K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/210117z3800.80N/08855.67WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/210132z3800.82N/08855.68WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/210201z3800.81N/08855.66WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/210215z3800.81N/08855.67WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/210241z3800.81N/08855.68WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/210254z3800.80N/08855.69WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/210300z3800.80N/08855.67WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/210314z3800.80N/08855.68WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/210330z3800.80N/08855.68WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (9m) 80% b=-01(0) s=2
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/210342z3800.79N/08855.68WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/210439z3800.80N/08855.69WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (1391m) 96% b=-01(0) s=1
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/210446z3800.81N/08855.67WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/210459z3800.80N/08855.68WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/210519z3800.80N/08855.66WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/210530z3800.80N/08855.66WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/210545z3800.78N/08855.68WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/210644z3800.79N/08855.67WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (45m) 100% b=-01(0) s=1
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/210707z3800.79N/08855.69WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/210827z3800.80N/08855.67WMiPhone