YO3ITD-7 messages


fromtotime message
YO3FVR YO3ITD-7 11/09 12:27:18z Reply ?APRS?