JI6XTW-10>APU25N,TCPIP*,qAC,JF6LZE:=3125.87NI13052.46E&kanoya Dual I-GATE 9600&1200
JI6XTW-10>APU25N,TCPIP*,qAC,JF6LZE:=3125.87NI13052.46E&kanoya Dual I-GATE 9600&1200
JI6XTW-10>APU25N,TCPIP*,qAC,JF6LZE:=3125.87NI13052.46E&kanoya Dual I-GATE 9600&1200
JI6XTW-10>APU25N,TCPIP*,qAC,JF6LZE:>150455zDX: JH6YMX-2 31.43.36N 130.25.39E 53.6km 307・ 13:27
JI6XTW-10>APU25N,TCPIP*,qAC,JF6LZE:<IGATE,MSG_CNT=325,LOC_CNT=6
JI6XTW-10>APU25N,TCPIP*,qAC,JF6LZE:=3125.87NI13052.46E&kanoya Dual I-GATE 9600&1200
JI6XTW-10>APU25N,TCPIP*,qAC,JF6LZE:=3125.87NI13052.46E&kanoya Dual I-GATE 9600&1200
JI6XTW-10>APU25N,TCPIP*,qAC,JF6LZE:=3125.87NI13052.46E&kanoya Dual I-GATE 9600&1200
JI6XTW-10>APU25N,TCPIP*,qAC,JF6LZE:=3125.87NI13052.46E&kanoya Dual I-GATE 9600&1200
JI6XTW-10>APU25N,TCPIP*,qAC,JF6LZE:>150655zDX: JH6YMX-2 31.43.36N 130.25.39E 53.6km 307・ 15:27
JI6XTW-10>APU25N,TCPIP*,qAC,JF6LZE:<IGATE,MSG_CNT=325,LOC_CNT=6
JI6XTW-10>APU25N,TCPIP*,qAC,JF6LZE:=3125.87NI13052.46E&kanoya Dual I-GATE 9600&1200
JI6XTW-10>APU25N,TCPIP*,qAC,JF6LZE:=3125.87NI13052.46E&kanoya Dual I-GATE 9600&1200
JI6XTW-10>APU25N,TCPIP*,qAC,JF6LZE:=3125.87NI13052.46E&kanoya Dual I-GATE 9600&1200
JI6XTW-10>APU25N,TCPIP*,qAC,JF6LZE:=3125.87NI13052.46E&kanoya Dual I-GATE 9600&1200
JI6XTW-10>APU25N,TCPIP*,qAC,JF6LZE:>150855zDX: JH6YMX-2 31.43.36N 130.25.39E 53.6km 307・ 17:27
JI6XTW-10>APU25N,TCPIP*,qAC,JF6LZE:<IGATE,MSG_CNT=326,LOC_CNT=6
JI6XTW-10>APU25N,TCPIP*,qAC,JF6LZE:=3125.87NI13052.46E&kanoya Dual I-GATE 9600&1200
JI6XTW-10>APU25N,TCPIP*,qAC,JF6LZE:=3125.87NI13052.46E&kanoya Dual I-GATE 9600&1200
JI6XTW-10>APU25N,TCPIP*,qAC,JF6LZE:=3125.87NI13052.46E&kanoya Dual I-GATE 9600&1200
JI6XTW-10>APU25N,TCPIP*,qAC,JF6LZE:=3125.87NI13052.46E&kanoya Dual I-GATE 9600&1200
JI6XTW-10>APU25N,TCPIP*,qAC,JF6LZE:>151055zDX: JG6YIC-2 31.22.92N 130.16.01E 58.0km 265・ 19:29
JI6XTW-10>APU25N,TCPIP*,qAC,JF6LZE:<IGATE,MSG_CNT=352,LOC_CNT=8
JI6XTW-10>APU25N,TCPIP*,qAC,JF6LZE:=3125.87NI13052.46E&kanoya Dual I-GATE 9600&1200
JI6XTW-10>APU25N,TCPIP*,qAC,JF6LZE:=3125.87NI13052.46E&kanoya Dual I-GATE 9600&1200
JI6XTW-10>APU25N,TCPIP*,qAC,JF6LZE:=3125.87NI13052.46E&kanoya Dual I-GATE 9600&1200
JI6XTW-10>APU25N,TCPIP*,qAC,JF6LZE:=3125.87NI13052.46E&kanoya Dual I-GATE 9600&1200
JI6XTW-10>APU25N,TCPIP*,qAC,JF6LZE:>151255zDX: JH6YMX-2 31.43.36N 130.25.39E 53.6km 307・ 21:27
JI6XTW-10>APU25N,TCPIP*,qAC,JF6LZE:<IGATE,MSG_CNT=352,LOC_CNT=3
JI6XTW-10>APU25N,TCPIP*,qAC,JF6LZE:=3125.87NI13052.46E&kanoya Dual I-GATE 9600&1200
JI6XTW-10>APU25N,TCPIP*,qAC,JF6LZE:=3125.87NI13052.46E&kanoya Dual I-GATE 9600&1200
JI6XTW-10>APU25N,TCPIP*,qAC,JF6LZE:=3125.87NI13052.46E&kanoya Dual I-GATE 9600&1200
JI6XTW-10>APU25N,TCPIP*,qAC,JF6LZE:=3125.87NI13052.46E&kanoya Dual I-GATE 9600&1200
JI6XTW-10>APU25N,TCPIP*,qAC,JF6LZE:>151455zDX: JH6YMX-2 31.43.36N 130.25.39E 53.6km 307・ 23:27
JI6XTW-10>APU25N,TCPIP*,qAC,JF6LZE:<IGATE,MSG_CNT=353,LOC_CNT=6
JI6XTW-10>APU25N,TCPIP*,qAC,JF6LZE:=3125.87NI13052.46E&kanoya Dual I-GATE 9600&1200
JI6XTW-10>APU25N,TCPIP*,qAC,JF6LZE:=3125.87NI13052.46E&kanoya Dual I-GATE 9600&1200
JI6XTW-10>APU25N,TCPIP*,qAC,JF6LZE:=3125.87NI13052.46E&kanoya Dual I-GATE 9600&1200
JI6XTW-10>APU25N,TCPIP*,qAC,JF6LZE:=3125.87NI13052.46E&kanoya Dual I-GATE 9600&1200
JI6XTW-10>APU25N,TCPIP*,qAC,JF6LZE:>151655zDX: JG6YIC-2 31.22.92N 130.16.01E 58.0km 265・ 01:29
JI6XTW-10>APU25N,TCPIP*,qAC,JF6LZE:<IGATE,MSG_CNT=354,LOC_CNT=5
JI6XTW-10>APU25N,TCPIP*,qAC,JF6LZE:=3125.87NI13052.46E&kanoya Dual I-GATE 9600&1200
JI6XTW-10>APU25N,TCPIP*,qAC,JF6LZE:=3125.87NI13052.46E&kanoya Dual I-GATE 9600&1200
JI6XTW-10>APU25N,TCPIP*,qAC,JF6LZE:=3125.87NI13052.46E&kanoya Dual I-GATE 9600&1200
JI6XTW-10>APU25N,TCPIP*,qAC,JF6LZE:=3125.87NI13052.46E&kanoya Dual I-GATE 9600&1200
JI6XTW-10>APU25N,TCPIP*,qAC,JF6LZE:>151855zDX: JG6YIC-2 31.22.92N 130.16.01E 58.0km 265・ 03:29
JI6XTW-10>APU25N,TCPIP*,qAC,JF6LZE:<IGATE,MSG_CNT=354,LOC_CNT=4
JI6XTW-10>APU25N,TCPIP*,qAC,JF6LZE:=3125.87NI13052.46E&kanoya Dual I-GATE 9600&1200
JI6XTW-10>APU25N,TCPIP*,qAC,JF6LZE:=3125.87NI13052.46E&kanoya Dual I-GATE 9600&1200
JI6XTW-10>APU25N,TCPIP*,qAC,JF6LZE:=3125.87NI13052.46E&kanoya Dual I-GATE 9600&1200
JI6XTW-10>APU25N,TCPIP*,qAC,JF6LZE:=3125.87NI13052.46E&kanoya Dual I-GATE 9600&1200
JI6XTW-10>APU25N,TCPIP*,qAC,JF6LZE:>152055zDX: JG6YIC-2 31.22.92N 130.16.01E 58.0km 265・ 05:29
JI6XTW-10>APU25N,TCPIP*,qAC,JF6LZE:<IGATE,MSG_CNT=355,LOC_CNT=5
JI6XTW-10>APU25N,TCPIP*,qAC,JF6LZE:=3125.87NI13052.46E&kanoya Dual I-GATE 9600&1200
JI6XTW-10>APU25N,TCPIP*,qAC,JF6LZE:=3125.87NI13052.46E&kanoya Dual I-GATE 9600&1200
JI6XTW-10>APU25N,TCPIP*,qAC,JF6LZE:=3125.87NI13052.46E&kanoya Dual I-GATE 9600&1200
JI6XTW-10>APU25N,TCPIP*,qAC,JF6LZE:=3125.87NI13052.46E&kanoya Dual I-GATE 9600&1200
JI6XTW-10>APU25N,TCPIP*,qAC,JF6LZE:>152255zDX: JH6YMX-2 31.43.36N 130.25.39E 53.6km 307・ 07:27
JI6XTW-10>APU25N,TCPIP*,qAC,JF6LZE:<IGATE,MSG_CNT=356,LOC_CNT=5
JI6XTW-10>APU25N,TCPIP*,qAC,JF6LZE:=3125.87NI13052.46E&kanoya Dual I-GATE 9600&1200
JI6XTW-10>APU25N,TCPIP*,qAC,JF6LZE:=3125.87NI13052.46E&kanoya Dual I-GATE 9600&1200
JI6XTW-10>APU25N,TCPIP*,qAC,JF6LZE:=3125.87NI13052.46E&kanoya Dual I-GATE 9600&1200
JI6XTW-10>APU25N,TCPIP*,qAC,JF6LZE:=3125.87NI13052.46E&kanoya Dual I-GATE 9600&1200
JI6XTW-10>APU25N,TCPIP*,qAC,JF6LZE:>160055zDX: JG6YIC-2 31.22.92N 130.16.01E 58.0km 265・ 09:29
JI6XTW-10>APU25N,TCPIP*,qAC,JF6LZE:<IGATE,MSG_CNT=372,LOC_CNT=4
JI6XTW-10>APU25N,TCPIP*,qAC,JF6LZE:=3125.87NI13052.46E&kanoya Dual I-GATE 9600&1200
JI6XTW-10>APU25N,TCPIP*,qAC,JF6LZE:=3125.87NI13052.46E&kanoya Dual I-GATE 9600&1200
JI6XTW-10>APU25N,TCPIP*,qAC,JF6LZE:=3125.87NI13052.46E&kanoya Dual I-GATE 9600&1200
JI6XTW-10>APU25N,TCPIP*,qAC,JF6LZE:=3125.87NI13052.46E&kanoya Dual I-GATE 9600&1200
JI6XTW-10>APU25N,TCPIP*,qAC,JF6LZE:>160255zDX: JH6YMX-2 31.43.36N 130.25.39E 53.6km 307・ 11:27
JI6XTW-10>APU25N,TCPIP*,qAC,JF6LZE:<IGATE,MSG_CNT=373,LOC_CNT=3
JI6XTW-10>APU25N,TCPIP*,qAC,JF6LZE:=3125.87NI13052.46E&kanoya Dual I-GATE 9600&1200