K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/291542z4438.06N/12403.26WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/291543z4438.23N/12403.18WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/291545z4439.45N/12403.20WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/291547z4440.52N/12403.63WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/291550z4440.49N/12403.93WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/291552z4440.45N/12404.53WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/291555z4440.56N/12404.67WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/291648z4440.55N/12404.65WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/291709z4440.56N/12404.66WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/291720z4438.41N/12403.74WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (7m) 86% b=-01(0) s=4
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/291801z4440.55N/12404.67WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/291814z4438.36N/12403.75WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/291859z4440.55N/12404.66WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/291919z4438.36N/12403.75WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/292007z4438.36N/12403.75WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/292010z4440.55N/12404.66WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/292111z4440.51N/12404.42WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/292112z4440.53N/12403.84WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/292113z4440.33N/12403.55WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/292115z4439.19N/12403.18WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (2173m) Moving 77% b=180(16) s=5
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/292117z4438.50N/12403.19WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/292119z4437.95N/12403.48WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/292120z4437.54N/12403.62WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/292121z4436.97N/12403.06WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/292122z4437.16N/12402.97WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/292124z4437.18N/12402.77WMiPhone