20170122132515,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221325z2541.76N/08018.07WMiPhone
20170122132715,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221327z2541.72N/08019.69WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (2714m) Moving 100% b=276(19) s=1
20170122132845,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221328z2541.37N/08020.99WMiPhone
20170122133045,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221330z2539.92N/08022.27WMiPhone
20170122133216,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221332z2538.76N/08023.15WMiPhone
20170122133417,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221334z2536.93N/08022.72WMiPhone
20170122133547,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221335z2535.63N/08022.25WMiPhone
20170122133717,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221337z2534.24N/08021.80WMiPhone
20170122133917,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221339z2532.34N/08021.89WMiPhone
20170122134047,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221340z2531.77N/08023.33WMiPhone
20170122134218,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221342z2530.85N/08024.53WMiPhone
20170122134348,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221343z2530.26N/08024.75WMiPhone
20170122134449,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221344z2529.97N/08024.71WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (537m) Moving 100% b=089(89) s=2 c
20170122134925,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221349z2529.86N/08024.74WMiPhone
20170122135133,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221351z2528.68N/08024.72WMiPhone
20170122135319,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221353z2527.76N/08024.71WMiPhone
20170122135448,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221354z2527.77N/08023.63WMiPhone
20170122135652,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221356z2527.77N/08022.27WMiPhone
20170122135850,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221358z2527.76N/08020.80WMiPhone
20170122140048,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221400z2527.82N/08020.15WMiPhone
20170122143714,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221437z2527.87N/08020.09WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (9107m) 93% b=-01(0) s=3
20170122145224,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221452z2527.87N/08020.09WMiPhone
20170122150323,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221503z2527.86N/08020.08WMiPhone
20170122152540,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221525z2527.88N/08020.09WMiPhone
20170122153333,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221533z2527.86N/08020.09WMiPhone
20170122154112,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221541z2527.85N/08020.11WMiPhone
20170122160153,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221601z2527.88N/08020.08WMiPhone
20170122161218,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221612z2527.76N/08021.34WMiPhone
20170122161419,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221614z2527.77N/08022.77WMiPhone
20170122161617,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221616z2527.77N/08024.26WMiPhone
20170122161718,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221617z2527.75N/08024.72WMiPhone
20170122161848,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221618z2526.90N/08024.94WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (1608m) Moving 88% b=215(34) s=4 c
20170122162000,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221620z2526.88N/08025.87WMiPhone
20170122162159,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221621z2527.08N/08027.27WMiPhone
20170122162401,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221624z2526.87N/08028.47WMiPhone
20170122162511,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221625z2526.76N/08028.51WMiPhone
20170122162711,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221627z2525.03N/08028.35WMiPhone
20170122162912,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221629z2523.43N/08028.01WMiPhone
20170122163112,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221631z2521.81N/08027.65WMiPhone
20170122163313,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221633z2519.82N/08027.23WMiPhone
20170122163514,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221635z2517.99N/08026.83WMiPhone
20170122163715,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221637z2516.15N/08026.44WMiPhone
20170122163915,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221639z2514.32N/08026.04WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (3454m) Moving 84% b=169(1) s=5
20170122164115,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221641z2513.02N/08025.63WMiPhone
20170122164303,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221643z2511.80N/08024.93WMiPhone
20170122164504,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221645z2511.13N/08023.36WMiPhone
20170122164637,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221646z2510.45N/08022.47WMiPhone
20170122164807,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221648z2509.57N/08023.05WMiPhone
20170122165008,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221650z2508.26N/08024.15WMiPhone
20170122165209,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221652z2507.04N/08025.17WMiPhone
20170122165409,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221654z2506.19N/08025.89WMiPhone
20170122165610,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221656z2505.61N/08026.52WMiPhone
20170122165810,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221658z2504.84N/08027.37WMiPhone
20170122170010,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221700z2503.72N/08028.50WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (2811m) Moving 82% b=220(5) s=6
20170122170210,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221702z2502.37N/08029.75WMiPhone
20170122170411,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221704z2501.00N/08030.71WMiPhone
20170122170541,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221705z2500.28N/08031.33WMiPhone
20170122170742,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221707z2459.82N/08032.30WMiPhone
20170122170951,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221709z2459.63N/08032.37WMiPhone
20170122171151,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221711z2459.41N/08032.46WMiPhone
20170122171351,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221713z2458.79N/08032.98WMiPhone
20170122171553,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221715z2458.31N/08033.41WMiPhone
20170122171754,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221717z2457.87N/08033.80WMiPhone
20170122171954,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221719z2457.35N/08034.75WMiPhone
20170122172155,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221721z2456.91N/08035.87WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (2055m) Moving 76% b=247(0) s=7
20170122172356,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221723z2456.27N/08036.75WMiPhone
20170122172558,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221725z2455.67N/08037.45WMiPhone
20170122172800,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221728z2455.41N/08037.75WMiPhone
20170122173001,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221730z2454.97N/08038.25WMiPhone
20170122173201,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221732z2454.26N/08039.07WMiPhone
20170122173402,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221734z2453.56N/08040.21WMiPhone
20170122173602,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221736z2452.91N/08041.50WMiPhone
20170122173802,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221738z2451.84N/08042.78WMiPhone
20170122174003,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221740z2451.17N/08044.08WMiPhone
20170122174204,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221742z2450.50N/08045.18WMiPhone
20170122174335,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221743z2450.25N/08046.27WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (1885m) Moving 69% b=283(47) s=8 c
20170122174511,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221745z2450.46N/08047.33WMiPhone
20170122174712,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221747z2449.77N/08048.55WMiPhone
20170122174912,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221749z2449.02N/08049.43WMiPhone
20170122175042,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221750z2448.47N/08050.23WMiPhone
20170122175242,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221752z2448.05N/08051.44WMiPhone
20170122175443,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221754z2447.55N/08052.85WMiPhone
20170122175645,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221756z2447.05N/08054.23WMiPhone
20170122175844,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221758z2446.58N/08055.55WMiPhone
20170122180044,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221800z2445.88N/08056.88WMiPhone
20170122180246,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221802z2445.17N/08057.99WMiPhone
20170122180445,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221804z2444.65N/08059.36WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (2503m) Moving 76% b=247(0) s=9
20170122180645,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221806z2444.10N/08100.78WMiPhone
20170122180847,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221808z2443.81N/08101.88WMiPhone
20170122181046,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221810z2443.40N/08103.24WMiPhone
20170122181247,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221812z2442.89N/08104.87WMiPhone
20170122181447,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221814z2442.52N/08106.38WMiPhone
20170122181648,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221816z2442.38N/08107.72WMiPhone
20170122181848,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221818z2442.12N/08109.47WMiPhone
20170122182049,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221820z2441.66N/08111.15WMiPhone
20170122182250,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221822z2441.19N/08112.82WMiPhone
20170122182450,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221824z2440.70N/08114.17WMiPhone
20170122182653,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221826z2439.98N/08115.57WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (2709m) Moving 92% b=244(8) s=10
20170122182851,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221828z2439.48N/08117.34WMiPhone
20170122183051,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221830z2438.97N/08118.90WMiPhone
20170122183222,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221832z2438.98N/08119.98WMiPhone
20170122183422,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221834z2440.06N/08120.48WMiPhone
20170122183552,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221835z2440.18N/08121.25WMiPhone
20170122183752,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221837z2440.19N/08121.83WMiPhone
20170122183953,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221839z2440.00N/08123.20WMiPhone
20170122184154,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221841z2439.68N/08124.67WMiPhone
20170122184354,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221843z2439.65N/08126.00WMiPhone
20170122184555,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221845z2439.71N/08127.24WMiPhone
20170122184756,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221847z2439.80N/08128.71WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (2471m) Moving 96% b=273(2) s=11
20170122185051,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/221850z2439.69N/08128.93WMiPhone
20170122204431,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/222044z2439.69N/08128.92WMiPhone
20170122210716,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/222107z2439.70N/08128.92WMiPhone
20170122211745,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/222117z2439.69N/08128.92WMiPhone
20170122213237,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/222132z2439.69N/08128.92WMiPhone