KE0YJJ>APIN20,TCPIP*,qAC,T2SJC:!4414.32N/09243.90WyPinPoint v2
KE0YJJ>APIN20,TCPIP*,qAC,T2SJC:!4414.32N/09243.90WyPinPoint v2
KE0YJJ>APIN20,TCPIP*,qAC,T2SJC:!4414.32N/09243.90WyPinPoint v2
KE0YJJ>APIN20,TCPIP*,qAC,T2SJC:!4414.32N/09243.90WyPinPoint v2
KE0YJJ>APIN20,TCPIP*,qAC,T2SJC:!4414.32N/09243.90WyPinPoint v2
KE0YJJ>APIN20,TCPIP*,qAC,T2SJC:!4414.32N/09243.90WyPinPoint v2
KE0YJJ>APIN20,TCPIP*,qAC,T2SJC:!4414.32N/09243.90WyPinPoint v2
KE0YJJ>APIN20,TCPIP*,qAC,T2SJC:!4414.32N/09243.90WyPinPoint v2
KE0YJJ>APIN20,TCPIP*,qAC,T2SJC:!4414.32N/09243.90WyPinPoint v2
KE0YJJ>APIN20,TCPIP*,qAC,T2SJC:!4414.32N/09243.90WyPinPoint v2
KE0YJJ>APIN20,TCPIP*,qAC,T2SJC:!4414.32N/09243.90WyPinPoint v2
KE0YJJ>APIN20,TCPIP*,qAC,T2SJC:!4414.32N/09243.90WyPinPoint v2
KE0YJJ>APIN20,TCPIP*,qAC,T2SJC:!4414.32N/09243.90WyPinPoint v2
KE0YJJ>APIN20,TCPIP*,qAC,T2SJC:!4414.32N/09243.90WyPinPoint v2
KE0YJJ>APIN20,TCPIP*,qAC,T2SJC:!4414.32N/09243.90WyPinPoint v2