KB2AHZ>APRS,TCPIP*,qAC,NINTH:!3643.78N/07821.64W_094/040g012t067r000P020p020h95b09082.VWS-DavisVP
KB2AHZ>APRS,TCPIP*,qAC,EIGHTH:!3643.78N/07821.64W_094/040g012t067r000P020p020h95b09079.VWS-DavisVP
KB2AHZ>APRS,TCPIP*,qAC,EIGHTH:!3643.78N/07821.64W_094/040g012t067r000P020p020h95b09074.VWS-DavisVP
KB2AHZ>APRS,TCPIP*,qAC,NINTH:!3643.78N/07821.64W_094/040g012t067r000P020p020h95b09071.VWS-DavisVP
KB2AHZ>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:!3643.78N/07821.64W_094/040g012t067r000P020p020h95b09067.VWS-DavisVP
KB2AHZ>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:!3643.78N/07821.64W_094/040g012t067r000P020p020h95b09069.VWS-DavisVP
KB2AHZ>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:!3643.78N/07821.64W_094/040g012t067r000P020p020h95b09073.VWS-DavisVP
KB2AHZ>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:!3643.78N/07821.64W_094/040g012t067r000P020p020h95b09078.VWS-DavisVP
KB2AHZ>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:!3643.78N/07821.64W_094/040g012t067r000P020p020h95b09082.VWS-DavisVP
KB2AHZ>APRS,TCPIP*,qAC,EIGHTH:!3643.78N/07821.64W_094/040g012t067r000P000p020h95b09085.VWS-DavisVP
KB2AHZ>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:!3643.78N/07821.64W_094/040g012t067r000P000p020h95b09091.VWS-DavisVP
KB2AHZ>APRS,TCPIP*,qAC,EIGHTH:!3643.78N/07821.64W_094/040g012t067r000P000p020h95b09093.VWS-DavisVP
KB2AHZ>APRS,TCPIP*,qAC,NINTH:!3643.78N/07821.64W_094/040g012t067r000P000p020h95b09091.VWS-DavisVP
KB2AHZ>APRS,TCPIP*,qAC,NINTH:!3643.78N/07821.64W_094/040g012t067r000P000p020h95b09093.VWS-DavisVP
KB2AHZ>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:!3643.78N/07821.64W_094/040g012t067r000P000p020h95b09096.VWS-DavisVP
KB2AHZ>APRS,TCPIP*,qAC,EIGHTH:!3643.78N/07821.64W_094/040g012t067r000P000p020h95b09096.VWS-DavisVP
KB2AHZ>APRS,TCPIP*,qAC,NINTH:!3643.78N/07821.64W_094/040g012t067r000P000p020h95b09098.VWS-DavisVP
KB2AHZ>APRS,TCPIP*,qAC,EIGHTH:!3643.78N/07821.64W_094/040g012t067r000P000p020h95b09099.VWS-DavisVP
KB2AHZ>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:!3643.78N/07821.64W_094/040g012t067r000P000p020h95b09099.VWS-DavisVP
KB2AHZ>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:!3643.78N/07821.64W_094/040g012t067r000P000p020h95b09099.VWS-DavisVP
KB2AHZ>APRS,TCPIP*,qAC,NINTH:!3643.78N/07821.64W_094/040g012t067r000P000p019h95b09102.VWS-DavisVP
KB2AHZ>APRS,TCPIP*,qAC,EIGHTH:!3643.78N/07821.64W_094/040g012t067r000P000p019h95b09104.VWS-DavisVP
KB2AHZ>APRS,TCPIP*,qAC,NINTH:!3643.78N/07821.64W_094/040g012t067r000P000p019h95b09104.VWS-DavisVP
KB2AHZ>APRS,TCPIP*,qAC,NINTH:!3643.78N/07821.64W_094/040g012t067r000P000p019h95b09105.VWS-DavisVP
KB2AHZ>APRS,TCPIP*,qAC,EIGHTH:!3643.78N/07821.64W_094/040g012t067r000P000p019h95b09108.VWS-DavisVP
KB2AHZ>APRS,TCPIP*,qAC,NINTH:!3643.78N/07821.64W_094/040g012t067r000P000p019h95b09111.VWS-DavisVP
KB2AHZ>APRS,TCPIP*,qAC,NINTH:!3643.78N/07821.64W_094/040g012t067r000P000p019h95b09113.VWS-DavisVP
KB2AHZ>APRS,TCPIP*,qAC,EIGHTH:!3643.78N/07821.64W_094/040g012t067r000P000p019h95b09115.VWS-DavisVP
KB2AHZ>APRS,TCPIP*,qAC,NINTH:!3643.78N/07821.64W_094/040g012t067r000P000p019h95b09117.VWS-DavisVP
KB2AHZ>APRS,TCPIP*,qAC,EIGHTH:!3643.78N/07821.64W_094/040g012t067r000P000p019h95b09122.VWS-DavisVP
KB2AHZ>APRS,TCPIP*,qAC,NINTH:!3643.78N/07821.64W_094/040g012t067r000P000p019h95b09124.VWS-DavisVP
KB2AHZ>APRS,TCPIP*,qAC,EIGHTH:!3643.78N/07821.64W_094/040g012t067r000P000p019h95b09127.VWS-DavisVP
KB2AHZ>APRS,TCPIP*,qAC,NINTH:!3643.78N/07821.64W_094/040g012t067r000P000p019h95b09130.VWS-DavisVP
KB2AHZ>APRS,TCPIP*,qAC,EIGHTH:!3643.78N/07821.64W_094/040g012t067r000P000p019h95b09135.VWS-DavisVP
KB2AHZ>APRS,TCPIP*,qAC,NINTH:!3643.78N/07821.64W_204/000g000t053r000P000p019h00b09134.VWS-DavisVP
KB2AHZ>APRS,TCPIP*,qAC,NINTH:!3643.78N/07821.64W_204/000g000t053r000P000p019h00b09141.VWS-DavisVP
KB2AHZ>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:!3643.78N/07821.64W_204/000g000t053r000P000p019h00b09144.VWS-DavisVP
KB2AHZ>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:!3643.78N/07821.64W_204/000g000t053r000P000p019h00b09147.VWS-DavisVP
KB2AHZ>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:!3643.78N/07821.64W_204/000g000t053r000P000p019h00b09147.VWS-DavisVP
KB2AHZ>APRS,TCPIP*,qAC,NINTH:!3643.78N/07821.64W_204/000g000t053r000P000p019h00b09149.VWS-DavisVP
KB2AHZ>APRS,TCPIP*,qAC,EIGHTH:!3643.78N/07821.64W_204/000g000t054r000P000p019h00b09155.VWS-DavisVP
KB2AHZ>APRS,TCPIP*,qAC,NINTH:!3643.78N/07821.64W_147/000g000t054r000P000p019h00b09157.VWS-DavisVP
KB2AHZ>APRS,TCPIP*,qAC,NINTH:!3643.78N/07821.64W_343/000g000t054r000P000p019h00b09158.VWS-DavisVP
KB2AHZ>APRS,TCPIP*,qAC,NINTH:!3643.78N/07821.64W_152/000g000t055r000P000p019h00b09160.VWS-DavisVP
KB2AHZ>APRS,TCPIP*,qAC,NINTH:!3643.78N/07821.64W_250/000g000t055r000P000p019h99b09161.VWS-DavisVP
KB2AHZ>APRS,TCPIP*,qAC,EIGHTH:!3643.78N/07821.64W_159/000g000t056r000P000p019h92b09161.VWS-DavisVP
KB2AHZ>APRS,TCPIP*,qAC,NINTH:!3643.78N/07821.64W_172/000g000t057r000P000p019h93b09161.VWS-DavisVP
KB2AHZ>APRS,TCPIP*,qAC,NINTH:!3643.78N/07821.64W_086/000g000t058r000P000p019h82b09161.VWS-DavisVP
KB2AHZ>APRS,TCPIP*,qAC,EIGHTH:!3643.78N/07821.64W_265/000g000t058r000P000p019h80b09161.VWS-DavisVP
KB2AHZ>APRS,TCPIP*,qAC,NINTH:!3643.78N/07821.64W_154/000g000t059r000P000p019h74b09160.VWS-DavisVP
KB2AHZ>APRS,TCPIP*,qAC,EIGHTH:!3643.78N/07821.64W_291/000g000t062r000P000p019h67b09162.VWS-DavisVP
KB2AHZ>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:!3643.78N/07821.64W_172/020g006t063r000P000p019h70b09162.VWS-DavisVP
KB2AHZ>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:!3643.78N/07821.64W_131/000g000t064r000P000p019h76b09161.VWS-DavisVP
KB2AHZ>APRS,TCPIP*,qAC,EIGHTH:!3643.78N/07821.64W_189/000g000t065r000P000p019h64b09159.VWS-DavisVP
KB2AHZ>APRS,TCPIP*,qAC,EIGHTH:!3643.78N/07821.64W_166/000g000t065r000P000p019h71b09158.VWS-DavisVP
KB2AHZ>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:!3643.78N/07821.64W_147/000g000t066r000P000p019h69b09155.VWS-DavisVP
KB2AHZ>APRS,TCPIP*,qAC,EIGHTH:!3643.78N/07821.64W_173/000g000t067r000P000p019h59b09153.VWS-DavisVP
KB2AHZ>APRS,TCPIP*,qAC,EIGHTH:!3643.78N/07821.64W_293/005g002t067r000P000p019h66b09152.VWS-DavisVP
KB2AHZ>APRS,TCPIP*,qAC,NINTH:!3643.78N/07821.64W_049/000g000t068r000P000p019h65b09149.VWS-DavisVP
KB2AHZ>APRS,TCPIP*,qAC,NINTH:!3643.78N/07821.64W_322/000g000t068r000P000p019h57b09148.VWS-DavisVP
KB2AHZ>APRS,TCPIP*,qAC,NINTH:!3643.78N/07821.64W_199/000g000t068r000P000p019h62b09146.VWS-DavisVP
KB2AHZ>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:!3643.78N/07821.64W_226/010g009t069r000P000p019h64b09148.VWS-DavisVP
KB2AHZ>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:!3643.78N/07821.64W_139/000g000t069r000P000p019h61b09147.VWS-DavisVP
KB2AHZ>APRS,TCPIP*,qAC,EIGHTH:!3643.78N/07821.64W_172/000g000t068r000P000p019h62b09148.VWS-DavisVP
KB2AHZ>APRS,TCPIP*,qAC,EIGHTH:!3643.78N/07821.64W_144/000g000t066r000P000p019h66b09146.VWS-DavisVP
KB2AHZ>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:!3643.78N/07821.64W_158/000g000t066r000P000p019h67b09144.VWS-DavisVP
KB2AHZ>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:!3643.78N/07821.64W_158/000g000t066r000P000p019h70b09143.VWS-DavisVP
KB2AHZ>APRS,TCPIP*,qAC,NINTH:!3643.78N/07821.64W_169/000g000t066r000P000p019h71b09143.VWS-DavisVP
KB2AHZ>APRS,TCPIP*,qAC,NINTH:!3643.78N/07821.64W_172/000g000t065r000P000p019h76b09143.VWS-DavisVP
KB2AHZ>APRS,TCPIP*,qAC,NINTH:!3643.78N/07821.64W_172/000g000t064r000P000p019h78b09143.VWS-DavisVP
KB2AHZ>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:!3643.78N/07821.64W_172/000g000t064r000P000p019h84b09144.VWS-DavisVP
KB2AHZ>APRS,TCPIP*,qAC,NINTH:!3643.78N/07821.64W_149/000g000t063r000P000p019h83b09145.VWS-DavisVP
KB2AHZ>APRS,TCPIP*,qAC,EIGHTH:!3643.78N/07821.64W_149/000g000t063r000P000p019h83b09147.VWS-DavisVP
KB2AHZ>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:!3643.78N/07821.64W_149/000g000t062r000P000p019h86b09148.VWS-DavisVP
KB2AHZ>APRS,TCPIP*,qAC,NINTH:!3643.78N/07821.64W_149/000g000t061r000P000p019h88b09150.VWS-DavisVP
KB2AHZ>APRS,TCPIP*,qAC,NINTH:!3643.78N/07821.64W_149/000g000t061r000P000p019h89b09149.VWS-DavisVP
KB2AHZ>APRS,TCPIP*,qAC,NINTH:!3643.78N/07821.64W_149/000g000t060r000P000p019h89b09151.VWS-DavisVP
KB2AHZ>APRS,TCPIP*,qAC,NINTH:!3643.78N/07821.64W_149/000g000t059r000P000p011h92b09154.VWS-DavisVP
KB2AHZ>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:!3643.78N/07821.64W_149/000g000t059r000P000p000h93b09154.VWS-DavisVP
KB2AHZ>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:!3643.78N/07821.64W_149/000g000t058r000P000p000h95b09158.VWS-DavisVP
KB2AHZ>APRS,TCPIP*,qAC,NINTH:!3643.78N/07821.64W_149/000g000t058r000P000p000h96b09158.VWS-DavisVP
KB2AHZ>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:!3643.78N/07821.64W_149/000g000t058r000P000p000h96b09158.VWS-DavisVP
KB2AHZ>APRS,TCPIP*,qAC,EIGHTH:!3643.78N/07821.64W_149/000g000t057r000P000p000h98b09161.VWS-DavisVP
KB2AHZ>APRS,TCPIP*,qAC,NINTH:!3643.78N/07821.64W_149/000g000t057r000P000p000h98b09160.VWS-DavisVP
KB2AHZ>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:!3643.78N/07821.64W_149/000g000t057r000P000p000h99b09160.VWS-DavisVP
KB2AHZ>APRS,TCPIP*,qAC,NINTH:!3643.78N/07821.64W_149/000g000t057r000P000p000h00b09160.VWS-DavisVP
KB2AHZ>APRS,TCPIP*,qAC,NINTH:!3643.78N/07821.64W_192/000g000t057r000P000p000h00b09162.VWS-DavisVP
KB2AHZ>APRS,TCPIP*,qAC,EIGHTH:!3643.78N/07821.64W_192/000g000t056r000P000p000h00b09163.VWS-DavisVP
KB2AHZ>APRS,TCPIP*,qAC,NINTH:!3643.78N/07821.64W_192/000g000t056r000P000p000h00b09164.VWS-DavisVP
KB2AHZ>APRS,TCPIP*,qAC,EIGHTH:!3643.78N/07821.64W_192/000g000t056r000P000p000h00b09163.VWS-DavisVP