20140728092643,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/280926z4826.04N/09250.69WMiPhone
20140728095106,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/280951z4826.04N/09250.69WMiPhone
20140728170506,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/281704z4826.04N/09250.69WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (8m) 75% b=-01(0) s=3
20140728171514,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/281715z4826.04N/09250.69WMiPhone
20140728185558,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/281855z4826.39N/09315.26WMiPhone
20140728185713,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/281857z4827.33N/09316.69WMiPhone
20140728185912,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/281859z4828.58N/09318.58WMiPhone
20140728190041,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/281900z4829.35N/09320.04WMiPhone
20140728190212,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/281902z4829.86N/09321.78WMiPhone
20140728190344,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/281903z4831.04N/09322.47WMiPhone
20140728190643,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/281906z4833.29N/09322.82WMiPhone
20140728191054,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/281910z4833.94N/09326.41WMiPhone
20140728191137,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/281911z4834.72N/09326.41WMiPhone
20140728191309,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/281913z4835.34N/09326.38WMiPhone
20140728192229,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/281922z4835.34N/09326.35WMiPhone
20140728192736,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/281927z4835.26N/09326.45WMiPhone
20140728195418,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/281954z4834.76N/09326.39WMiPhone