20160206155717,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/061557z2439.69N/08126.80WMiPhone
20160206155818,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/061558z2439.66N/08126.12WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (1140m) Moving 100% b=086(85) s=1 c
20160206160018,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/061600z2439.70N/08124.57WMiPhone
20160206160219,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/061602z2439.92N/08123.55WMiPhone
20160206160419,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/061604z2440.19N/08122.08WMiPhone
20160206160619,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/061606z2440.17N/08120.91WMiPhone
20160206160725,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/061607z2440.12N/08120.57WMiPhone
20160206161935,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/061619z2440.11N/08120.59WMiPhone
20160206165334,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/061653z2442.91N/08104.54WMiPhone
20160206172119,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/061721z2442.59N/08105.99WMiPhone
20160206172318,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/061723z2442.44N/08107.26WMiPhone
20160206172518,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/061725z2442.19N/08108.94WMiPhone
20160206172720,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/061727z2441.84N/08110.52WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (2750m) Moving 94% b=252(9) s=2
20160206172919,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/061729z2441.41N/08112.04WMiPhone
20160206173122,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/061731z2440.96N/08113.61WMiPhone
20160206173321,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/061733z2440.28N/08114.87WMiPhone
20160206173528,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/061735z2439.66N/08116.32WMiPhone
20160206175345,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/061753z2439.94N/08115.17WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (216m) Moving 91% b=076(19) s=3
20160206175745,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/061757z2440.00N/08115.07WMiPhone
20160206180251,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/061802z2440.06N/08115.01WMiPhone
20160206181024,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/061810z2439.95N/08115.12WMiPhone
20160206181304,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/061812z2439.94N/08115.17WMiPhone
20160206190215,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/061902z2440.19N/08122.08WMiPhone
20160206190415,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/061904z2439.90N/08123.63WMiPhone
20160206190616,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/061906z2439.60N/08125.11WMiPhone
20160206190817,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/061908z2439.69N/08126.70WMiPhone
20160206191017,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/061910z2439.78N/08128.18WMiPhone
20160206191135,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/061911z2439.79N/08128.74WMiPhone
20160206191235,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/061912z2439.65N/08128.86WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (321m) Moving 81% b=294(102) s=4 c