20170423211312,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/232113z4352.32N/12052.56WMiPhone
20170423211515,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/232115z4352.65N/12054.60WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (2797m) Moving 94% b=282(1) s=1
20170423211715,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/232117z4353.15N/12056.58WMiPhone
20170423211915,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/232119z4353.69N/12058.53WMiPhone
20170423212116,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/232121z4354.60N/12100.18WMiPhone
20170423212315,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/232123z4356.06N/12101.18WMiPhone
20170423212602,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/232125z4357.23N/12102.79WMiPhone
20170423212717,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/232127z4358.21N/12104.57WMiPhone
20170423212931,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/232129z4359.19N/12106.33WMiPhone
20170423213205,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/232131z4400.55N/12107.47WMiPhone
20170423213327,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/232133z4401.83N/12108.63WMiPhone
20170423213521,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/232135z4402.65N/12110.31WMiPhone
20170423213647,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/232136z4403.00N/12111.60WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (1844m) Moving 90% b=202(83) s=2 c
20170423213847,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/232138z4401.85N/12111.60WMiPhone
20170423214048,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/232140z4400.66N/12111.60WMiPhone
20170423214249,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/232142z4359.62N/12111.64WMiPhone
20170423214351,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/232143z4359.59N/12112.13WMiPhone
20170423214451,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/232144z4359.41N/12112.10WMiPhone
20170423214813,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/232148z4359.52N/12112.14WMiPhone
20170423214914,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/232149z4359.59N/12112.50WMiPhone
20170423215115,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/232151z4359.59N/12114.12WMiPhone
20170423215238,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/232152z4359.85N/12114.64WMiPhone
20170423215402,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/232154z4400.47N/12114.64WMiPhone
20170423215518,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/232155z4400.58N/12115.57WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (1257m) Moving 88% b=212(65) s=3 c
20170423215648,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/232156z4400.48N/12116.71WMiPhone
20170423215818,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/232158z4400.29N/12117.76WMiPhone
20170423215949,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/232159z4359.96N/12118.76WMiPhone
20170423220120,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/232201z4400.46N/12119.42WMiPhone
20170423220221,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/232202z4400.84N/12119.18WMiPhone
20170423220324,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/232203z4401.47N/12119.08WMiPhone
20170423220425,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/232204z4401.66N/12118.80WMiPhone
20170423220644,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/232206z4402.19N/12118.29WMiPhone
20170423220745,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/232207z4402.31N/12118.28WMiPhone
20170423220916,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/232209z4402.62N/12118.15WMiPhone
20170423221016,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/232210z4403.00N/12118.15WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (703m) Moving 86% b=359(103) s=4 c
20170423221245,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/232212z4403.58N/12118.15WMiPhone
20170423221346,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/232213z4403.93N/12118.15WMiPhone
20170423221547,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/232215z4404.59N/12118.23WMiPhone
20170423221749,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/232217z4405.18N/12118.38WMiPhone
20170423222305,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/232223z4405.18N/12118.40WMiPhone
20170423222404,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/232224z4405.44N/12118.31WMiPhone
20170423222505,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/232225z4405.91N/12118.20WMiPhone
20170423222706,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/232227z4406.97N/12118.89WMiPhone
20170423222900,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/232229z4408.17N/12119.68WMiPhone
20170423223000,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/232230z4408.79N/12119.91WMiPhone
20170423223130,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/232231z4409.47N/12120.88WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (1811m) Moving 84% b=292(40) s=5 c
20170423223301,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/232233z4410.04N/12121.98WMiPhone
20170423223502,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/232235z4411.24N/12123.25WMiPhone
20170423223701,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/232237z4412.26N/12124.49WMiPhone
20170423223902,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/232239z4413.22N/12126.06WMiPhone
20170423224102,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/232241z4414.00N/12127.79WMiPhone
20170423224305,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/232243z4414.89N/12129.06WMiPhone
20170423224941,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/232249z4415.04N/12129.32WMiPhone