20140419123425,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/191234z2439.75N/08128.51WMiPhone
20140419123532,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/191235z2439.60N/08128.74WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (363m) Moving 85% b=182(75) s=3 c
20140419123628,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/191236z2439.68N/08128.94WMiPhone
20140419123854,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/191238z2439.63N/08128.81WMiPhone
20140419124053,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/191240z2439.76N/08127.98WMiPhone
20140419124253,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/191242z2439.67N/08126.54WMiPhone
20140419124454,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/191244z2439.62N/08124.92WMiPhone
20140419124654,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/191246z2439.94N/08123.40WMiPhone
20140419124854,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/191248z2440.18N/08121.92WMiPhone
20140419125055,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/191250z2440.17N/08120.72WMiPhone
20140419125155,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/191251z2439.67N/08120.32WMiPhone
20140419125321,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/191253z2438.88N/08119.81WMiPhone
20140419125502,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/191255z2439.04N/08118.50WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (2229m) Moving 85% b=063(33) s=4 c
20140419125703,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/191257z2439.58N/08116.64WMiPhone
20140419125903,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/191259z2440.30N/08114.81WMiPhone
20140419130104,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/191301z2441.11N/08113.09WMiPhone
20140419130304,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/191303z2441.68N/08111.07WMiPhone
20140419130504,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/191305z2442.18N/08109.05WMiPhone
20140419130704,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/191307z2442.44N/08107.21WMiPhone
20140419130904,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/191309z2442.63N/08105.84WMiPhone
20140419131104,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/191311z2442.97N/08104.51WMiPhone
20140419131305,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/191313z2443.45N/08103.08WMiPhone
20140419131428,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/191314z2443.72N/08102.35WMiPhone
20140419131911,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/191319z2443.73N/08102.22WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (229m) Moving 95% b=077(74) s=5
20140419132111,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/191321z2443.99N/08101.06WMiPhone
20140419132312,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/191323z2444.60N/08059.49WMiPhone
20140419132512,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/191325z2445.22N/08057.86WMiPhone
20140419132712,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/191327z2446.15N/08056.51WMiPhone
20140419132913,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/191329z2446.85N/08054.77WMiPhone
20140419133113,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/191331z2447.44N/08053.13WMiPhone
20140419133313,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/191333z2447.99N/08051.59WMiPhone
20140419133514,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/191335z2448.59N/08049.92WMiPhone
20140419133713,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/191337z2449.65N/08048.69WMiPhone
20140419133857,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/191338z2450.47N/08047.27WMiPhone
20140419134058,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/191340z2450.38N/08045.40WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (3145m) Moving 100% b=058(27) s=6
20140419134258,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/191342z2451.29N/08043.88WMiPhone
20140419134458,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/191344z2452.11N/08042.45WMiPhone
20140419134658,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/191346z2453.14N/08041.03WMiPhone
20140419134904,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/191349z2453.88N/08039.42WMiPhone
20140419135034,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/191350z2454.64N/08038.62WMiPhone
20140419135235,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/191352z2455.42N/08037.73WMiPhone
20140419135435,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/191354z2456.19N/08036.84WMiPhone
20140419135636,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/191356z2456.98N/08035.69WMiPhone
20140419135836,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/191358z2457.53N/08034.27WMiPhone
20140419140036,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/191400z2458.37N/08033.36WMiPhone
20140419140237,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/191402z2459.39N/08032.47WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (2406m) Moving 100% b=022(17) s=7
20140419140359,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/191403z2500.16N/08031.99WMiPhone
20140419140529,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/191405z2500.37N/08031.21WMiPhone
20140419140700,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/191406z2501.30N/08030.63WMiPhone
20140419140831,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/191408z2502.19N/08029.90WMiPhone
20140419141030,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/191410z2503.34N/08028.84WMiPhone
20140419141230,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/191412z2504.47N/08027.73WMiPhone
20140419141431,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/191414z2505.48N/08026.60WMiPhone
20140419141632,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/191416z2505.78N/08026.31WMiPhone
20140419142302,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/191423z2505.86N/08026.23WMiPhone
20140419142502,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/191425z2506.92N/08025.26WMiPhone
20140419142703,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/191427z2508.05N/08024.31WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (2644m) Moving 100% b=038(2) s=8
20140419142903,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/191429z2509.24N/08023.30WMiPhone
20140419143056,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/191430z2510.34N/08022.44WMiPhone
20140419143226,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/191432z2511.09N/08023.30WMiPhone
20140419143427,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/191434z2511.77N/08024.84WMiPhone
20140419143557,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/191435z2512.81N/08025.51WMiPhone
20140419143759,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/191437z2514.39N/08026.05WMiPhone
20140419143959,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/191439z2516.08N/08026.41WMiPhone
20140419144159,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/191441z2517.87N/08026.80WMiPhone
20140419144400,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/191443z2519.11N/08027.07WMiPhone
20140419144600,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/191446z2520.93N/08027.46WMiPhone
20140419144800,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/191448z2522.75N/08027.85WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (3412m) Moving 100% b=349(0) s=9
20140419145001,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/191450z2524.55N/08028.24WMiPhone
20140419145201,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/191452z2526.25N/08028.49WMiPhone
20140419145331,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/191453z2527.31N/08028.37WMiPhone
20140419145531,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/191455z2528.49N/08026.62WMiPhone
20140419145719,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/191457z2529.63N/08025.10WMiPhone
20140419145919,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/191459z2531.32N/08024.06WMiPhone
20140419150050,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/191500z2531.88N/08022.58WMiPhone
20140419150150,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/191501z2532.49N/08021.80WMiPhone
20140419150252,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/191502z2533.43N/08021.76WMiPhone
20140419150452,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/191504z2535.23N/08022.06WMiPhone
20140419150653,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/191506z2536.94N/08022.70WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (3341m) Moving 100% b=357(14) s=10
20140419150853,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/191508z2538.73N/08023.13WMiPhone
20140419151023,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/191510z2539.87N/08022.29WMiPhone
20140419151224,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/191512z2541.38N/08020.95WMiPhone
20140419151340,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/191513z2541.73N/08019.82WMiPhone
20140419151551,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/191515z2541.74N/08018.55WMiPhone
20140419151622,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/191516z2542.20N/08018.57WMiPhone
20140419151723,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/191517z2542.13N/08018.21WMiPhone
20140419162837,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/191628z2540.85N/08017.03WMiPhone
20140419163154,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/191631z2540.74N/08017.04WMiPhone
20140419163658,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/191636z2540.80N/08017.04WMiPhone
20140419164109,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/191641z2540.80N/08016.94WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (206m) Moving 100% b=111(72) s=11
20140419164617,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/191646z2540.80N/08016.95WMiPhone
20140419165119,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/191651z2540.83N/08017.05WMiPhone
20140419165312,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/191653z2540.90N/08017.05WMiPhone
20140419165940,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/191659z2540.94N/08016.94WMiPhone
20140419170122,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/191701z2540.94N/08016.88WMiPhone
20140419170430,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/191704z2540.94N/08016.75WMiPhone
20140419170829,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/191708z2541.07N/08016.72WMiPhone