20160626155811,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/261558z4422.26N/07117.74WMiPhone
20160626160309,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/261603z4421.72N/07122.89WMiPhone
20160626160440,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/261604z4422.19N/07124.24WMiPhone
20160626160640,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/261606z4423.32N/07125.56WMiPhone
20160626161059,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/261610z4425.28N/07128.68WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (2367m) Moving 66% b=300(7) s=5
20160626161214,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/261612z4425.09N/07129.53WMiPhone
20160626161332,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/261613z4424.34N/07130.18WMiPhone
20160626161433,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/261614z4423.97N/07130.44WMiPhone
20160626161626,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/261616z4423.81N/07132.25WMiPhone
20160626161742,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/261617z4424.07N/07133.35WMiPhone
20160626161942,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/261619z4422.80N/07134.56WMiPhone
20160626162111,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/261621z4422.27N/07135.61WMiPhone
20160626162243,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/261622z4422.38N/07136.55WMiPhone
20160626162351,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/261623z4422.34N/07136.72WMiPhone
20160626163124,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/261631z4422.34N/07136.73WMiPhone
20160626163643,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/261636z4422.28N/07136.58WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (217m) Moving 60% b=127(34) s=6
20160626163844,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/261638z4421.52N/07135.28WMiPhone
20160626164051,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/261640z4420.19N/07134.12WMiPhone
20160626164311,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/261642z4418.82N/07133.30WMiPhone
20160626164417,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/261644z4417.87N/07132.57WMiPhone
20160626164615,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/261646z4416.66N/07132.67WMiPhone
20160626165004,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/261649z4415.86N/07134.59WMiPhone
20160626165627,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/261656z4413.62N/07140.47WMiPhone
20160626165743,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/261657z4412.77N/07140.80WMiPhone
20160626165903,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/261658z4412.27N/07140.90WMiPhone
20160626170015,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/261700z4411.14N/07141.05WMiPhone
20160626170115,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/261701z4410.51N/07141.39WMiPhone
20160626170307,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/261703z4409.54N/07140.59WMiPhone
20160626170502,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/261705z4408.28N/07141.05WMiPhone
20160626170902,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/261709z4405.02N/07141.31WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (3428m) Moving 83% b=185(6) s=8
20160626171031,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/261710z4403.58N/07141.13WMiPhone
20160626171232,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/261712z4401.60N/07140.65WMiPhone
20160626171433,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/261714z4359.64N/07140.28WMiPhone
20160626171634,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/261716z4357.70N/07140.72WMiPhone
20160626171817,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/261718z4356.13N/07141.32WMiPhone
20160626172017,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/261720z4354.29N/07141.47WMiPhone
20160626172217,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/261722z4352.56N/07140.52WMiPhone
20160626172418,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/261724z4351.13N/07138.87WMiPhone
20160626172526,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/261725z4351.04N/07138.54WMiPhone
20160626173030,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/261730z4351.06N/07138.69WMiPhone
20160626173150,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/261731z4350.23N/07139.15WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (1661m) Moving 100% b=204(61) s=9 c
20160626173331,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/261733z4348.79N/07140.16WMiPhone
20160626173436,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/261734z4348.90N/07140.16WMiPhone
20160626175300,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/261752z4348.97N/07140.08WMiPhone
20160626180008,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/261800z4349.05N/07139.74WMiPhone
20160626180208,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/261802z4350.86N/07138.71WMiPhone
20160626180339,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/261803z4352.09N/07139.91WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (2788m) Moving 100% b=308(43) s=10 c
20160626180510,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/261805z4353.37N/07140.90WMiPhone
20160626180709,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/261807z4355.26N/07141.41WMiPhone
20160626180810,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/261808z4356.22N/07141.30WMiPhone
20160626181011,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/261810z4358.10N/07140.52WMiPhone
20160626181153,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/261811z4359.38N/07140.30WMiPhone
20160626181304,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/261813z4359.50N/07139.67WMiPhone