20141024135003,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241350z3037.71N/08736.85WMiPhone
20141024135134,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241351z3037.23N/08735.46WMiPhone
20141024135334,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241353z3036.27N/08733.56WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (3506m) Moving 99% b=130(13) s=42
20141024135536,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241355z3035.13N/08731.83WMiPhone
20141024135735,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241357z3034.85N/08729.70WMiPhone
20141024135935,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241359z3034.65N/08727.55WMiPhone
20141024140137,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241401z3034.60N/08725.36WMiPhone
20141024140336,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241403z3034.00N/08723.40WMiPhone
20141024140538,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241405z3033.10N/08721.59WMiPhone
20141024140738,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241407z3031.96N/08719.91WMiPhone
20141024140938,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241409z3030.91N/08718.14WMiPhone
20141024141124,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241411z3030.24N/08716.52WMiPhone
20141024141325,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241413z3030.22N/08714.53WMiPhone
20141024141525,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241415z3030.17N/08712.45WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (3330m) Moving 100% b=091(2) s=43
20141024141726,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241417z3030.12N/08710.29WMiPhone
20141024141856,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241418z3030.87N/08709.02WMiPhone
20141024142057,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241420z3032.03N/08707.32WMiPhone
20141024142258,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241422z3032.03N/08705.20WMiPhone
20141024142429,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241424z3032.68N/08703.85WMiPhone
20141024142629,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241426z3033.90N/08702.25WMiPhone
20141024142829,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241428z3035.10N/08700.71WMiPhone
20141024143030,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241430z3036.32N/08659.11WMiPhone
20141024143231,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241432z3037.09N/08657.78WMiPhone
20141024143400,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241434z3036.91N/08657.63WMiPhone
20141024143500,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241435z3037.25N/08657.85WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (713m) Moving 100% b=335(61) s=44 c
20141024144035,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241440z3037.30N/08657.89WMiPhone
20141024144236,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241442z3037.43N/08656.86WMiPhone
20141024144436,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241444z3038.25N/08654.97WMiPhone
20141024144637,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241446z3039.17N/08653.06WMiPhone
20141024144841,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241448z3040.14N/08651.05WMiPhone
20141024145043,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241450z3040.71N/08649.04WMiPhone
20141024145243,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241452z3041.24N/08646.99WMiPhone
20141024145444,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241454z3041.94N/08645.01WMiPhone
20141024145644,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241456z3042.54N/08642.96WMiPhone
20141024145844,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241458z3042.91N/08640.82WMiPhone
20141024150046,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241500z3042.94N/08638.67WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (3439m) Moving 100% b=096(10) s=45
20141024150245,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241502z3043.00N/08636.53WMiPhone
20141024150448,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241504z3043.52N/08634.52WMiPhone
20141024150649,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241506z3043.60N/08632.35WMiPhone
20141024150848,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241508z3043.60N/08630.17WMiPhone
20141024151050,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241510z3043.18N/08628.10WMiPhone
20141024151248,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241512z3043.10N/08625.94WMiPhone
20141024151450,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241514z3043.63N/08623.87WMiPhone
20141024151650,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241516z3043.97N/08621.75WMiPhone
20141024151824,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241518z3044.00N/08620.09WMiPhone
20141024152023,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241520z3044.73N/08618.10WMiPhone
20141024152245,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241522z3044.94N/08615.98WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (3398m) Moving 100% b=097(24) s=46
20141024152421,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241524z3044.65N/08613.91WMiPhone
20141024152623,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241526z3043.51N/08612.27WMiPhone
20141024152819,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241528z3042.83N/08610.41WMiPhone
20141024153017,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241530z3041.66N/08608.73WMiPhone
20141024153219,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241532z3041.48N/08606.59WMiPhone
20141024153420,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241534z3041.46N/08604.43WMiPhone
20141024153620,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241536z3041.43N/08602.28WMiPhone
20141024153819,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241538z3041.64N/08600.14WMiPhone
20141024154018,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241540z3042.03N/08558.03WMiPhone
20141024154218,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241542z3042.83N/08556.09WMiPhone
20141024154418,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241544z3043.65N/08554.16WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (3430m) Moving 100% b=068(5) s=47
20141024154619,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241546z3044.66N/08552.30WMiPhone
20141024154819,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241548z3045.26N/08550.29WMiPhone
20141024155020,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241550z3045.57N/08548.17WMiPhone
20141024155220,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241552z3045.62N/08546.00WMiPhone
20141024155420,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241554z3045.59N/08543.84WMiPhone
20141024155621,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241556z3045.78N/08541.71WMiPhone
20141024155821,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241558z3045.71N/08539.53WMiPhone
20141024160025,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241600z3045.36N/08537.42WMiPhone
20141024160222,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241602z3045.14N/08535.26WMiPhone
20141024160422,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241604z3044.87N/08533.13WMiPhone
20141024160623,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241606z3044.78N/08530.96WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (3469m) Moving 100% b=091(12) s=48
20141024160824,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241608z3044.68N/08528.81WMiPhone
20141024161023,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241610z3044.74N/08526.65WMiPhone
20141024161224,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241612z3044.90N/08524.49WMiPhone
20141024161424,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241614z3045.26N/08522.37WMiPhone
20141024161626,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241616z3045.46N/08520.18WMiPhone
20141024161826,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241618z3045.47N/08517.99WMiPhone
20141024162027,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241620z3044.98N/08515.92WMiPhone
20141024162226,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241622z3044.07N/08514.00WMiPhone
20141024162427,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241624z3043.44N/08511.92WMiPhone
20141024162627,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241626z3042.96N/08509.81WMiPhone
20141024162827,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241628z3041.93N/08507.97WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (3503m) Moving 100% b=123(5) s=49
20141024163028,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241630z3040.99N/08506.06WMiPhone
20141024163229,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241632z3040.31N/08504.01WMiPhone
20141024163429,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241634z3039.33N/08502.13WMiPhone
20141024163630,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241636z3038.53N/08500.20WMiPhone
20141024163800,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241638z3038.40N/08458.55WMiPhone
20141024164000,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241640z3038.16N/08456.39WMiPhone
20141024164201,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241642z3038.01N/08454.27WMiPhone
20141024164332,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241643z3037.85N/08452.71WMiPhone
20141024164501,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241645z3037.58N/08451.15WMiPhone
20141024164703,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241647z3037.07N/08449.07WMiPhone
20141024164905,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241649z3037.28N/08446.94WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (3421m) Moving 100% b=102(13) s=50
20141024165103,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241651z3036.63N/08444.91WMiPhone
20141024165235,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241652z3035.86N/08443.56WMiPhone
20141024165407,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241654z3034.80N/08442.38WMiPhone
20141024165608,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241656z3034.19N/08440.30WMiPhone
20141024165809,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241658z3033.46N/08438.25WMiPhone
20141024170010,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241700z3032.50N/08436.38WMiPhone
20141024170210,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241702z3031.88N/08434.29WMiPhone
20141024170410,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241704z3031.83N/08432.12WMiPhone
20141024170611,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241706z3031.55N/08429.97WMiPhone
20141024170813,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241708z3030.55N/08428.09WMiPhone
20141024171013,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241710z3029.58N/08426.22WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (3488m) Moving 100% b=104(17) s=51
20141024171213,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241712z3029.11N/08424.11WMiPhone
20141024171413,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241714z3028.81N/08421.97WMiPhone
20141024171614,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241716z3028.69N/08419.80WMiPhone
20141024171815,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241718z3029.20N/08417.68WMiPhone
20141024172015,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241720z3030.00N/08415.70WMiPhone
20141024172150,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241721z3030.08N/08413.99WMiPhone
20141024172350,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241723z3029.89N/08411.82WMiPhone
20141024172521,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241725z3029.61N/08410.27WMiPhone
20141024172627,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241726z3029.11N/08409.62WMiPhone
20141024172758,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241727z3028.90N/08410.10WMiPhone
20141024172900,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241729z3028.92N/08410.19WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (146m) Moving 100% b=015(130) s=52 c
20141024173254,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241732z3028.97N/08410.21WMiPhone
20141024173408,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241734z3029.10N/08410.22WMiPhone
20141024174557,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241745z3029.01N/08410.22WMiPhone
20141024180744,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241807z3028.99N/08410.21WMiPhone
20141024181346,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241813z3028.86N/08410.14WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (268m) Moving 99% b=-01(0) s=1
20141024181544,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241815z3028.45N/08411.35WMiPhone
20141024181745,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241817z3028.01N/08412.58WMiPhone
20141024181947,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241819z3027.70N/08413.41WMiPhone
20141024182227,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241822z3027.62N/08413.65WMiPhone
20141024182331,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241823z3027.46N/08413.62WMiPhone
20141024182451,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241824z3027.63N/08413.57WMiPhone
20141024182955,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241829z3027.65N/08413.53WMiPhone
20141024183155,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241831z3028.00N/08412.56WMiPhone
20141024183413,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241833z3028.51N/08411.17WMiPhone
20141024183559,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241835z3028.87N/08410.23WMiPhone
20141024183706,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241837z3029.01N/08410.21WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (247m) Moving 92% b=350(82) s=2 c
20141024212609,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/242126z3027.71N/08413.45WMiPhone
20141024212816,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/242128z3027.63N/08413.61WMiPhone
20141024213230,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/242132z3027.54N/08413.68WMiPhone
20141024213439,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/242134z3026.51N/08413.60WMiPhone
20141024213639,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/242136z3025.73N/08413.61WMiPhone
20141024213810,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/242138z3025.28N/08413.70WMiPhone
20141024214016,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/242140z3024.69N/08414.17WMiPhone
20141024214130,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/242141z3024.15N/08414.19WMiPhone
20141024214247,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/242142z3024.35N/08414.87WMiPhone
20141024214429,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/242144z3024.72N/08415.06WMiPhone
20141024214602,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/242146z3024.63N/08414.11WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (1533m) Moving 99% b=151(57) s=3 c
20141024214707,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/242147z3024.16N/08414.11WMiPhone
20141024214808,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/242148z3024.24N/08414.72WMiPhone
20141024214917,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/242149z3024.71N/08415.08WMiPhone
20141024215019,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/242150z3024.64N/08414.42WMiPhone
20141024215118,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/242151z3024.44N/08414.11WMiPhone
20141024215218,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/242152z3024.18N/08414.19WMiPhone
20141024215719,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/242157z3024.21N/08414.18WMiPhone
20141024215849,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/242158z3024.19N/08414.63WMiPhone
20141024220023,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/242200z3024.71N/08415.09WMiPhone
20141024220124,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/242201z3024.80N/08414.97WMiPhone
20141024220241,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/242202z3024.87N/08414.87WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (204m) Moving 95% b=268(70) s=4 c
20141024220851,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/242208z3024.87N/08414.93WMiPhone
20141024221605,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/242216z3024.81N/08414.85WMiPhone
20141024221809,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/242218z3024.80N/08415.05WMiPhone
20141024221927,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/242219z3025.50N/08414.95WMiPhone
20141024222052,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/242220z3026.10N/08415.39WMiPhone
20141024222250,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/242222z3026.20N/08415.72WMiPhone
20141024222506,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/242225z3026.53N/08415.74WMiPhone
20141024222720,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/242227z3027.42N/08415.80WMiPhone
20141024222906,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/242229z3027.45N/08416.56WMiPhone
20141024223139,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/242231z3027.90N/08416.62WMiPhone
20141024223311,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/242233z3027.83N/08416.51WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (212m) Moving 90% b=099(99) s=5 c
20141024223935,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/242239z3027.83N/08416.52WMiPhone
20141024224504,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/242245z3027.83N/08416.51WMiPhone
20141025004407,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/250044z3024.80N/08415.02WMiPhone
20141025004507,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/250045z3024.82N/08414.83WMiPhone
20141025004819,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/250048z3024.89N/08414.93WMiPhone
20141025005320,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/250053z3024.88N/08414.92WMiPhone
20141025005613,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/250056z3024.82N/08414.81WMiPhone
20141025005719,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/250057z3024.79N/08415.08WMiPhone
20141025005820,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/250058z3024.70N/08414.94WMiPhone
20141025010020,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/250100z3024.65N/08414.10WMiPhone
20141025010149,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/250101z3025.34N/08413.63WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (1475m) Moving 83% b=028(57) s=6 c
20141025010331,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/250103z3025.62N/08413.60WMiPhone
20141025010532,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/250105z3026.63N/08413.58WMiPhone
20141025010635,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/250106z3027.28N/08413.58WMiPhone
20141025010735,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/250107z3027.65N/08413.53WMiPhone
20141025010937,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/250109z3027.97N/08412.65WMiPhone
20141025011137,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/250111z3028.54N/08411.11WMiPhone
20141025011310,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/250113z3028.87N/08410.20WMiPhone
20141025011440,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/250114z3029.01N/08410.21WMiPhone