YO2V messages


fromtotime message
YO3FVR YO2V 11/24 20:23:37z Reply ?APRS?