20150829201223,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/292012z4440.54N/12404.65WMiPhone
20150829201825,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/292018z4440.56N/12404.66WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (31m) 89% b=348(144) s=1 c
20150829201925,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/292019z4440.45N/12404.49WMiPhone
20150829203323,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/292033z4440.49N/12404.49WMiPhone
20150830002651,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/300026z4440.47N/12403.90WMiPhone
20150830002854,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/300028z4440.48N/12403.90WMiPhone
20150830151220,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/301512z4440.50N/12404.67WMiPhone
20150830151351,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/301513z4440.50N/12404.67WMiPhone
20150830151908,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/301519z4440.49N/12404.63WMiPhone
20150830152427,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/301524z4440.49N/12404.62WMiPhone
20150830152931,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/301529z4440.53N/12404.65WMiPhone