20160824020154,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/240201z4356.61N/07142.11WMiPhone
20160824021801,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/240218z4356.60N/07142.10WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (12m) 98% b=-01(0) s=1
20160824034033,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/240340z4356.61N/07142.07WMiPhone
20160824034547,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/240345z4356.59N/07142.06WMiPhone
20160824035805,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/240358z4356.61N/07142.07WMiPhone
20160824044604,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/240446z4356.61N/07142.07WMiPhone
20160824050104,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/240501z4356.60N/07142.08WMiPhone
20160824093139,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/240931z4356.61N/07142.07WMiPhone
20160824094918,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/240949z4356.61N/07142.07WMiPhone
20160824122103,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241221z4356.47N/07141.66WMiPhone
20160824122234,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241222z4356.14N/07141.14WMiPhone
20160824122405,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241224z4355.49N/07141.15WMiPhone
20160824122606,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241226z4354.29N/07140.97WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (2240m) Moving 100% b=166(23) s=2
20160824122806,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241228z4353.06N/07140.24WMiPhone
20160824122915,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241229z4352.40N/07139.80WMiPhone
20160824123015,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241230z4352.19N/07140.13WMiPhone
20160824123145,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241231z4351.18N/07138.87WMiPhone
20160824123316,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241233z4349.80N/07139.36WMiPhone
20160824123516,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241235z4348.07N/07140.66WMiPhone
20160824123716,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241237z4346.16N/07140.96WMiPhone
20160824123916,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241239z4344.45N/07139.65WMiPhone
20160824124117,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241241z4342.49N/07139.04WMiPhone
20160824124318,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241243z4340.57N/07138.74WMiPhone
20160824124518,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241245z4338.59N/07138.88WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (3656m) Moving 100% b=195(4) s=3
20160824124648,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241246z4337.21N/07138.74WMiPhone
20160824124848,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241248z4335.56N/07137.32WMiPhone
20160824125048,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241250z4333.64N/07137.07WMiPhone
20160824125248,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241252z4331.60N/07137.02WMiPhone
20160824125419,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241254z4330.15N/07136.83WMiPhone
20160824125619,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241256z4328.56N/07135.27WMiPhone
20160824125801,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241258z4327.04N/07134.22WMiPhone
20160824130002,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241300z4325.29N/07135.54WMiPhone
20160824130203,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241302z4323.37N/07136.34WMiPhone
20160824130404,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241304z4321.37N/07136.77WMiPhone
20160824130535,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241305z4320.18N/07136.80WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (2204m) Moving 100% b=132(51) s=4 c
20160824130735,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241307z4318.77N/07135.27WMiPhone
20160824130935,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241309z4317.16N/07134.16WMiPhone
20160824131136,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241311z4315.39N/07133.02WMiPhone
20160824131336,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241313z4313.55N/07132.12WMiPhone
20160824131536,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241315z4311.79N/07131.66WMiPhone
20160824131636,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241316z4311.01N/07131.52WMiPhone
20160824131737,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241317z4310.28N/07131.86WMiPhone
20160824131938,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241319z4308.90N/07130.16WMiPhone
20160824132138,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241321z4307.21N/07128.92WMiPhone
20160824132340,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241323z4305.35N/07128.49WMiPhone
20160824132540,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241325z4303.87N/07128.29WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (2750m) Moving 100% b=178(7) s=5
20160824132711,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241327z4302.51N/07128.62WMiPhone
20160824132837,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241328z4301.33N/07129.30WMiPhone
20160824133024,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241330z4259.90N/07128.44WMiPhone
20160824133150,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241331z4258.78N/07128.23WMiPhone
20160824133351,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241333z4257.17N/07128.46WMiPhone
20160824133451,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241334z4256.80N/07127.75WMiPhone
20160824133623,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241336z4256.92N/07127.23WMiPhone
20160824133824,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241338z4256.99N/07128.44WMiPhone
20160824133924,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241339z4256.56N/07128.22WMiPhone
20160824134125,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241341z4254.90N/07127.93WMiPhone
20160824134255,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241342z4253.77N/07128.18WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (2115m) Moving 100% b=216(44) s=6 c
20160824134456,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241344z4252.45N/07129.81WMiPhone
20160824134556,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241345z4251.64N/07130.02WMiPhone
20160824134757,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241347z4249.74N/07129.65WMiPhone
20160824134958,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241349z4247.93N/07129.87WMiPhone
20160824135158,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241351z4246.00N/07129.62WMiPhone
20160824135328,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241353z4244.54N/07129.38WMiPhone
20160824135436,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241354z4243.98N/07128.08WMiPhone
20160824135536,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241355z4243.70N/07127.12WMiPhone
20160824135737,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241357z4241.76N/07126.84WMiPhone
20160824135938,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241359z4239.86N/07125.99WMiPhone
20160824140138,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241401z4238.18N/07124.60WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (3641m) Moving 100% b=148(0) s=7
20160824140308,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241403z4237.55N/07122.98WMiPhone
20160824140508,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241405z4237.22N/07120.46WMiPhone
20160824140639,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241406z4236.09N/07119.38WMiPhone
20160824140840,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241408z4234.33N/07118.26WMiPhone
20160824141040,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241410z4232.70N/07117.13WMiPhone
20160824141232,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241412z4232.00N/07117.09WMiPhone
20160824141402,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241414z4231.34N/07117.22WMiPhone
20160824141542,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241415z4230.63N/07117.13WMiPhone
20160824141742,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241417z4229.69N/07117.13WMiPhone
20160824141903,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241419z4229.34N/07117.52WMiPhone
20160824142056,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241420z4228.88N/07118.52WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (1611m) Moving 100% b=255(31) s=8 c
20160824142227,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241422z4228.43N/07119.24WMiPhone
20160824142357,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241423z4228.02N/07119.99WMiPhone
20160824142508,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241425z4227.80N/07120.52WMiPhone
20160824143528,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241435z4227.87N/07120.49WMiPhone
20160824144028,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241440z4227.88N/07120.47WMiPhone
20160824145641,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241456z4227.71N/07120.92WMiPhone
20160824150240,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241502z4227.39N/07118.98WMiPhone
20160824151059,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241510z4226.91N/07116.17WMiPhone
20160824160606,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241606z4226.75N/07115.78WMiPhone
20160824160719,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241607z4226.77N/07115.63WMiPhone
20160824160920,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241609z4226.91N/07114.42WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (1691m) Moving 92% b=077(21) s=9
20160824161059,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241610z4226.96N/07113.91WMiPhone
20160824161305,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241613z4226.84N/07113.64WMiPhone
20160824161505,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241615z4226.56N/07113.07WMiPhone
20160824161606,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241616z4226.47N/07113.00WMiPhone
20160824163205,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241632z4226.49N/07112.98WMiPhone
20160824170631,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241706z4226.78N/07113.38WMiPhone
20160824170802,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241708z4226.92N/07113.78WMiPhone
20160824170908,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241709z4227.14N/07113.94WMiPhone
20160824171054,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241710z4227.01N/07113.84WMiPhone
20160824171255,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241712z4226.87N/07114.58WMiPhone
20160824171455,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241714z4226.74N/07115.78WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (1656m) Moving 88% b=245(10) s=10
20160824171655,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241716z4226.92N/07117.09WMiPhone
20160824171902,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241718z4227.19N/07118.55WMiPhone
20160824172057,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241720z4227.55N/07119.89WMiPhone
20160824172227,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241722z4227.53N/07120.76WMiPhone
20160824172349,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241723z4227.71N/07120.93WMiPhone
20160824172555,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241725z4227.56N/07121.14WMiPhone
20160824172654,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241726z4227.55N/07121.23WMiPhone
20160824172831,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241728z4227.69N/07120.85WMiPhone
20160824173032,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241730z4228.12N/07119.74WMiPhone
20160824173207,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241732z4228.60N/07119.02WMiPhone
20160824173407,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241734z4229.11N/07117.85WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (1851m) Moving 86% b=051(10) s=11
20160824173608,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241736z4229.60N/07117.13WMiPhone
20160824173732,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241737z4229.55N/07116.72WMiPhone
20160824173842,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241738z4229.86N/07116.43WMiPhone
20160824174044,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241740z4229.58N/07115.73WMiPhone
20160824174154,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241741z4229.69N/07115.60WMiPhone
20160824174255,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241742z4229.65N/07115.47WMiPhone
20160824174420,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241744z4230.18N/07115.42WMiPhone
20160824174520,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241745z4230.26N/07115.54WMiPhone
20160824174632,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241746z4230.30N/07115.69WMiPhone
20160824174757,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241747z4230.69N/07115.78WMiPhone
20160824174928,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241749z4231.08N/07115.55WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (790m) Moving 84% b=007(46) s=12 c
20160824175107,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241751z4231.69N/07115.44WMiPhone
20160824175308,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241753z4232.35N/07116.23WMiPhone
20160824175443,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241754z4232.89N/07116.84WMiPhone
20160824175614,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241756z4233.26N/07117.53WMiPhone
20160824175815,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241758z4234.92N/07118.49WMiPhone
20160824180010,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241800z4236.33N/07119.21WMiPhone
20160824180141,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241801z4236.93N/07117.81WMiPhone
20160824180325,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241803z4237.71N/07116.16WMiPhone
20160824180500,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241805z4237.71N/07116.42WMiPhone
20160824180638,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241806z4237.90N/07117.10WMiPhone
20160824180853,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241808z4237.87N/07116.95WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (215m) Moving 82% b=110(112) s=13
20160824181054,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241810z4237.66N/07116.33WMiPhone
20160824181225,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241812z4237.92N/07115.40WMiPhone
20160824181425,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241814z4238.84N/07113.24WMiPhone
20160824181617,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241816z4239.88N/07111.54WMiPhone
20160824181817,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241818z4241.03N/07112.18WMiPhone
20160824182017,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241820z4242.60N/07112.65WMiPhone
20160824182217,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241822z4244.35N/07112.32WMiPhone
20160824182418,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241824z4245.71N/07114.01WMiPhone
20160824182557,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241825z4246.97N/07115.15WMiPhone
20160824182713,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241827z4247.68N/07116.29WMiPhone
20160824182844,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241828z4248.87N/07116.88WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (2344m) Moving 80% b=309(46) s=14 c
20160824183044,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241830z4250.35N/07118.17WMiPhone
20160824183234,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241832z4251.51N/07119.49WMiPhone
20160824183405,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241834z4252.49N/07120.55WMiPhone
20160824183606,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241836z4254.11N/07121.77WMiPhone
20160824183806,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241838z4255.91N/07122.82WMiPhone
20160824184007,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241840z4257.42N/07124.32WMiPhone
20160824184146,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241841z4258.75N/07124.87WMiPhone
20160824184302,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241843z4259.78N/07125.13WMiPhone
20160824184432,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241844z4300.77N/07126.12WMiPhone
20160824184633,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241846z4302.33N/07127.47WMiPhone
20160824184804,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241848z4303.44N/07128.26WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (2329m) Moving 92% b=002(45) s=15 c
20160824184905,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241849z4304.41N/07128.31WMiPhone
20160824185106,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241851z4305.83N/07128.54WMiPhone
20160824185207,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241852z4306.76N/07128.66WMiPhone
20160824185407,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241854z4308.45N/07129.77WMiPhone
20160824185608,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241856z4309.93N/07131.37WMiPhone
20160824185708,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241857z4310.72N/07131.92WMiPhone
20160824185839,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241858z4311.94N/07131.72WMiPhone
20160824190039,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241900z4313.72N/07132.16WMiPhone
20160824190240,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241902z4315.53N/07133.02WMiPhone
20160824190441,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241904z4317.15N/07134.07WMiPhone
20160824190642,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241906z4318.72N/07135.02WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (3173m) Moving 97% b=339(2) s=16
20160824190843,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241908z4320.15N/07136.58WMiPhone
20160824191014,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241910z4321.48N/07136.69WMiPhone
20160824191214,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241912z4323.35N/07136.28WMiPhone
20160824191415,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241914z4325.24N/07135.52WMiPhone
20160824191616,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241916z4326.93N/07134.23WMiPhone
20160824191747,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241917z4328.25N/07134.97WMiPhone
20160824191948,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241919z4329.87N/07136.39WMiPhone
20160824192048,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241920z4330.67N/07136.98WMiPhone
20160824192148,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241921z4331.63N/07136.73WMiPhone
20160824192347,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241923z4333.60N/07137.02WMiPhone
20160824192548,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241925z4335.49N/07137.26WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (3513m) Moving 99% b=357(1) s=17
20160824192748,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241927z4337.17N/07138.68WMiPhone
20160824192919,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241929z4338.56N/07138.86WMiPhone
20160824193020,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241930z4339.54N/07138.95WMiPhone
20160824193221,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241932z4341.49N/07138.54WMiPhone
20160824193420,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241934z4343.37N/07139.30WMiPhone
20160824193621,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/241936z4345.18N/07140.23WMiPhone