K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/272304z2437.72N/08135.61WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/272306z2436.90N/08137.09WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (2913m) Moving 100% b=245(12) s=1
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/272308z2436.22N/08138.56WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/272310z2435.64N/08139.81WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/272312z2435.29N/08141.53WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/272314z2434.63N/08143.26WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/272316z2434.37N/08144.58WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/272318z2434.24N/08145.02WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/272319z2434.24N/08145.17WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/272320z2434.31N/08145.71WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/272322z2433.87N/08146.47WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/272323z2433.59N/08147.03WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/272325z2433.72N/08147.57WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (946m) Moving 100% b=280(45) s=2 c
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/272326z2433.60N/08147.64WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/272330z2433.52N/08147.75WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/272331z2433.38N/08147.97WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/272346z2433.29N/08147.94WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/280225z2433.59N/08147.65WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/280226z2433.56N/08147.71WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/280227z2433.72N/08147.73WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/280228z2433.62N/08147.06WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/280229z2433.66N/08146.74WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/280231z2434.22N/08145.90WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/280232z2434.30N/08145.22WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (1160m) Moving 95% b=121(62) s=3 c
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/280234z2434.27N/08144.89WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/280236z2434.53N/08143.81WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/280238z2435.05N/08142.00WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/280240z2435.37N/08140.58WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/280242z2436.00N/08139.02WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/280244z2436.69N/08137.54WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/280246z2437.50N/08135.98WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/280248z2438.38N/08134.54WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/280250z2439.08N/08133.11WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/280252z2439.55N/08131.49WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/280254z2439.98N/08130.01WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (2618m) Moving 93% b=073(1) s=4
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/280256z2439.66N/08128.87WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/280307z2439.70N/08128.94WMiPhone