.68WMiPhone
20141021162223,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211622z3153.69N/10214.82WMiPhone
20141021162424,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211624z3154.65N/10212.99WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (3386m) Moving 100% b=059(4) s=285
20141021162625,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211626z3155.61N/10211.13WMiPhone
20141021162824,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211628z3156.56N/10209.29WMiPhone
20141021163025,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211630z3157.51N/10207.45WMiPhone
20141021163225,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211632z3158.11N/10205.41WMiPhone
20141021163426,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211634z3158.59N/10203.33WMiPhone
20141021163555,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211635z3159.25N/10201.96WMiPhone
20141021163757,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211637z3200.58N/10200.45WMiPhone
20141021163957,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211639z3202.04N/10159.18WMiPhone
20141021164127,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211641z3203.05N/10158.18WMiPhone
20141021164328,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211643z3203.96N/10156.28WMiPhone
20141021164528,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211645z3204.91N/10154.44WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (3395m) Moving 100% b=059(0) s=286
20141021164728,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211647z3205.84N/10152.60WMiPhone
20141021164929,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211649z3206.57N/10150.61WMiPhone
20141021165128,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211651z3207.74N/10149.02WMiPhone
20141021165258,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211652z3208.45N/10147.70WMiPhone
20141021165459,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211654z3208.44N/10145.54WMiPhone
20141021165703,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211657z3209.17N/10143.53WMiPhone
20141021165901,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211659z3209.90N/10141.53WMiPhone
20141021170103,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211701z3210.61N/10139.55WMiPhone
20141021170304,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211703z3211.61N/10137.78WMiPhone
20141021170507,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211705z3212.47N/10135.95WMiPhone
20141021170653,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211706z3213.35N/10134.25WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (3117m) Moving 100% b=070(31) s=287 c
20141021170853,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211708z3213.82N/10132.17WMiPhone
20141021171023,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211710z3214.68N/10131.02WMiPhone
20141021171154,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211711z3215.67N/10130.07WMiPhone
20141021171315,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211713z3215.76N/10129.39WMiPhone
20141021171817,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211718z3215.75N/10129.41WMiPhone
20141021172009,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211720z3215.82N/10129.27WMiPhone
20141021172137,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211721z3215.93N/10127.83WMiPhone
20141021172308,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211723z3215.79N/10126.27WMiPhone
20141021172509,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211725z3216.05N/10124.11WMiPhone
20141021172710,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211727z3216.54N/10122.07WMiPhone
20141021172910,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211729z3217.18N/10119.99WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (3465m) Moving 100% b=075(10) s=288
20141021173111,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211731z3217.68N/10117.83WMiPhone
20141021173311,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211733z3218.04N/10115.69WMiPhone
20141021173512,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211735z3218.41N/10113.59WMiPhone
20141021173713,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211737z3219.52N/10111.94WMiPhone
20141021173914,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211739z3219.85N/10109.85WMiPhone
20141021174120,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211741z3220.18N/10107.69WMiPhone
20141021174320,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211743z3220.38N/10105.57WMiPhone
20141021174520,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211745z3220.62N/10103.44WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (3374m) Moving 100% b=075(8) s=289
20141021174722,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211747z3221.09N/10101.35WMiPhone
20141021174921,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211749z3221.95N/10059.52WMiPhone
20141021175121,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211751z3223.05N/10057.81WMiPhone
20141021175320,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211753z3223.50N/10055.75WMiPhone
20141021175520,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211755z3223.90N/10053.72WMiPhone
20141021175721,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211757z3224.68N/10051.81WMiPhone
20141021175857,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211758z3224.34N/10050.32WMiPhone
20141021180025,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211800z3223.85N/10048.87WMiPhone
20141021180223,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211802z3224.24N/10046.77WMiPhone
20141021180425,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211804z3224.62N/10044.69WMiPhone
20141021180627,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211806z3224.87N/10042.58WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (3345m) Moving 100% b=101(23) s=290
20141021180828,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211808z3224.46N/10040.57WMiPhone
20141021181043,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211810z3224.87N/10038.50WMiPhone
20141021181227,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211812z3225.27N/10036.35WMiPhone
20141021181429,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211814z3225.68N/10034.20WMiPhone
20141021181632,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211816z3226.07N/10032.05WMiPhone
20141021181801,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211817z3226.59N/10030.57WMiPhone
20141021181930,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211819z3227.02N/10029.02WMiPhone
20141021182132,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211821z3227.01N/10026.84WMiPhone
20141021182331,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211823z3226.86N/10024.60WMiPhone
20141021182501,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211825z3227.52N/10023.20WMiPhone
20141021182652,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211826z3228.87N/10021.89WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (3229m) Moving 100% b=063(32) s=291 c
20141021182853,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211828z3229.38N/10019.72WMiPhone
20141021183053,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211830z3229.67N/10017.49WMiPhone
20141021183315,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211832z3229.56N/10015.27WMiPhone
20141021183539,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211835z3229.15N/10012.28WMiPhone
20141021183740,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211837z3229.45N/10010.07WMiPhone
20141021183939,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211839z3229.74N/10007.83WMiPhone
20141021184140,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211841z3229.04N/10005.81WMiPhone
20141021184341,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211843z3228.66N/10003.58WMiPhone
20141021184525,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211845z3228.49N/10001.66WMiPhone
20141021184655,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211846z3228.54N/10000.04WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (2547m) Moving 100% b=118(51) s=292 c
20141021184855,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211848z3227.88N/09957.98WMiPhone
20141021185057,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211850z3227.57N/09955.75WMiPhone
20141021185301,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211852z3227.50N/09953.49WMiPhone
20141021185458,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211854z3227.57N/09951.24WMiPhone
20141021185659,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211856z3228.01N/09949.08WMiPhone
20141021185900,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211858z3228.59N/09947.36WMiPhone
20141021190051,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211900z3228.68N/09947.02WMiPhone
20141021190758,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/211907z3228.59N/09947.03WMiPhone
20141022004403,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/220044z3228.63N/09947.07WMiPhone
20141022005906,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/220059z3228.61N/09947.04WMiPhone
20141022020013,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/220200z3228.59N/09947.04WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (175m) 100% b=-01(0) s=293
20141022040208,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/220402z3228.63N/09947.06WMiPhone
20141022040828,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/220408z3228.60N/09947.04WMiPhone
20141022042453,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/220424z3228.65N/09947.02WMiPhone
20141022051514,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/220515z3228.66N/09947.02WMiPhone
20141022053426,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/220534z3228.59N/09947.02WMiPhone