20170327131519,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271315z2440.18N/08121.49WMiPhone
20170327131619,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271316z2440.24N/08121.38WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (215m) Moving 50% b=355(99) s=1 c
20170327131739,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271317z2440.38N/08121.44WMiPhone
20170327132809,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271328z2440.37N/08121.42WMiPhone
20170327133043,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271330z2440.26N/08121.42WMiPhone
20170327133144,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271331z2440.18N/08121.67WMiPhone
20170327133344,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271333z2440.00N/08123.19WMiPhone
20170327133544,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271335z2439.67N/08124.70WMiPhone
20170327133745,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271337z2439.66N/08126.10WMiPhone
20170327133954,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271339z2439.73N/08127.42WMiPhone
20170327134055,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271340z2439.78N/08128.13WMiPhone
20170327134217,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271341z2439.73N/08128.74WMiPhone
20170327134254,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271342z2439.68N/08128.93WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (326m) Moving 47% b=302(121) s=2 c
20170327134918,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271349z2439.69N/08128.92WMiPhone
20170327135444,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271354z2439.70N/08128.94WMiPhone