20140901132236,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/011322z4830.00N/09238.95WMiPhone
20140901132613,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/011326z4829.87N/09240.93WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (1416m) Moving 95% b=272(4) s=2
20140901132749,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/011327z4829.69N/09241.81WMiPhone
20140901132922,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/011329z4829.16N/09242.02WMiPhone
20140901133051,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/011330z4828.71N/09242.53WMiPhone
20140901133222,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/011332z4828.27N/09243.06WMiPhone
20140901133410,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/011334z4827.75N/09242.83WMiPhone
20140901133516,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/011335z4827.60N/09242.81WMiPhone
20140901133615,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/011336z4827.34N/09243.02WMiPhone
20140901133746,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/011337z4827.21N/09243.90WMiPhone
20140901133946,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/011339z4826.82N/09245.21WMiPhone
20140901134148,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/011341z4826.67N/09246.61WMiPhone
20140901134318,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/011343z4826.19N/09247.29WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (1226m) Moving 90% b=212(48) s=3 c
20140901134431,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/011344z4825.86N/09247.68WMiPhone
20140901134632,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/011346z4826.28N/09248.95WMiPhone
20140901134848,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/011348z4826.26N/09250.38WMiPhone
20140901135033,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/011350z4826.29N/09251.77WMiPhone
20140901135234,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/011352z4826.28N/09252.16WMiPhone
20140901135434,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/011354z4826.34N/09253.19WMiPhone
20140901135638,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/011356z4826.44N/09254.16WMiPhone
20140901135834,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/011358z4826.51N/09254.77WMiPhone
20140901140034,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/011400z4826.53N/09255.38WMiPhone
20140901140234,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/011402z4826.53N/09256.03WMiPhone
20140901140437,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/011404z4826.53N/09256.81WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (966m) Moving 80% b=278(8) s=4
20140901140645,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/011406z4826.53N/09257.32WMiPhone
20140901140836,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/011408z4826.52N/09258.17WMiPhone
20140901141036,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/011410z4826.56N/09258.93WMiPhone
20140901141235,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/011412z4826.63N/09259.60WMiPhone
20140901141437,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/011414z4826.77N/09300.25WMiPhone
20140901141609,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/011416z4826.78N/09300.74WMiPhone
20140901141817,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/011418z4826.68N/09301.47WMiPhone
20140901141944,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/011419z4826.68N/09301.64WMiPhone
20140901142902,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/011428z4826.70N/09301.75WMiPhone
20140901143437,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/011434z4826.72N/09301.78WMiPhone
20140901143550,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/011435z4826.72N/09301.78WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (196m) Moving 75% b=141(151) s=5 c
20140901143645,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/011436z4826.66N/09301.85WMiPhone
20140901143808,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/011438z4826.73N/09302.85WMiPhone
20140901143939,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/011439z4825.76N/09302.93WMiPhone
20140901144149,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/011441z4824.50N/09302.93WMiPhone
20140901144313,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/011443z4824.06N/09301.15WMiPhone
20140901144450,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/011444z4823.18N/09259.75WMiPhone
20140901145237,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/011452z4823.96N/09250.66WMiPhone
20140901145347,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/011453z4824.25N/09250.39WMiPhone
20140901145447,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/011454z4824.66N/09250.65WMiPhone
20140901145742,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/011457z4825.84N/09251.09WMiPhone
20140901145929,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/011459z4826.04N/09250.69WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (99m) Moving 65% b=313(14) s=8
20140901183923,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/011839z4826.04N/09250.69WMiPhone
20140901185623,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/011856z4826.04N/09250.69WMiPhone
20140901215227,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/012152z4826.04N/09250.69WMiPhone
20140901222146,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/012221z4826.04N/09250.69WMiPhone
20140901235314,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/012353z4826.04N/09250.69WMiPhone
20140902000824,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/020008z4826.04N/09250.69WMiPhone
20140902012018,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/020120z4826.04N/09250.69WMiPhone
20140902013232,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/020132z4826.04N/09250.69WMiPhone