K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,K8DAA-11:_04191946c346s000g000t026r000p001P000h00b09902tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,K8DAA-11:_04191952c346s000g000t027r000p001P000h00b09902tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,K8DAA-11:_04191959c346s000g000t027r000p001P000h98b09901tU2k
K42C>APTW01,K8COP-3*,MI3-1,qAR,JAMTWP:_04192006c197s000g000t027r000p001P000h96b09901tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,K8DAA-11:_04192019c305s000g000t028r000p001P000h93b09900tU2k
K42C>APTW01,K8COP-3*,MI3-1,qAR,KB8ZGL-10:_04192026c285s002g000t029r000p001P000h91b09899tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,K8DAA-11:_04192039c295s006g003t030r000p001P000h90b09900tU2k
K42C>APTW01,K8COP-3*,MI3-1,qAR,KB8ZGL-10:_04192045c285s005g003t030r000p001P000h89b09899tU2k
K42C>APTW01,K8OEC-11*,MI3,qAR,K8DAA-8:_04192052c252s000g003t031r000p001P000h88b09899tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,K8DAA-11:_04192119c240s000g000t032r000p001P000h82b09898tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,K8DAA-11:_04192139c236s000g000t034r000p001P000h75b09896tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,K8DAA-11:_04192145c302s005g005t035r000p001P000h75b09896tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,K8DAA-11:_04192152c273s001g000t035r000p001P000h75b09896tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,K8DAA-11:!4333.59N/08546.45W_ KC8MSE White Cloud Weather
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,K8DAA-11:_04192205c205s000g000t036r000p001P000h73b09894tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,K8DAA-11:!4333.59N/08546.45W_ KC8MSE White Cloud Weather
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,K8DAA-11:_04192219c187s000g010t036r000p001P000h73b09893tU2k
K42C>APTW01,K8OEC-10*,MI3-1,qAR,K8DAA-8:_04192225c198s002g004t037r000p001P000h72b09894tU2k
K42C>APTW01,K8WNJ-1*,MI3-1,qAR,K8DAA-8:_04192232c255s003g000t037r000p001P000h71b09894tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,K8DAA-11:!4333.59N/08546.45W_ KC8MSE White Cloud Weather
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,K8DAA-11:_04192305c246s003g006t038r000p001P000h70b09892tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,K8DAA-11:_04192325c242s005g005t039r000p001P000h70b09891tU2k
K42C>APTW01,K8WNJ-1*,MI3-1,qAR,K8DAA-8:!4333.59N/08546.45W_ KC8MSE White Cloud Weather
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,K8DAA-11:_04192345c219s000g000t041r000p001P000h68b09891tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,K8DAA-11:_04192358c219s000g000t041r000p001P000h69b09889tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,K8DAA-11:_04200005c219s000g000t042r000p000P000h67b09889tU2k
K42C>APTW01,K8WNJ-1*,MI3-1,qAR,K8DAA-8:_04200012c219s000g000t042r000p000P000h65b09888tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,K8DAA-11:_04200018c219s000g000t042r000p000P000h67b09888tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,K8DAA-11:_04200025c219s000g000t042r000p000P000h65b09887tU2k
K42C>APTW01,K8WNJ-1*,MI3-1,qAR,K8DAA-8:_04200032c219s000g000t043r000p000P000h64b09886tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,K8DAA-11:!4333.59N/08546.45W_ KC8MSE White Cloud Weather
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,K8DAA-11:_04200045c219s000g000t043r000p000P000h63b09884tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,K8DAA-11:_04200052c219s000g000t043r000p000P000h64b09883tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,K8DAA-11:_04200058c219s000g000t043r000p000P000h63b09883tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,K8DAA-11:_04200105c219s000g000t044r000p000P000h63b09882tU2k
K42C>APTW01,K8WNJ-1*,MI3-1,qAR,K8DAA-8:_04200125c219s000g000t044r000p000P000h61b09877tU2k
K42C>APTW01,K8WNJ-1*,MI3-1,qAR,K8DAA-8:_04200131c219s000g000t045r000p000P000h60b09877tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,K8DAA-11:_04200138c219s000g000t045r000p000P000h61b09876tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,K8DAA-11:!4333.59N/08546.45W_ KC8MSE White Cloud Weather
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,K8DAA-11:_04200151c219s000g000t044r000p000P000h62b09873tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,K8DAA-11:_04200158c219s000g000t045r000p000P000h60b09873tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,K8DAA-11:_04200211c219s000g000t045r000p000P000h61b09872tU2k
K42C>APTW01,K8WNJ-1*,MI3-1,qAR,K8DAA-8:_04200225c219s000g000t045r000p000P000h60b09870tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,K8DAA-11:_04200238c219s000g000t045r000p000P000h60b09869tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,K8DAA-11:_04200251c219s000g000t046r000p000P000h57b09868tU2k
K42C>APTW01,K8COP-3*,MI3-1,qAR,JAMTWP:_04200258c219s000g000t046r000p000P000h57b09867tU2k
K42C>APTW01,K8WNJ-1*,MI3-1,qAR,K8DAA-8:_04200305c219s000g000t045r000p000P000h57b09865tU2k
K42C>APTW01,K8COP-3,K8OEC-12*,MI3,qAR,K8DAA-8:_04200311c219s000g000t045r000p000P000h57b09864tU2k
K42C>APTW01,K8WNJ-1*,MI3-1,qAR,K8DAA-8:_04200318c219s000g000t046r000p000P000h57b09864tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,K8DAA-11:_04200331c219s000g000t046r000p000P000h57b09864tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,K8DAA-11:_04200338c219s000g000t046r000p000P000h58b09864tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,K8DAA-11:_04200344c219s000g000t046r000p000P000h56b09863tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,K8DAA-11:_04200351c219s000g000t046r000p000P000h59b09863tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,K8DAA-11:_04200404c219s000g000t045r000p000P000h61b09863tU2k
K42C>APTW01,K8WNJ-1*,MI3-1,qAR,K8DAA-8:_04200411c219s000g000t045r000p000P000h60b09863tU2k
K42C>APTW01,K8COP-3,CHLSEA,MI3*,qAR,LANSNG:_04200411c219s000g000t045r000p000P000h60b09863tU2k
K42C>APTW01,K8COP-3*,MI3-1,qAR,KB8ZGL-10:_04200424c219s000g000t044r000p000P000h60b09864tU2k
K42C>APTW01,K8WNJ-1*,MI3-1,qAR,K8DAA-8:_04200431c219s000g000t044r000p000P000h59b09863tU2k
K42C>APTW01,K8COP-3*,MI3-1,qAR,KB8ZGL-10:_04200438c219s000g000t044r000p000P000h59b09863tU2k
K42C>APTW01,K8WNJ-1*,MI3-1,qAR,K8DAA-8:_04200444c219s000g000t043r000p000P000h58b09862tU2k
K42C>APTW01,K8COP-3*,MI3-1,qAR,KB8ZGL-10:_04200451c219s000g000t043r000p000P000h60b09863tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,K8DAA-11:_04200458c219s000g000t043r000p000P000h61b09862tU2k
K42C>APTW01,K8WNJ-1*,MI3-1,qAR,K8DAA-8:_04200511c219s000g000t043r000p000P000h65b09863tU2k
K42C>APTW01,K8WNJ-1*,MI3-1,qAR,K8DAA-8:!4333.59N/08546.45W_ KC8MSE White Cloud Weather
K42C>APTW01,K8WNJ-1*,MI3-1,qAR,K8DAA-8:_04200524c219s000g000t042r000p000P000h68b09864tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,K8DAA-11:_04200531c219s000g000t041r000p000P000h69b09864tU2k
K42C>APTW01,K8COP-4*,MI3-1,qAR,KB8ZXE-1:_04200538c219s000g000t041r000p000P000h71b09865tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,K8DAA-11:_04200544c219s000g000t040r000p000P000h72b09867tU2k
K42C>APTW01,K8COP-3*,MI3-1,qAR,KB8ZGL-10:_04200557c219s000g000t039r000p000P000h72b09868tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,K8DAA-11:_04200604c219s000g000t039r000p000P000h73b09868tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,K8DAA-11:_04200611c219s000g000t039r000p000P000h74b09869tU2k
K42C>APTW01,K8COP-3,K8OEC-12*,MI3,qAR,K8DAA-8:_04200617c219s000g000t038r000p000P000h75b09868tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,AB8DT-10:!4333.59N/08546.45W_ KC8MSE White Cloud Weather
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,AB8DT-10:_04200631c219s000g000t037r000p000P000h77b09868tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,AB8DT-10:_04200637c219s000g000t037r000p000P000h77b09868tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,AB8DT-10:_04200651c219s000g000t036r000p000P000h79b09870tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,AB8DT-10:_04200657c219s000g000t036r000p000P000h81b09869tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,AB8DT-10:_04200704c177s000g003t036r000p000P000h81b09870tU2k
K42C>APTW01,K8WNJ-1,CHLSEA,MI3*,qAR,LANSNG:_04200704c177s000g003t036r000p000P000h81b09870tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,AB8DT-10:_04200711c188s000g000t036r000p000P000h82b09869tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,AB8DT-10:_04200717c188s000g000t035r000p000P000h82b09869tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1,N8UVI,CHLSEA,MI3*,qAR,LANSNG:_04200717c188s000g000t035r000p000P000h82b09869tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,AB8DT-10:_04200731c188s000g000t035r000p000P000h83b09870tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,AB8DT-10:_04200737c188s000g000t034r000p000P000h85b09871tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,AB8DT-10:_04200751c160s000g000t034r000p000P000h86b09870tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1,WIXOM,MI3*,qAR,K8DTX:_04200751c160s000g000t034r000p000P000h86b09870tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,AB8DT-10:!4333.59N/08546.45W_ KC8MSE White Cloud Weather
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,AB8DT-10:_04200804c204s000g000t034r000p000P000h86b09871tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,AB8DT-10:!4333.59N/08546.45W_ KC8MSE White Cloud Weather
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,AB8DT-10:_04200824c167s000g000t033r000p000P000h85b09872tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,AB8DT-10:_04200831c167s000g000t033r000p000P000h86b09871tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,AB8DT-10:_04200837c167s000g000t033r000p000P000h86b09871tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,AB8DT-10:_04200850c167s000g000t033r000p000P000h86b09870tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,AB8DT-10:_04200857c173s000g000t032r000p000P000h86b09870tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,AB8DT-10:_04200910c173s000g000t032r000p000P000h85b09869tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,AB8DT-10:!4333.59N/08546.45W_ KC8MSE White Cloud Weather
K42C>APTW01,K8COP-4*,MI3-1,qAR,KB8ZXE-1:_04200924c173s000g000t032r000p000P000h86b09869tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,AB8DT-10:_04200930c173s000g000t031r000p000P000h86b09870tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,AB8DT-10:_04200944c173s000g000t031r000p000P000h87b09869tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,AB8DT-10:_04200950c173s000g000t030r000p000P000h88b09868tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,AB8DT-10:_04200957c173s000g000t030r000p000P000h88b09868tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,AB8DT-10:_04201004c173s000g000t030r000p000P000h88b09868tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,AB8DT-10:!4333.59N/08546.45W_ KC8MSE White Cloud Weather
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,AB8DT-10:_04201024c173s000g000t030r000p000P000h88b09865tU2k
K42C>APTW01,K8WNJ-1,CHLSEA,MI3*,qAR,KA8MZJ:_04201024c173s000g000t030r000p000P000h88b09865tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,AB8DT-10:_04201037c173s000g000t030r000p000P000h88b09864tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,AB8DT-10:_04201044c173s000g000t030r000p000P000h88b09864tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,AB8DT-10:_04201057c173s000g000t029r000p000P000h89b09863tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,AB8DT-10:_04201104c173s000g000t029r000p000P000h90b09863tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,AB8DT-10:_04201110c173s000g000t030r000p000P000h90b09862tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,AB8DT-10:!4333.59N/08546.45W_ KC8MSE White Cloud Weather
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,AB8DT-10:_04201130c173s000g000t029r000p000P000h92b09861tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,AB8DT-10:_04201143c173s000g000t029r000p000P000h93b09862tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,AB8DT-10:_04201150c173s000g000t029r000p000P000h93b09861tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,AB8DT-10:_04201157c173s000g000t029r000p000P000h93b09862tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,AB8DT-10:!4333.59N/08546.45W_ KC8MSE White Cloud Weather
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,AB8DT-10:_04201217c173s000g000t030r000p000P000h91b09862tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,AB8DT-10:_04201223c173s000g000t030r000p000P000h91b09862tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,AB8DT-10:_04201230c173s000g000t030r000p000P000h92b09862tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,AB8DT-10:!4333.59N/08546.45W_ KC8MSE White Cloud Weather
K42C>APTW01,K8COP-1,WIXOM,MI3*,qAR,K8DTX:!4333.59N/08546.45W_ KC8MSE White Cloud Weather
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,AB8DT-10:_04201243c173s000g000t030r000p000P000h91b09862tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,AB8DT-10:_04201250c173s000g000t030r000p000P000h92b09861tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,AB8DT-10:_04201257c158s000g000t030r000p000P000h91b09861tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,AB8DT-10:_04201303c158s000g000t030r000p000P000h90b09861tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,JAMTWP:!4333.59N/08546.45W_ KC8MSE White Cloud Weather
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,AB8DT-10:_04201323c158s000g000t031r000p000P000h90b09858tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,AB8DT-10:_04201330c158s000g000t031r000p000P000h89b09858tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,JAMTWP:_04201337c158s000g000t030r000p000P000h90b09857tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,AB8DT-10:!4333.59N/08546.45W_ KC8MSE White Cloud Weather
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,AB8DT-10:_04201350c158s000g000t029r000p000P000h92b09856tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,AB8DT-10:_04201403c158s000g000t029r000p000P000h94b09854tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,AB8DT-10:_04201410c158s000g000t029r000p000P000h93b09855tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,AB8DT-10:_04201423c158s000g000t029r000p000P000h93b09854tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,AB8DT-10:_04201436c158s000g000t029r000p000P000h93b09852tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,AB8DT-10:_04201503c158s000g000t030r000p000P000h92b09851tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,AB8DT-10:_04201516c158s000g000t030r000p000P000h92b09850tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,AB8DT-10:_04201523c158s000g000t030r000p000P000h92b09850tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,AB8DT-10:_04201530c158s000g000t030r000p000P000h93b09851tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,AB8DT-10:_04201536c158s000g000t030r000p000P000h93b09850tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,AB8DT-10:_04201543c158s000g000t030r000p000P000h93b09849tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,AB8DT-10:_04201556c158s000g000t031r000p000P000h92b09848tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,AB8DT-10:_04201603c158s000g000t031r000p000P000h92b09849tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,AB8DT-10:_04201610c158s000g000t031r000p000P000h92b09847tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,AB8DT-10:_04201616c158s000g000t031r000p000P000h92b09847tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,AB8DT-10:!4333.59N/08546.45W_ KC8MSE White Cloud Weather
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,AB8DT-10:_04201630c158s000g000t031r000p000P000h91b09847tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,AB8DT-10:!4333.59N/08546.45W_ KC8MSE White Cloud Weather
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,AB8DT-10:_04201643c158s000g000t031r000p000P000h91b09845tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,AB8DT-10:!4333.59N/08546.45W_ KC8MSE White Cloud Weather
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,AB8DT-10:_04201703c158s000g000t031r000p000P000h92b09845tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,AB8DT-10:_04201709c158s000g000t032r000p000P000h92b09845tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,AB8DT-10:_04201716c158s000g000t032r000p000P000h92b09845tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,AB8DT-10:_04201723c158s000g000t032r000p000P000h92b09845tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,AB8DT-10:!4333.59N/08546.45W_ KC8MSE White Cloud Weather
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,AB8DT-10:_04201736c158s000g000t031r000p000P000h93b09845tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,AB8DT-10:_04201743c158s000g000t031r000p000P000h93b09845tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,AB8DT-10:_04201749c158s000g000t031r000p000P000h93b09845tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,AB8DT-10:_04201756c158s000g000t031r000p000P000h93b09845tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,AB8DT-10:_04201809c158s000g000t031r000p000P000h94b09844tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,AB8DT-10:_04201816c158s000g000t031r000p000P000h94b09844tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,AB8DT-10:_04201823c158s000g000t031r000p000P000h94b09844tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,AB8DT-10:_04201829c158s000g000t031r000p000P000h95b09843tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,AB8DT-10:_04201849c158s000g000t031r000p000P000h96b09842tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,AB8DT-10:!4333.59N/08546.45W_ KC8MSE White Cloud Weather
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,AB8DT-10:_04201909c158s000g000t032r000p000P000h98b09840tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,AB8DT-10:_04201916c158s000g000t032r000p000P000h98b09840tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,AB8DT-10:_04201922c158s000g000t032r000p000P000h98b09839tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,AB8DT-10:!4333.59N/08546.45W_ KC8MSE White Cloud Weather