20150129094127,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/290941z2439.69N/08128.94WMiPhone
20150129095459,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/290954z2439.70N/08128.94WMiPhone
20150129143715,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/291437z2439.69N/08128.93WMiPhone
20150129145236,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/291452z2439.69N/08128.93WMiPhone
20150129194051,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/291940z2439.68N/08128.90WMiPhone
20150129201027,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/292010z2439.70N/08128.92WMiPhone
20150129222228,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/292222z2439.69N/08128.92WMiPhone
20150129232536,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/292325z2439.69N/08128.93WMiPhone
20150130000818,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/300008z2439.69N/08128.93WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (18m) 100% b=-01(0) s=4
20150130010623,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/300106z2439.69N/08128.92WMiPhone
20150130011745,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/300117z2439.69N/08128.94WMiPhone
20150130013731,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/300137z2439.69N/08128.93WMiPhone
20150130020107,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/300201z2439.70N/08128.94WMiPhone
20150130040026,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/300400z2439.69N/08128.94WMiPhone
20150130041909,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/300419z2439.69N/08128.95WMiPhone