DL7KM>TY0XY3,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,DL6UO-10:`.-m*J>/`"5#}73 de DL7KM wuensch einen schoenen Tag_%
DL7KM>TY0YU6,qAO,DC1SHM-10:`.LqfM>/`"5b}73 de DL7KM wuensch einen schoenen Tag_%
DL7KM>TY0YW7,WIDE1-1,qAS,DL6UO-10:`0IsHq>/`"5a}73 de DL7KM wuensch einen schoenen Tag_%
DL7KM>TY1PU8,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,DL6UO-10:`4,tR`>/`"7(}73 de DL7KM wuensch einen schoenen Tag_%
DL7KM>TY1QW5,WIDE1-1,qAS,DL6UO-10:`6SrHm>/`"6e}73 de DL7KM wuensch einen schoenen Tag_%
DL7KM>TY1RQ8,qAS,DL6UO-10:`8-r\[>/`"6p}73 de DL7KM wuensch einen schoenen Tag_%
DL7KM>TY1RV8,qAS,DL6UO-10:`;@r\|>/`"7!}73 de DL7KM wuensch einen schoenen Tag_%
DL7KM>TY1RX5,WIDE1-1,qAS,DL6UO-10:`<~r\^>/`"7)}73 de DL7KM wuensch einen schoenen Tag_%
DL7KM>TY1RX5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,DL6UO-10:`@@rS>/`"7N}73 de DL7KM wuensch einen schoenen Tag_%
DL7KM>TY1QU3,DB0ODE-10,WIDE1*,WIDE2-1,qAS,DL6UO-10:`G!t?*>/`"8+}73 de DL7KM wuensch einen schoenen Tag_%
DL7KM>TY1PW3,DB0KUN,WIDE1*,qAS,DL6UO-10:`Jjr]%>/`"8^}73 de DL7KM wuensch einen schoenen Tag_%
DL7KM>TY1PU3,WIDE1-1,qAR,DB0CRA-10:`Plr*k>/`"8o}73 de DL7KM wuensch einen schoenen Tag_%
DL7KM>TY1PV2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,DB0CRA-10:`T-qzr>/`"8h}73 de DL7KM wuensch einen schoenen Tag_%
DL7KM>TY1PU1,WIDE1-1,qAR,DB0CRA-10:`U[n?r>/`"8f}73 de DL7KM wuensch einen schoenen Tag_%
DL7KM>TY1PS1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,DB0CRA-10:`U`m4Y>/`"8p}73 de DL7KM wuensch einen schoenen Tag_%
DL7KM>TY1PV1,WIDE1-1,qAR,DB0CRA-10:`U|q>>/`"8`}73 de DL7KM wuensch einen schoenen Tag_%
DL7KM>TY1P74,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,DB0CRA-10:`&YxtHP>/`"8f}73 de DL7KM wuensch einen schoenen Tag_%
DL7KM>TY1Q24,WIDE1-1,qAR,DB0CRA-10:`&^#t ^>/`"8Z}73 de DL7KM wuensch einen schoenen Tag_%
DL7KM>TY1Q71,qAS,DB0SAA-10:`&_1pHP>/`"8j}73 de DL7KM wuensch einen schoenen Tag_%
DL7KM>TY1R20,DB0ODE-10,WIDE1*,WIDE2-1,qAS,DL6UO-10:`&`*qHQ>/`"9;}73 de DL7KM wuensch einen schoenen Tag_%
DL7KM>TY1R61,DB0FEU-1,WIDE1*,qAS,DB0SAA-10:`&&gqS#>/`"93}73 de DL7KM wuensch einen schoenen Tag_%
DL7KM>TY1R26,qAS,DB0SAA-10:`&*Kp>Y>/`"9!}73 de DL7KM wuensch einen schoenen Tag_%
DL7KM>TY1T19,DB0FEU-1,WIDE1*,WIDE2,qAR,DG2NBN-1:`&/EtHZ>/`"8z}73 de DL7KM wuensch einen schoenen Tag_%
DL7KM>TY1T94,qAR,DB0WZ:`&7qt>x>/`"8`}73 de DL7KM wuensch einen schoenen Tag_%
DL7KM>TY1U54,DB0EBZ*,qAR,DB0SMU:`&9{tHT>/`"9:}73 de DL7KM wuensch einen schoenen Tag_%
DL7KM>TY1U54,DB0EBZ*,qAU,DB0ADB-10:`&9{tHT>/`"9:}73 de DL7KM wuensch einen schoenen Tag_%
DL7KM>TY1U47,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,DB0VOX:`&=sqpu>/`"9=}73 de DL7KM wuensch einen schoenen Tag_%
DL7KM>TY1U00,qAR,DK1EC-1:`&A/p>~>/`"9/}73 de DL7KM wuensch einen schoenen Tag_%
DL7KM>TY1U11,DB0EBZ*,WIDE2-1,qAR,DG2NBN-1:`&B_t4`>/`"9+}73 de DL7KM wuensch einen schoenen Tag_%
DL7KM>TY1W97,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,DK1EC-1:`&H~rRS>/`"8t}73 de DL7KM wuensch einen schoenen Tag_%
DL7KM>TY1X34,qAR,DB0VOX:`&JQrRt>/`"8Q}73 de DL7KM wuensch einen schoenen Tag_%
DL7KM>TY1X95,DK0ND*,WIDE2,qAR,DB0BL:`&OLpHp>/`"8`}73 de DL7KM wuensch einen schoenen Tag_%
DL7KM>TY1X80,DK0ND*,qAR,DG2NBN-1:`&QlpI&>/`"8T}73 de DL7KM wuensch einen schoenen Tag_%
DL7KM>TY1X44,qAR,DK1EC-1:`&RjpI3>/`"8F}73 de DL7KM wuensch einen schoenen Tag_%
DL7KM>TY1X50,WIDE1-1,qAR,DB0VOX:`&VFq d>/`"88}73 de DL7KM wuensch einen schoenen Tag_%
DL7KM>TY1X62,qAR,DB0VOX:`&Wdq>v>/`"8$}73 de DL7KM wuensch einen schoenen Tag_%
DL7KM>TY2S75,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,DB0VOX:`''p7C>/`"8#}73 de DL7KM wuensch einen schoenen Tag_%
DL7KM>TY2U58,WIDE1-1,qAR,DB0VOX:`'([rp?>/`"7l}73 de DL7KM wuensch einen schoenen Tag_%
DL7KM>TY2V49,qAR,DB0VOX:`')]r*C>/`"7u}73 de DL7KM wuensch einen schoenen Tag_%
DL7KM>TY2Y22,WIDE1-1,qAR,DB0VOX:`',GtH:>/`"7n}73 de DL7KM wuensch einen schoenen Tag_%
DL7KM>TY3P37,qAR,DB0VOX:`'-\tRD>/`"7[}73 de DL7KM wuensch einen schoenen Tag_%
DL7KM>TY3Q30,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,DB0VOX:`'.[q ?>/`"7V}73 de DL7KM wuensch einen schoenen Tag_%
DL7KM>TY3T79,qAR,DG4NFB-10:`'0crHB>/`"8K}73 de DL7KM wuensch einen schoenen Tag_%
DL7KM>TY3W26,WIDE1-1,qAR,DB0VOX:`'4Nt>Q>/`"9q}73 de DL7KM wuensch einen schoenen Tag_%
DL7KM>TY4Y14,DB0FGB*,qAS,DB0FGB:`'9mtKW>/`":"}73 de DL7KM wuensch einen schoenen Tag_%
DL7KM>TY5U38,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,DK0BT-10:`'@0rsO>/`"8)}73 de DL7KM wuensch einen schoenen Tag_%
DL7KM>TY5V51,qAS,DK0BT-10:`'@>rz%>/`"8'}73 de DL7KM wuensch einen schoenen Tag_%
DL7KM>TY5Y96,qAS,DK0BT-10:`'@FpH&>/`"83}73 de DL7KM wuensch einen schoenen Tag_%
DL7KM>UP0Q41,DB0FGB*,qAS,DB0FGB:`'@9q %>/`"9#}73 de DL7KM wuensch einen schoenen Tag_%
DL7KM>UP0R40,DB0FGB*,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,DB0FGB:`'@fr\8>/`"8.}73 de DL7KM wuensch einen schoenen Tag_%
DL7KM>UP0V61,DB0FGB*,qAS,DB0FGB:`'FOt4E>/`"9C}73 de DL7KM wuensch einen schoenen Tag_%
DL7KM>UP1Q35,qAR,DB0KUH-10:`'IptR9>/`":!}73 de DL7KM wuensch einen schoenen Tag_%
DL7KM>UP1R62,DB0FGB*,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,DB0FGB:`'JitH->/`":;}73 de DL7KM wuensch einen schoenen Tag_%
DL7KM>UP1U18,WIDE1-1,qAR,DB0KUH-10:`'KZtR2>/`":h}73 de DL7KM wuensch einen schoenen Tag_%
DL7KM>UP1W85,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,DB0KUH-10:`'LPtAE>/`":]}73 de DL7KM wuensch einen schoenen Tag_%
DL7KM>UP1Y16,qAR,DB0KUH-10:`'KktK9>/`":<}73 de DL7KM wuensch einen schoenen Tag_%
DL7KM>UP2X98,WIDE1-1,qAR,DB0SLF:`'L1tR.>/`"9^}73 de DL7KM wuensch einen schoenen Tag_%
DL7KM>UP4T90,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,DB0SLF:`'O[s*6>/`"7u}73 de DL7KM wuensch einen schoenen Tag_%
DL7KM>UP4V03,qAR,DB0SLF:`'PgtR!>/`"8!}73 de DL7KM wuensch einen schoenen Tag_%
DL7KM>UP4W22,WIDE1-1,qAR,DB0SLF:`'Qct**>/`"8(}73 de DL7KM wuensch einen schoenen Tag_%
DL7KM>UP4X95,qAR,DB0HDF:`'QGss0>/`"8)}73 de DL7KM wuensch einen schoenen Tag_%
DL7KM>UP4Y99,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,DB0IK:`'PPt71>/`"7h}73 de DL7KM wuensch einen schoenen Tag_%
DL7KM>UP4Y99,DB0IK,WIDE1,DB0INS*,qAU,DB0ADB-10:`'PPt71>/`"7h}73 de DL7KM wuensch einen schoenen Tag_%
DL7KM>UP5R35,WIDE1-1,qAR,DB0KUH-10:`'Nyq7I>/`"7i}73 de DL7KM wuensch einen schoenen Tag_%
DL7KM>UP5S20,qAR,DB0HDF:`'NfpKR>/`"7S}73 de DL7KM wuensch einen schoenen Tag_%
DL7KM>UP5T00,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,DB0HDF:`'NXq_R>/`"78}73 de DL7KM wuensch einen schoenen Tag_%
DL7KM>UP5T92,qAR,DB0HDF:`'NKq7R>/`"73}73 de DL7KM wuensch einen schoenen Tag_%
DL7KM>UP5U81,WIDE1-1,qAR,DB0HDF:`'N7p}M>/`"7/}73 de DL7KM wuensch einen schoenen Tag_%
DL7KM>UP5X97,WIDE1-1,qAR,DB0KUH-10:`'QEr\a>/`"7;}73 de DL7KM wuensch einen schoenen Tag_%
DL7KM>UQ0R67,DB0LMM,WIDE1*,qAR,DB0FTS-10:`'TMq\>/`"6q}73 de DL7KM wuensch einen schoenen Tag_%
DL7KM>UQ1Q24,DB0LMM,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,DM0RLB-10:`(XYuf3>/`"5e}73 de DL7KM wuensch einen schoenen Tag_%
DL7KM>UQ1U97,DB0LMM,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,DM0RLB-10:`(]{s*J>/`"5+}73 de DL7KM wuensch einen schoenen Tag_%
DL7KM>UQ1X05,DB0LMM,WIDE1*,qAR,DM0RLB-10:`(`{q>@>/`"4s}73 de DL7KM wuensch einen schoenen Tag_%
DL7KM>UQ1Y60,DB0LMM,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,DM0RLB-10:`(&?p>9>/`"5,}73 de DL7KM wuensch einen schoenen Tag_%
DL7KM>UQ2S88,DB0LMM,WIDE1*,qAR,DM0RLB-10:`(&soz'>/`"5*}73 de DL7KM wuensch einen schoenen Tag_%
DL7KM>UQ2X51,DB0LMM,WIDE1*,qAR,DB0WOF-10:`((vu7P>/`"4z}73 de DL7KM wuensch einen schoenen Tag_%
DL7KM>UQ3T34,WIDE1-1,qAR,DB0WOF-10:`('FtH%>/`"4n}73 de DL7KM wuensch einen schoenen Tag_%
DL7KM>UQ3U73,qAR,DB0WOF-10:`(' tKI>/`"4c}73 de DL7KM wuensch einen schoenen Tag_%
DL7KM>UQ3W77,qAR,DB0WOF-10:`('_s>*>/`"4e}73 de DL7KM wuensch einen schoenen Tag_%
DL7KM>UQ3Y11,WIDE1-1,qAR,DB0WOF-10:`((&tf">/`"4c}73 de DL7KM wuensch einen schoenen Tag_%
DL7KM>UQ4P60,qAR,DB0WOF-10:`((BtH">/`"4^}73 de DL7KM wuensch einen schoenen Tag_%
DL7KM>UQ4R04,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,DB0WOF-10:`((^tf">/`"4g}73 de DL7KM wuensch einen schoenen Tag_%
DL7KM>UQ4S32,qAR,DB0WOF-10:`((woR">/`"4_}73 de DL7KM wuensch einen schoenen Tag_%
DL7KM>UQ4X26,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,DB0WOF-10:`(-'u :>/`"4L}73 de DL7KM wuensch einen schoenen Tag_%
DL7KM>UQ5Q65,qAR,DB0WOF-10:`(18tRS>/`"4W}73 de DL7KM wuensch einen schoenen Tag_%
DL7KM>UR1X93,qAO,DO8OP-11:`)]ZrH2>/`"4N}73 de DL7KM wuensch einen schoenen Tag_%
DL7KM>UR2P31,qAO,DO8OP-11:`)`3qfC>/`"4M}73 de DL7KM wuensch einen schoenen Tag_%
DL7KM>UR2V40,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,DO8OP-11:`)'~p\A>/`"4J}73 de DL7KM wuensch einen schoenen Tag_%
DL7KM>UR2V92,qAO,DO8OP-11:`)(]o4@>/`"4B}73 de DL7KM wuensch einen schoenen Tag_%