20160525222657,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/252226z4402.98N/07139.59WMiPhone
20160525232146,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/252321z4403.01N/07139.62WMiPhone
20160525235239,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/252352z4402.98N/07139.54WMiPhone
20160526144458,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/261444z4359.46N/07139.00WMiPhone
20160526144549,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/261445z4359.45N/07139.54WMiPhone
20160526144650,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/261446z4359.59N/07140.05WMiPhone
20160526144751,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/261447z4359.26N/07140.47WMiPhone
20160526144951,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/261449z4357.54N/07140.82WMiPhone
20160526145124,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/261451z4356.14N/07141.32WMiPhone
20160526145324,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/261453z4354.26N/07141.46WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (3470m) Moving 64% b=170(0) s=25
20160526145524,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/261455z4352.45N/07140.48WMiPhone
20160526145724,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/261457z4350.99N/07138.75WMiPhone
20160526145855,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/261458z4349.62N/07139.44WMiPhone
20160526150056,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/261500z4347.90N/07140.65WMiPhone
20160526150227,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/261502z4346.50N/07140.89WMiPhone
20160526150340,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/261503z4346.08N/07141.93WMiPhone
20160526150540,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/261505z4346.27N/07143.40WMiPhone
20160526150730,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/261507z4346.26N/07144.55WMiPhone
20160526150831,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/261508z4346.13N/07144.45WMiPhone
20160526151347,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/261513z4346.14N/07144.54WMiPhone
20160526152928,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/261529z4346.28N/07144.04WMiPhone
20160526153433,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/261534z4346.13N/07142.94WMiPhone
20160526153938,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/261539z4346.43N/07140.81WMiPhone
20160526154431,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/261544z4350.47N/07138.93WMiPhone
20160526154932,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/261549z4354.46N/07141.43WMiPhone
20160526155433,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/261554z4358.94N/07140.56WMiPhone