DD1WT-9>TY3RR5,WIDE1-1,qAR,DB0CPU-11:`~2^m#U>/`"5,}144.837MHz Thomas K27_%
DD1WT-9>TY3RV4,qAR,DB0CPU-11:`~2-ms8>/`"4Z}144.837MHz Thomas K27_%
DD1WT-9>TY3RX5,qAR,DB0FDA:`~1Jl6W>/`"4u}144.837MHz Thomas K27_%
DD1WT-9>TY3RX6,WIDE1-1,qAR,DB0FDA:`~1Jl#F>/`"4x}144.837MHz Thomas K27_%
DD1WT-9>TY3RX6,qAR,DO6WN:`~1Jl#F>/`"4x}144.837MHz Thomas K27_%
DD1WT-9>TY3RX6,WIDE1-1,qAS,DB0FTH-10:`~1Jl#F>/`"4x}144.837MHz Thomas K27_%
DD1WT-9>TY3RX6,qAS,DB0FTH-10:`~1Jl#F>/`"4x}144.837MHz Thomas K27_%
DD1WT-9>TY3RX6,WIDE1-1,qAS,DB0FTH-10:`~1Jl#F>/`"4x}144.837MHz Thomas K27_%
DD1WT-9>TY3RX6,qAR,DB0FDA:`~1Jl#F>/`"4x}144.837MHz Thomas K27_%
DD1WT-9>TY3RX6,WIDE1-1,qAR,DB0FDA:`~1Jl#F>/`"4x}144.837MHz Thomas K27_%
DD1WT-9>TY3RX6,WIDE1-1,qAR,DB0FDA:`~1Jl#F>/`"4x}144.837MHz Thomas K27_%
DD1WT-9>TY3RX6,WIDE1-1,qAR,DB0FDA:`~1Jl#F>/`"4x}144.837MHz Thomas K27_%
DD1WT-9>TY3RX6,WIDE1-1,qAR,DB0FDA:`~1Jl#F>/`"4x}144.837MHz Thomas K27_%
DD1WT-9>TY3RX6,WIDE1-1,qAR,DB0FDA:`~1Jl#F>/`"4x}144.837MHz Thomas K27_%
DD1WT-9>TY3RX6,WIDE1-1,qAS,DB0FTH-10:`~1KlHX>/`"4s}144.837MHz Thomas K27_%
DD1WT-9>TY3RU4,WIDE1-1,qAS,DB0FTH-10:`~2$mIf>/`"4l}144.837MHz Thomas K27_%
DD1WT-9>TY3RU1,qAS,DB0FTH-10:`~2(lUJ>/`"4l}144.837MHz Thomas K27_%
DD1WT-9>TY3RS6,WIDE1-1,qAR,DB0CPU-11:`~2^mqc>/`"4j}144.837MHz Thomas K27_%