20170528153736,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/281537z4438.16N/12403.20WMiPhone
20170528153837,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/281538z4438.58N/12403.18WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (776m) Moving 98% b=359(103) s=1 c
20170528154037,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/281540z4439.94N/12403.37WMiPhone
20170528154151,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/281541z4440.52N/12403.65WMiPhone
20170528154253,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/281542z4440.50N/12403.91WMiPhone
20170528154452,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/281544z4440.44N/12404.05WMiPhone
20170528154623,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/281546z4440.58N/12404.68WMiPhone
20170528172938,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/281729z4440.55N/12404.66WMiPhone
20170528174229,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/281742z4438.38N/12403.74WMiPhone
20170528184244,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/281842z4440.55N/12404.65WMiPhone
20170528200222,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/282002z4440.55N/12404.66WMiPhone
20170528200224,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/282002z4440.53N/12404.67WMiPhone
20170528204345,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/282043z4440.54N/12404.66WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (77m) 85% b=275(18) s=2
20170528210107,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/282101z4440.57N/12404.66WMiPhone
20170528210628,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/282106z4440.49N/12404.42WMiPhone
20170528210830,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/282108z4440.48N/12404.25WMiPhone
20170528210932,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/282109z4440.52N/12403.89WMiPhone
20170528211032,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/282110z4440.37N/12403.56WMiPhone
20170528211233,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/282112z4439.14N/12403.19WMiPhone
20170528211520,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/282115z4438.42N/12403.19WMiPhone
20170528211651,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/282116z4438.03N/12403.33WMiPhone
20170528211808,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/282118z4437.65N/12403.69WMiPhone
20170528211955,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/282119z4436.97N/12403.05WMiPhone
20170528212056,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/282120z4437.16N/12403.02WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (345m) Moving 81% b=091(111) s=3 c
20170528212239,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/282122z4437.17N/12402.77WMiPhone