20150703024009,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/030240z4440.45N/12403.88WMiPhone
20150703042836,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/030428z4440.47N/12403.90WMiPhone
20150703061232,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/030612z4440.48N/12403.90WMiPhone
20150703074131,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/030741z4440.49N/12403.92WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (38m) 96% b=-01(0) s=1
20150703082234,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/030822z4440.45N/12403.90WMiPhone
20150703084119,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/030841z4440.47N/12403.90WMiPhone
20150703093818,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/030938z4440.49N/12403.92WMiPhone
20150703165551,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/031655z4440.53N/12404.65WMiPhone
20150703170536,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/031705z4440.51N/12404.67WMiPhone
20150703175753,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/031757z4440.52N/12404.65WMiPhone
20150703182155,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/031821z4440.54N/12404.68WMiPhone
20150703190741,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/031907z4440.56N/12404.66WMiPhone
20150703195237,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/031952z4440.56N/12404.66WMiPhone
20150703201209,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/032012z4440.55N/12404.66WMiPhone
20150703203144,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/032031z4440.56N/12404.66WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (73m) 95% b=-01(0) s=2
20150703205427,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/032054z4440.51N/12404.67WMiPhone
20150703215809,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/032158z4440.48N/12403.90WMiPhone
20150703232513,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/032325z4440.48N/12403.89WMiPhone
20150704004645,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/040046z4440.48N/12403.90WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (14m) 76% b=-01(0) s=1