20160927111939,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271119z4251.16N/07400.64WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (100m) 100% b=078(78) s=12
20160927112042,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271120z4251.17N/07400.30WMiPhone
20160927112153,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271121z4250.45N/07400.38WMiPhone
20160927112253,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271122z4250.36N/07400.74WMiPhone
20160927112454,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271124z4251.80N/07402.36WMiPhone
20160927112654,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271126z4252.91N/07404.21WMiPhone
20160927112855,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271128z4253.89N/07406.17WMiPhone
20160927113056,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271130z4254.59N/07408.46WMiPhone
20160927113255,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271132z4255.16N/07410.76WMiPhone
20160927113455,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271134z4255.62N/07412.88WMiPhone
20160927113656,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271136z4255.99N/07414.83WMiPhone
20160927113856,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271138z4255.89N/07416.98WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (2934m) Moving 100% b=265(9) s=13
20160927114057,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271140z4256.07N/07419.33WMiPhone
20160927114258,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271142z4256.69N/07421.55WMiPhone
20160927114428,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271144z4256.84N/07423.20WMiPhone
20160927114634,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271146z4255.72N/07425.25WMiPhone
20160927114830,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271148z4254.52N/07427.32WMiPhone
20160927115000,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271150z4253.76N/07428.69WMiPhone
20160927115200,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271152z4253.60N/07431.28WMiPhone
20160927115331,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271153z4254.24N/07433.07WMiPhone
20160927115501,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271155z4254.39N/07434.84WMiPhone
20160927115630,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271156z4254.99N/07436.48WMiPhone
20160927115830,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271158z4256.59N/07437.75WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (3433m) Moving 100% b=341(23) s=14
20160927120030,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271200z4258.16N/07438.79WMiPhone
20160927120213,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271202z4259.33N/07440.17WMiPhone
20160927120343,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271203z4259.43N/07442.02WMiPhone
20160927120516,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271205z4259.54N/07444.05WMiPhone
20160927120716,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271207z4300.33N/07446.43WMiPhone
20160927120916,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271209z4301.02N/07448.84WMiPhone
20160927121117,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271211z4300.71N/07451.37WMiPhone
20160927121318,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271213z4300.41N/07453.93WMiPhone
20160927121518,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271215z4300.86N/07456.48WMiPhone
20160927121658,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271216z4300.91N/07458.67WMiPhone
20160927121858,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271218z4301.30N/07501.17WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (3475m) Moving 100% b=304(0) s=15
20160927122058,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271220z4302.49N/07503.19WMiPhone
20160927122300,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271222z4303.90N/07505.01WMiPhone
20160927122459,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271224z4305.01N/07507.12WMiPhone
20160927122659,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271226z4305.96N/07509.38WMiPhone
20160927122900,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271229z4306.67N/07511.94WMiPhone
20160927123100,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271231z4307.48N/07514.32WMiPhone
20160927123300,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271233z4308.22N/07516.75WMiPhone
20160927123502,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271235z4307.65N/07519.26WMiPhone
20160927123701,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271237z4307.58N/07521.90WMiPhone
20160927123901,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271239z4307.50N/07524.52WMiPhone
20160927124102,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271241z4307.81N/07527.15WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (3622m) Moving 100% b=287(7) s=16
20160927124303,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271243z4308.10N/07529.72WMiPhone
20160927124502,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271245z4307.76N/07532.34WMiPhone
20160927124703,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271247z4307.43N/07534.94WMiPhone
20160927124904,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271249z4307.34N/07537.46WMiPhone
20160927125105,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271251z4306.62N/07539.93WMiPhone
20160927125305,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271253z4306.21N/07542.65WMiPhone
20160927125506,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271255z4305.47N/07545.24WMiPhone
20160927125707,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271257z4305.63N/07547.94WMiPhone
20160927125907,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271259z4305.75N/07550.63WMiPhone
20160927130107,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271301z4305.69N/07552.90WMiPhone
20160927130308,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271303z4305.50N/07555.62WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (3698m) Moving 100% b=272(13) s=17
20160927130509,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271305z4305.60N/07558.36WMiPhone
20160927130709,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271307z4305.69N/07601.08WMiPhone
20160927130909,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271309z4305.67N/07603.80WMiPhone
20160927131110,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271311z4305.54N/07606.52WMiPhone
20160927131310,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271313z4305.51N/07609.24WMiPhone
20160927131441,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271314z4306.20N/07611.03WMiPhone
20160927131642,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271316z4307.08N/07613.49WMiPhone
20160927131842,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271318z4306.66N/07616.10WMiPhone
20160927132042,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271320z4305.85N/07618.52WMiPhone
20160927132213,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271322z4305.32N/07620.22WMiPhone
20160927132413,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271324z4305.38N/07622.89WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (3624m) Moving 100% b=266(5) s=18
20160927132613,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271326z4305.11N/07625.47WMiPhone
20160927132814,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271328z4304.76N/07628.04WMiPhone
20160927133014,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271330z4304.41N/07630.51WMiPhone
20160927133214,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271332z4303.86N/07632.99WMiPhone
20160927133414,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271334z4303.35N/07635.53WMiPhone
20160927133615,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271336z4302.37N/07637.88WMiPhone
20160927133815,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271338z4301.49N/07640.25WMiPhone
20160927134015,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271340z4300.33N/07642.38WMiPhone
20160927134216,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271342z4259.60N/07644.83WMiPhone
20160927134416,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271344z4258.99N/07647.29WMiPhone
20160927134617,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271346z4258.20N/07649.70WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (3583m) Moving 100% b=256(4) s=19
20160927134817,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271348z4257.92N/07652.36WMiPhone
20160927135018,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271350z4257.51N/07655.07WMiPhone
20160927135218,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271352z4257.37N/07657.72WMiPhone
20160927135418,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271354z4257.33N/07700.59WMiPhone
20160927135619,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271356z4257.97N/07703.08WMiPhone
20160927135819,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271358z4258.47N/07705.59WMiPhone
20160927140019,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271400z4258.41N/07708.20WMiPhone
20160927140220,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271402z4258.48N/07710.92WMiPhone
20160927140420,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271404z4258.72N/07713.64WMiPhone
20160927140620,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271406z4258.84N/07716.39WMiPhone
20160927140821,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271408z4259.37N/07719.10WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (3811m) Moving 100% b=285(3) s=20
20160927141022,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271410z4259.73N/07721.72WMiPhone
20160927141222,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271412z4259.87N/07724.42WMiPhone
20160927141352,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271413z4300.48N/07726.25WMiPhone
20160927141523,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271415z4300.87N/07728.26WMiPhone
20160927141654,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271416z4301.48N/07730.11WMiPhone
20160927141855,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271418z4302.45N/07732.59WMiPhone
20160927142055,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271420z4302.89N/07735.40WMiPhone
20160927142255,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271422z4302.90N/07738.26WMiPhone
20160927142456,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271424z4302.67N/07740.94WMiPhone
20160927142657,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271426z4302.61N/07743.71WMiPhone
20160927142857,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271428z4302.67N/07746.46WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (3742m) Moving 100% b=267(14) s=21
20160927143059,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271430z4302.08N/07749.05WMiPhone
20160927143258,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271432z4301.80N/07751.75WMiPhone
20160927143458,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271434z4301.82N/07754.49WMiPhone
20160927143659,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271436z4301.73N/07757.26WMiPhone
20160927143859,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271438z4301.79N/07800.02WMiPhone
20160927144059,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271440z4301.73N/07802.77WMiPhone
20160927144300,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271443z4300.99N/07805.28WMiPhone
20160927144430,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271444z4301.15N/07807.20WMiPhone
20160927144601,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271446z4301.27N/07809.23WMiPhone
20160927144802,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271448z4301.10N/07812.00WMiPhone
20160927145003,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271450z4301.03N/07814.77WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (3765m) Moving 100% b=268(0) s=22
20160927145203,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271452z4300.93N/07817.49WMiPhone
20160927145403,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271454z4300.72N/07820.36WMiPhone
20160927145603,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271456z4300.63N/07823.18WMiPhone
20160927145734,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271457z4300.02N/07825.11WMiPhone
20160927145935,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271459z4259.22N/07827.56WMiPhone
20160927150135,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271501z4258.73N/07830.21WMiPhone
20160927150336,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271503z4257.94N/07832.80WMiPhone
20160927150536,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271505z4257.33N/07835.40WMiPhone
20160927150737,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271507z4256.90N/07838.14WMiPhone
20160927150937,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271509z4256.91N/07840.96WMiPhone
20160927151138,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271511z4257.05N/07843.62WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (3637m) Moving 100% b=270(7) s=23
20160927151338,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271513z4257.13N/07845.15WMiPhone
20160927151439,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271514z4257.31N/07845.96WMiPhone
20160927151610,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271516z4258.51N/07846.72WMiPhone
20160927151810,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271518z4259.78N/07848.37WMiPhone
20160927151924,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271519z4300.24N/07849.60WMiPhone
20160927152124,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271521z4259.75N/07851.86WMiPhone
20160927152325,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271523z4259.58N/07853.90WMiPhone
20160927152455,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271524z4259.52N/07855.43WMiPhone
20160927152655,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271526z4300.29N/07856.86WMiPhone
20160927152833,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271528z4301.20N/07858.40WMiPhone
20160927153033,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271530z4302.88N/07859.42WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (3404m) Moving 100% b=356(22) s=24
20160927153234,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271532z4304.45N/07859.44WMiPhone
20160927153404,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271534z4305.66N/07859.18WMiPhone
20160927153538,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271535z4306.61N/07859.70WMiPhone
20160927153737,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271537z4307.72N/07901.06WMiPhone
20160927153931,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271539z4308.92N/07901.52WMiPhone
20160927154031,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271540z4309.15N/07901.80WMiPhone
20160927154132,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271541z4309.10N/07902.27WMiPhone
20160927154303,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271543z4309.82N/07902.25WMiPhone
20160927154422,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271544z4310.46N/07901.64WMiPhone
20160927154533,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271545z4310.36N/07901.90WMiPhone
20160927155050,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271550z4310.35N/07902.06WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (214m) Moving 100% b=265(0) s=25
20160927155150,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271551z4310.41N/07902.46WMiPhone
20160927155322,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271553z4310.86N/07902.41WMiPhone
20160927155425,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271554z4310.84N/07902.59WMiPhone
20160927160514,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271605z4310.84N/07902.60WMiPhone
20160927160615,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271606z4310.84N/07902.42WMiPhone
20160927160752,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271607z4310.37N/07902.47WMiPhone
20160927160920,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271609z4310.32N/07901.81WMiPhone
20160927161120,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271611z4309.27N/07902.31WMiPhone
20160927161221,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271612z4309.01N/07902.15WMiPhone
20160927161322,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271613z4308.67N/07901.35WMiPhone
20160927161453,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271614z4307.40N/07900.82WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (2445m) Moving 100% b=130(45) s=26 c
20160927161623,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271616z4306.49N/07859.60WMiPhone
20160927162124,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271621z4306.46N/07859.64WMiPhone
20160927162254,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271622z4306.40N/07859.41WMiPhone
20160927162355,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271623z4305.87N/07859.02WMiPhone
20160927162525,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271625z4304.68N/07859.45WMiPhone
20160927162725,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271627z4303.39N/07859.44WMiPhone
20160927162925,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271629z4301.65N/07858.71WMiPhone
20160927163055,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271630z4300.58N/07857.58WMiPhone
20160927163255,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271632z4259.65N/07855.77WMiPhone
20160927163401,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271634z4259.25N/07854.77WMiPhone
20160927163601,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271636z4259.71N/07852.77WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (2840m) Moving 100% b=083(20) s=27
20160927163801,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271638z4300.06N/07850.91WMiPhone
20160927164001,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271640z4300.18N/07849.00WMiPhone
20160927164132,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271641z4259.23N/07847.81WMiPhone
20160927164332,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271643z4258.00N/07846.12WMiPhone
20160927164501,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271645z4256.99N/07845.77WMiPhone
20160927164701,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271647z4257.06N/07844.16WMiPhone
20160927164902,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271649z4256.95N/07841.53WMiPhone
20160927165102,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271651z4256.85N/07838.94WMiPhone
20160927165303,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271653z4257.08N/07836.28WMiPhone
20160927165503,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271655z4257.77N/07833.65WMiPhone
20160927165703,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271657z4258.36N/07831.01WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (3751m) Moving 100% b=056(17) s=28
20160927165904,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271659z4259.01N/07828.43WMiPhone
20160927170104,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271701z4259.61N/07825.81WMiPhone
20160927170305,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271703z4300.55N/07823.45WMiPhone
20160927170505,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271705z4300.67N/07820.71WMiPhone
20160927170705,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271707z4300.88N/07817.96WMiPhone
20160927170906,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271709z4300.99N/07815.18WMiPhone
20160927171106,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271711z4301.06N/07812.53WMiPhone
20160927171307,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271713z4301.21N/07809.88WMiPhone
20160927171500,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271715z4301.21N/07807.38WMiPhone
20160927171630,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271716z4300.89N/07805.50WMiPhone
20160927171831,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271718z4301.64N/07802.98WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (3700m) Moving 100% b=071(4) s=29
20160927172032,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271720z4301.78N/07800.30WMiPhone
20160927172232,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271722z4301.72N/07757.60WMiPhone
20160927172432,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271724z4301.80N/07754.86WMiPhone
20160927172633,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271726z4301.79N/07752.08WMiPhone
20160927172833,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271728z4301.95N/07749.37WMiPhone
20160927173034,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271730z4302.65N/07746.78WMiPhone
20160927173234,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271732z4302.65N/07744.04WMiPhone
20160927173435,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271734z4302.59N/07741.31WMiPhone
20160927173635,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271736z4302.88N/07738.57WMiPhone
20160927173836,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271738z4302.83N/07735.81WMiPhone
20160927174037,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271740z4302.58N/07733.08WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (3743m) Moving 100% b=110(24) s=30
20160927174238,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271742z4301.71N/07730.59WMiPhone
20160927174425,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271744z4300.86N/07728.43WMiPhone
20160927174559,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271745z4300.53N/07726.36WMiPhone
20160927174735,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271747z4259.86N/07724.42WMiPhone
20160927174936,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271749z4259.71N/07721.65WMiPhone
20160927175136,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271751z4259.34N/07719.03WMiPhone
20160927175336,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271753z4258.81N/07716.36WMiPhone
20160927175536,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271755z4258.69N/07713.58WMiPhone
20160927175737,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271757z4258.41N/07710.94WMiPhone
20160927175937,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271759z4258.38N/07708.31WMiPhone
20160927180137,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271801z4258.43N/07705.45WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (3892m) Moving 100% b=099(11) s=31
20160927180338,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271803z4257.81N/07702.75WMiPhone
20160927180538,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271805z4257.30N/07700.05WMiPhone
20160927180738,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271807z4257.49N/07657.24WMiPhone
20160927180939,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271809z4257.53N/07654.40WMiPhone
20160927181140,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271811z4257.94N/07651.73WMiPhone
20160927181340,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271813z4258.31N/07649.11WMiPhone
20160927181541,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271815z4259.08N/07646.49WMiPhone
20160927181741,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271817z4259.84N/07643.92WMiPhone
20160927181942,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271819z4300.78N/07641.47WMiPhone
20160927182144,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271821z4301.87N/07639.13WMiPhone
20160927182344,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271823z4302.93N/07636.87WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (3649m) Moving 100% b=052(16) s=32
20160927182545,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271825z4303.55N/07634.43WMiPhone
20160927182745,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271827z4304.07N/07631.79WMiPhone
20160927182946,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271829z4304.58N/07629.14WMiPhone
20160927183146,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271831z4304.95N/07626.46WMiPhone
20160927183346,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271833z4305.27N/07623.77WMiPhone
20160927183547,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271835z4305.29N/07621.06WMiPhone
20160927183717,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271837z4305.50N/07619.08WMiPhone
20160927183917,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271839z4306.51N/07616.83WMiPhone
20160927184118,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271841z4307.07N/07614.22WMiPhone
20160927184248,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271842z4306.69N/07612.20WMiPhone
20160927184448,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271844z4305.59N/07609.87WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (3758m) Moving 100% b=113(7) s=33
20160927184649,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271846z4305.56N/07607.13WMiPhone
20160927185212,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271852z4305.48N/07606.00WMiPhone
20160927185412,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271854z4305.66N/07603.33WMiPhone
20160927185613,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271856z4305.65N/07600.52WMiPhone
20160927185813,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271858z4305.54N/07557.73WMiPhone
20160927190013,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271900z4305.47N/07554.91WMiPhone
20160927190214,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271902z4305.71N/07552.14WMiPhone
20160927190414,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271904z4305.62N/07549.35WMiPhone
20160927190615,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271906z4305.47N/07546.56WMiPhone
20160927190745,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271907z4305.67N/07544.54WMiPhone
20160927190946,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271909z4306.27N/07541.89WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (3767m) Moving 100% b=081(24) s=34
20160927191145,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271911z4306.82N/07539.20WMiPhone
20160927191346,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271913z4307.54N/07536.56WMiPhone
20160927191547,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271915z4307.56N/07533.79WMiPhone
20160927191747,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271917z4307.92N/07531.01WMiPhone
20160927191947,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271919z4308.04N/07528.25WMiPhone
20160927192148,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271921z4307.61N/07525.46WMiPhone
20160927192348,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271923z4307.43N/07522.68WMiPhone
20160927192548,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271925z4307.63N/07519.90WMiPhone
20160927192749,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271927z4308.07N/07517.20WMiPhone
20160927192920,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271929z4307.74N/07515.33WMiPhone
20160927193119,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271931z4306.91N/07512.78WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (3780m) Moving 100% b=121(4) s=35
20160927193320,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271933z4306.28N/07510.12WMiPhone
20160927193520,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271935z4305.22N/07507.72WMiPhone
20160927193721,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271937z4304.08N/07505.38WMiPhone
20160927193921,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271939z4302.67N/07503.38WMiPhone
20160927194052,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271940z4301.68N/07502.22WMiPhone
20160927194253,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271942z4301.03N/07500.26WMiPhone
20160927194453,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271944z4300.85N/07457.90WMiPhone
20160927194654,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271946z4300.69N/07455.11WMiPhone
20160927194834,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271948z4300.27N/07452.96WMiPhone
20160927195035,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271950z4300.61N/07450.32WMiPhone
20160927195219,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271952z4300.94N/07448.04WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (3152m) Moving 100% b=115(32) s=36 c
20160927195420,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271954z4300.09N/07445.55WMiPhone
20160927195620,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271956z4259.34N/07443.03WMiPhone
20160927195821,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271958z4259.35N/07440.28WMiPhone
20160927195951,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271959z4258.25N/07438.88WMiPhone
20160927200151,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/272001z4256.46N/07437.69WMiPhone
20160927200351,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/272003z4254.80N/07436.21WMiPhone
20160927200521,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/272005z4254.49N/07434.32WMiPhone
20160927200652,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/272006z4253.88N/07432.45WMiPhone
20160927200822,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/272008z4253.61N/07430.48WMiPhone
20160927201016,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/272010z4253.85N/07427.91WMiPhone
20160927201216,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/272012z4255.27N/07426.02WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (3679m) Moving 100% b=053(5) s=37
20160927201417,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/272014z4256.55N/07423.86WMiPhone
20160927201548,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/272015z4256.75N/07421.93WMiPhone
20160927201747,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/272017z4256.06N/07419.35WMiPhone
20160927201947,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/272019z4255.89N/07416.67WMiPhone
20160927202148,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/272021z4255.83N/07413.93WMiPhone
20160927202348,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/272023z4255.26N/07411.29WMiPhone
20160927202549,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/272025z4254.64N/07408.65WMiPhone
20160927202749,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/272027z4253.88N/07406.14WMiPhone
20160927202949,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/272029z4252.71N/07403.92WMiPhone
20160927203150,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/272031z4251.46N/07402.07WMiPhone
20160927203320,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/272033z4250.48N/07401.02WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (2310m) Moving 100% b=191(42) s=38 c
20160927203421,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/272034z4250.40N/07400.44WMiPhone
20160927203521,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/272035z4250.51N/07400.07WMiPhone
20160927203622,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/272036z4251.06N/07400.32WMiPhone
20160927203804,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/272038z4251.15N/07400.76WMiPhone
20160927203917,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/272039z4250.97N/07400.83WMiPhone
20160927221807,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/272217z4250.96N/07400.89WMiPhone
20160927222657,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/272226z4250.88N/07400.86WMiPhone