UR5YBM-9 messages


fromtotime message
UR5YBM-14 UR5YBM-9 09/25 23:30:59z Reply Sat Sep 26 02:30:55 2020: UR5ZDA-1(43m) -> US1GBF-2(8m) 117km Mykolayiv,Mykolaiv,Ukraine -> Skadovs'k,Kherson,Ukraine. Direction: SE
UR5YBM-14 UR5YBM-9 09/25 23:29:09z Reply Sat Sep 26 02:29:06 2020: UR5ZDA-5(47m) -> US1GBF-2(8m) 115km Mykolayiv,Mykolaiv,Ukraine -> Skadovs'k,Kherson,Ukraine. Direction: SE
UR5YBM-14 UR5YBM-9 09/25 22:26:22z Reply Sat Sep 26 01:26:20 2020: UR5ZDA-8(39m) -> US1GBF-2(8m) 116km Mykolayiv,Mykolaiv,Ukraine -> Skadovs'k,Kherson,Ukraine. Direction: SE
UR5YBM-14 UR5YBM-9 09/25 19:41:52z Reply Fri Sep 25 22:41:36 2020: US1GBF-2(8m) -> YO4FZV-10(59m) 339km Skadovs'k,Kherson,Ukraine -> Tulcea,Tulcea,Romania. Direction: W
UR5YBM-14 UR5YBM-9 09/25 16:02:43z Reply UR4UOA-12(0m) -> kyiv(114m)[50.50, 30.50] dist 8km at 28km/h{64
UR5YBM-14 UR5YBM-9 09/25 06:16:00z Reply Fri Sep 25 09:15:55 2020: UR5ZDA-1(43m) -> US1GBF-2(8m) 117km Mykolayiv,Mykolaiv,Ukraine -> Skadovs'k,Kherson,Ukraine. Direction: SE
UR5YBM-14 UR5YBM-9 09/25 05:44:27z Reply Fri Sep 25 08:44:25 2020: US1GHQ-1(37m) -> YO4FZV-10(59m) 346km Kherson,Kherson,Ukraine -> Tulcea,Tulcea,Romania. Direction: SW
UR5YBM-14 UR5YBM-9 09/25 05:32:12z Reply Fri Sep 25 08:32:11 2020: UR5GNH-3(63m) -> LZ0DAD(368m) 579km Kherson,Kherson,Ukraine -> Sveti Vlas,Burgas,Bulgaria. Direction: SW
UR5YBM-14 UR5YBM-9 09/25 04:20:08z Reply Fri Sep 25 07:20:04 2020: LZ0DAD(368m) -> US1GHQ-1(37m) 586km Sveti Vlas,Burgas,Bulgaria -> Kherson,Kherson,Ukraine. Direction: NE
UR5YBM-14 UR5YBM-9 09/25 03:20:31z Reply Fri Sep 25 06:20:30 2020: US1GHQ-1(37m) -> LZ0DAD(368m) 586km Kherson,Kherson,Ukraine -> Sveti Vlas,Burgas,Bulgaria. Direction: SW
UR5YBM-14 UR5YBM-9 09/25 03:06:37z Reply Fri Sep 25 06:06:35 2020: UR5ZDA-8(39m) -> US1GBF-2(8m) 116km Mykolayiv,Mykolaiv,Ukraine -> Skadovs'k,Kherson,Ukraine. Direction: SE
UR5YBM-14 UR5YBM-9 09/25 03:02:44z Reply Fri Sep 25 06:02:42 2020: LZ2AB-3(199m) -> US1GBF-2(8m) 516km Varna,Varna,Bulgaria -> Skadovs'k,Kherson,Ukraine. Direction: NE
UR5YBM-14 UR5YBM-9 09/25 02:22:19z Reply Fri Sep 25 05:22:13 2020: UT2XQ-1(255m) -> UT6UO-1(189m) 126km Zhytomyr,Zhytomyr,Ukraine -> Sofiyivska Borschagivka,Kiev,Ukraine. Direction: E
UR5YBM-14 UR5YBM-9 09/25 02:14:29z Reply Fri Sep 25 05:14:28 2020: US1GHQ-1(37m) -> LZ0DAD(368m) 586km Kherson,Kherson,Ukraine -> Sveti Vlas,Burgas,Bulgaria. Direction: SW
UR5YBM-14 UR5YBM-9 09/25 02:13:54z Reply Fri Sep 25 05:13:53 2020: LZ0DAD(368m) -> US1GHQ-1(37m) 586km Sveti Vlas,Burgas,Bulgaria -> Kherson,Kherson,Ukraine. Direction: NE
UR5YBM-14 UR5YBM-9 09/25 02:13:50z Reply Fri Sep 25 05:13:33 2020: UR5KSH-1(179m) -> SP8PDE-4(181m) 101km Luts'k,Volyn,Ukraine -> Hrubieszow,Lublin Voivodeship,Poland. Direction: W
UR5YBM-14 UR5YBM-9 09/25 01:02:12z Reply Fri Sep 25 04:02:11 2020: US1GBF-2(8m) -> LZ0DAD(368m) 556km Skadovs'k,Kherson,Ukraine -> Sveti Vlas,Burgas,Bulgaria. Direction: SW
UR5YBM-14 UR5YBM-9 09/25 00:59:09z Reply Fri Sep 25 03:59:07 2020: UR5GNH-3(63m) -> YO4ISC-10(52m) 416km Kherson,Kherson,Ukraine -> Constanta,Constanta,Romania. Direction: SW
UR5YBM-14 UR5YBM-9 09/25 00:32:28z Reply Fri Sep 25 03:32:09 2020: US1GHQ-8(37m) -> YO4FZV-10(59m) 346km Kherson,Kherson,Ukraine -> Tulcea,Tulcea,Romania. Direction: SW
UR5YBM-14 UR5YBM-9 09/25 00:30:23z Reply Fri Sep 25 03:30:10 2020: UR5ZDA-5(47m) -> US1GBF-2(8m) 115km Mykolayiv,Mykolaiv,Ukraine -> Skadovs'k,Kherson,Ukraine. Direction: SE
UR5YBM-14 UR5YBM-9 09/25 00:24:43z Reply Fri Sep 25 03:24:27 2020: US1GHQ-1(37m) -> YO4FZV-10(59m) 346km Kherson,Kherson,Ukraine -> Tulcea,Tulcea,Romania. Direction: SW
UR5YBM-14 UR5YBM-9 09/25 00:21:47z Reply Fri Sep 25 03:21:44 2020: LZ0DAD(368m) -> US1GHQ-1(37m) 586km Sveti Vlas,Burgas,Bulgaria -> Kherson,Kherson,Ukraine. Direction: NE
UR5YBM-14 UR5YBM-9 09/24 23:15:21z Reply Fri Sep 25 02:15:20 2020: US1GHQ-8(37m) -> LZ0DAD(368m) 586km Kherson,Kherson,Ukraine -> Sveti Vlas,Burgas,Bulgaria. Direction: SW
UR5YBM-14 UR5YBM-9 09/24 23:09:21z Reply Fri Sep 25 02:09:19 2020: LZ0DAD(368m) -> US1GHQ-1(37m) 586km Sveti Vlas,Burgas,Bulgaria -> Kherson,Kherson,Ukraine. Direction: NE
UR5YBM-14 UR5YBM-9 09/24 23:00:01z Reply Fri Sep 25 02:00:00 2020: US1GHQ-1(37m) -> LZ0DAD(368m) 586km Kherson,Kherson,Ukraine -> Sveti Vlas,Burgas,Bulgaria. Direction: SW
UR5YBM-14 UR5YBM-9 09/24 22:57:55z Reply Fri Sep 25 01:57:50 2020: US1GHQ-8(37m) -> UR5FSV-2(65m) 151km Kherson,Kherson,Ukraine -> Odessa,Odessa,Ukraine. Direction: W
UR5YBM-14 UR5YBM-9 09/24 22:48:16z Reply Fri Sep 25 01:48:08 2020: LZ2AB-3(199m) -> US1GHQ-1(37m) 545km Varna,Varna,Bulgaria -> Kherson,Kherson,Ukraine. Direction: NE
UR5YBM-14 UR5YBM-9 09/24 22:46:48z Reply Fri Sep 25 01:46:47 2020: US1GHQ-1(37m) -> UR5FSV-2(65m) 151km Kherson,Kherson,Ukraine -> Odessa,Odessa,Ukraine. Direction: W
UR5YBM-14 UR5YBM-9 09/24 22:28:33z Reply Fri Sep 25 01:28:31 2020: LZ0DAD(368m) -> UR5ZDA-1(43m) 575km Sveti Vlas,Burgas,Bulgaria -> Mykolayiv,Mykolaiv,Ukraine. Direction: NE
UR5YBM-14 UR5YBM-9 09/24 22:04:58z Reply Fri Sep 25 01:04:57 2020: LZ0DAD(368m) -> US1GHQ-1(37m) 586km Sveti Vlas,Burgas,Bulgaria -> Kherson,Kherson,Ukraine. Direction: NE
UR5YBM-14 UR5YBM-9 09/24 21:54:35z Reply Fri Sep 25 00:54:34 2020: US1GHQ-8(37m) -> LZ0DAD(368m) 586km Kherson,Kherson,Ukraine -> Sveti Vlas,Burgas,Bulgaria. Direction: SW
UR5YBM-14 UR5YBM-9 09/24 21:48:56z Reply Fri Sep 25 00:48:51 2020: UR5GNH-3(63m) -> LZ0DAD(368m) 579km Kherson,Kherson,Ukraine -> Sveti Vlas,Burgas,Bulgaria. Direction: SW
UR5YBM-14 UR5YBM-9 09/24 21:44:13z Reply Fri Sep 25 00:43:55 2020: LZ2AB-3(199m) -> US1GHQ-1(37m) 545km Varna,Varna,Bulgaria -> Kherson,Kherson,Ukraine. Direction: NE
UR5YBM-14 UR5YBM-9 09/24 21:21:23z Reply Fri Sep 25 00:21:06 2020: LZ0DAD(368m) -> UR5GNH-3(63m) 579km Sveti Vlas,Burgas,Bulgaria -> Kherson,Kherson,Ukraine. Direction: NE
UR5YBM-14 UR5YBM-9 09/24 21:20:39z Reply Fri Sep 25 00:20:38 2020: US1GHQ-1(37m) -> LZ0DAD(368m) 586km Kherson,Kherson,Ukraine -> Sveti Vlas,Burgas,Bulgaria. Direction: SW
UR5YBM-14 UR5YBM-9 09/24 21:03:10z Reply Fri Sep 25 00:03:07 2020: LZ0DAD(368m) -> US1GHQ-1(37m) 586km Sveti Vlas,Burgas,Bulgaria -> Kherson,Kherson,Ukraine. Direction: NE
UR5YBM-14 UR5YBM-9 09/24 20:28:58z Reply Thu Sep 24 23:28:32 2020: US1GHQ-8(37m) -> LZ0DAD(368m) 586km Kherson,Kherson,Ukraine -> Sveti Vlas,Burgas,Bulgaria. Direction: SW
UR5YBM-14 UR5YBM-9 09/24 20:27:19z Reply Thu Sep 24 23:27:17 2020: LZ0STO(329m) -> US1GBF-2(8m) 502km Dobrich,Dobrich,Bulgaria -> Skadovs'k,Kherson,Ukraine. Direction: NE
UR5YBM-14 UR5YBM-9 09/24 20:11:28z Reply Thu Sep 24 23:11:27 2020: US1GHQ-1(37m) -> LZ0DAD(368m) 586km Kherson,Kherson,Ukraine -> Sveti Vlas,Burgas,Bulgaria. Direction: SW
UR5YBM-14 UR5YBM-9 09/24 19:58:09z Reply Thu Sep 24 22:58:02 2020: LZ0DAD(368m) -> US1GHQ-1(37m) 586km Sveti Vlas,Burgas,Bulgaria -> Kherson,Kherson,Ukraine. Direction: NE
UR5YBM-14 UR5YBM-9 09/24 19:56:33z Reply Thu Sep 24 22:56:32 2020: US1GHQ-5(55m) -> YO4ISC-10(52m) 423km Kherson,Kherson,Ukraine -> Constanta,Constanta,Romania. Direction: SW
UR5YBM-14 UR5YBM-9 09/24 19:33:09z Reply Thu Sep 24 22:33:02 2020: US1GBF-2(8m) -> LZ0DAD(368m) 556km Skadovs'k,Kherson,Ukraine -> Sveti Vlas,Burgas,Bulgaria. Direction: SW
UR5YBM-14 UR5YBM-9 09/24 19:00:54z Reply Thu Sep 24 22:00:46 2020: US1GHQ-1(37m) -> LZ0DAD(368m) 586km Kherson,Kherson,Ukraine -> Sveti Vlas,Burgas,Bulgaria. Direction: SW
UR5YBM-14 UR5YBM-9 09/24 18:44:25z Reply Thu Sep 24 21:44:22 2020: LZ0DAD(368m) -> US1GHQ-1(37m) 586km Sveti Vlas,Burgas,Bulgaria -> Kherson,Kherson,Ukraine. Direction: NE
UR5YBM-14 UR5YBM-9 09/24 17:38:02z Reply Thu Sep 24 20:37:44 2020: US1GHQ-1(37m) -> LZ0DAD(368m) 586km Kherson,Kherson,Ukraine -> Sveti Vlas,Burgas,Bulgaria. Direction: SW
UR5YBM-14 UR5YBM-9 09/24 17:34:40z Reply Thu Sep 24 20:34:23 2020: US1GHQ-8(37m) -> YO4FZV-10(59m) 346km Kherson,Kherson,Ukraine -> Tulcea,Tulcea,Romania. Direction: SW
UR5YBM-14 UR5YBM-9 09/24 17:11:32z Reply Thu Sep 24 20:11:28 2020: US1GHQ-1(37m) -> YO4FZV-10(59m) 346km Kherson,Kherson,Ukraine -> Tulcea,Tulcea,Romania. Direction: SW
UR5YBM-14 UR5YBM-9 09/24 16:31:28z Reply Thu Sep 24 19:31:26 2020: US1GHQ-1(37m) -> LZ0DAD(368m) 586km Kherson,Kherson,Ukraine -> Sveti Vlas,Burgas,Bulgaria. Direction: SW
UR5YBM-14 UR5YBM-9 09/24 16:07:04z Reply Thu Sep 24 19:07:00 2020: LZ0DAD(368m) -> US1GHQ-1(37m) 586km Sveti Vlas,Burgas,Bulgaria -> Kherson,Kherson,Ukraine. Direction: NE
UR5YBM-14 UR5YBM-9 09/24 15:20:47z Reply Thu Sep 24 18:20:46 2020: US1GHQ-1(37m) -> YO4ISC-10(52m) 423km Kherson,Kherson,Ukraine -> Constanta,Constanta,Romania. Direction: SW
UR5YBM-14 UR5YBM-9 09/24 14:33:56z Reply Thu Sep 24 17:33:52 2020: US1GBF-2(8m) -> YO4ISC-10(52m) 400km Skadovs'k,Kherson,Ukraine -> Constanta,Constanta,Romania. Direction: SW
UR5YBM-14 UR5YBM-9 09/24 13:44:41z Reply Thu Sep 24 16:44:25 2020: US1GHQ-1(37m) -> LZ0DAD(368m) 586km Kherson,Kherson,Ukraine -> Sveti Vlas,Burgas,Bulgaria. Direction: SW
UR5YBM-14 UR5YBM-9 09/24 13:37:12z Reply Thu Sep 24 16:37:11 2020: LZ0DAD(368m) -> US1GHQ-1(37m) 586km Sveti Vlas,Burgas,Bulgaria -> Kherson,Kherson,Ukraine. Direction: NE
UR5YBM-14 UR5YBM-9 09/24 12:34:22z Reply Thu Sep 24 15:34:04 2020: LZ0DAD(368m) -> US1GHQ-1(37m) 586km Sveti Vlas,Burgas,Bulgaria -> Kherson,Kherson,Ukraine. Direction: NE
UR5YBM-14 UR5YBM-9 09/24 12:03:53z Reply Thu Sep 24 15:03:49 2020: US1GBF-2(8m) -> YO4ISC-10(52m) 400km Skadovs'k,Kherson,Ukraine -> Constanta,Constanta,Romania. Direction: SW
UR5YBM-14 UR5YBM-9 09/24 10:05:08z Reply Thu Sep 24 13:05:03 2020: US1GBF-2(8m) -> YO4ISC-10(52m) 400km Skadovs'k,Kherson,Ukraine -> Constanta,Constanta,Romania. Direction: SW
UR5YBM-14 UR5YBM-9 09/24 06:50:30z Reply Thu Sep 24 09:50:27 2020: UR5ZDA-5(47m) -> US1GBF-2(8m) 115km Mykolayiv,Mykolaiv,Ukraine -> Skadovs'k,Kherson,Ukraine. Direction: SE
UR5YBM-14 UR5YBM-9 09/24 06:48:46z Reply Thu Sep 24 09:48:45 2020: UR5ZDA-8(39m) -> US1GBF-2(8m) 116km Mykolayiv,Mykolaiv,Ukraine -> Skadovs'k,Kherson,Ukraine. Direction: SE
UR5YBM-14 UR5YBM-9 09/24 06:21:51z Reply Thu Sep 24 09:21:35 2020: UR5ZDA-1(43m) -> US1GBF-2(8m) 117km Mykolayiv,Mykolaiv,Ukraine -> Skadovs'k,Kherson,Ukraine. Direction: SE
UR5YBM-14 UR5YBM-9 09/24 03:34:02z Reply Thu Sep 24 06:34:01 2020: UR5ZDA-8(39m) -> US1GBF-2(8m) 116km Mykolayiv,Mykolaiv,Ukraine -> Skadovs'k,Kherson,Ukraine. Direction: SE
UR5YBM-14 UR5YBM-9 09/24 01:57:10z Reply Thu Sep 24 04:57:09 2020: LZ0DAD(368m) -> US1GHQ-1(37m) 586km Sveti Vlas,Burgas,Bulgaria -> Kherson,Kherson,Ukraine. Direction: NE
UR5YBM-14 UR5YBM-9 09/24 01:08:37z Reply Thu Sep 24 04:08:30 2020: UR5ZDA-8(39m) -> US1GBF-2(8m) 116km Mykolayiv,Mykolaiv,Ukraine -> Skadovs'k,Kherson,Ukraine. Direction: SE
UR5YBM-14 UR5YBM-9 09/24 00:42:35z Reply Thu Sep 24 03:42:18 2020: US1UM-3(149m) -> UT2XQ-1(255m) 114km Bucha,Kiev,Ukraine -> Zhytomyr,Zhytomyr,Ukraine. Direction: W
UR5YBM-14 UR5YBM-9 09/23 09:15:18z Reply Wed Sep 23 12:14:59 2020: UR5KSH-1(179m) -> SP8QEO-2(141m) 197km Luts'k,Volyn,Ukraine -> Piszczac,Lublin Voivodeship,Poland. Direction: NW
UR5YBM-14 UR5YBM-9 09/23 09:14:29z Reply Wed Sep 23 12:14:08 2020: UR5KSH-1(231m) -> SP8QEO-2(141m) 254km Rivne,Rivne,Ukraine -> Piszczac,Lublin Voivodeship,Poland. Direction: NW
UR5YBM-14 UR5YBM-9 09/23 07:51:35z Reply Wed Sep 23 10:51:33 2020: UR5ZDA-1(43m) -> US1GBF-2(8m) 117km Mykolayiv,Mykolaiv,Ukraine -> Skadovs'k,Kherson,Ukraine. Direction: SE
UR5YBM-14 UR5YBM-9 09/23 07:51:26z Reply Wed Sep 23 10:51:19 2020: UR5ZDA-5(47m) -> US1GBF-2(8m) 115km Mykolayiv,Mykolaiv,Ukraine -> Skadovs'k,Kherson,Ukraine. Direction: SE
UR5YBM-14 UR5YBM-9 09/23 07:45:35z Reply Wed Sep 23 10:45:30 2020: HA0NZE(130m) -> UR7DWW-1(212m) 205km Devavanya,Bekes,Hungary -> Uzhhorod,Zakarpattia,Ukraine. Direction: NE
UR5YBM-14 UR5YBM-9 09/23 07:43:53z Reply Wed Sep 23 10:43:34 2020: UR5KSH-1(179m) -> SP8QEO-2(141m) 197km Luts'k,Volyn,Ukraine -> Piszczac,Lublin Voivodeship,Poland. Direction: NW
UR5YBM-14 UR5YBM-9 09/23 07:25:22z Reply Wed Sep 23 10:25:18 2020: HA0NZE(131m) -> UR7DWW-1(212m) 205km Devavanya,Bekes,Hungary -> Uzhhorod,Zakarpattia,Ukraine. Direction: NE
UR5YBM-14 UR5YBM-9 09/23 07:13:39z Reply Wed Sep 23 10:13:35 2020: UR5KSH-1(179m) -> UR5BHY-1(352m) 133km Luts'k,Volyn,Ukraine -> Petrikov,Ternopil,Ukraine. Direction: S
UR5YBM-14 UR5YBM-9 09/23 07:07:35z Reply Wed Sep 23 10:07:34 2020: UR5ZDA-8(39m) -> US1GBF-2(8m) 116km Mykolayiv,Mykolaiv,Ukraine -> Skadovs'k,Kherson,Ukraine. Direction: SE
UR5YBM-14 UR5YBM-9 09/23 07:03:08z Reply Wed Sep 23 10:03:04 2020: UR5KSH-1(231m) -> UR5BHY-1(352m) 132km Rivne,Rivne,Ukraine -> Petrikov,Ternopil,Ukraine. Direction: SW
UR5YBM-14 UR5YBM-9 09/23 06:43:52z Reply Wed Sep 23 09:43:36 2020: UR5KSH-1(179m) -> UR4WWR-2(371m) 135km Luts'k,Volyn,Ukraine -> L'viv,Lviv,Ukraine. Direction: SW
UR5YBM-14 UR5YBM-9 09/23 06:22:15z Reply Wed Sep 23 09:21:56 2020: UT2XQ-1(255m) -> UR4UWA-4(91m) 142km Zhytomyr,Zhytomyr,Ukraine -> Kiev,Kyiv City,Ukraine. Direction: E
UR5YBM-14 UR5YBM-9 09/23 05:36:34z Reply Wed Sep 23 08:36:32 2020: UR5ZDA-1(43m) -> US1GBF-2(8m) 117km Mykolayiv,Mykolaiv,Ukraine -> Skadovs'k,Kherson,Ukraine. Direction: SE
UR5YBM-14 UR5YBM-9 09/23 05:13:45z Reply Wed Sep 23 08:13:35 2020: UR5KSH-1(179m) -> SP8QEO-2(141m) 197km Luts'k,Volyn,Ukraine -> Piszczac,Lublin Voivodeship,Poland. Direction: NW
UR5YBM-14 UR5YBM-9 09/23 05:11:26z Reply Wed Sep 23 08:11:23 2020: US1UM-3(149m) -> UT2XQ-1(255m) 114km Bucha,Kiev,Ukraine -> Zhytomyr,Zhytomyr,Ukraine. Direction: W
UR5YBM-14 UR5YBM-9 09/23 04:00:21z Reply Wed Sep 23 07:00:12 2020: UT2XQ-1(255m) -> UR4UWA-4(97m) 142km Zhytomyr,Zhytomyr,Ukraine -> Kiev,Kyiv City,Ukraine. Direction: E
UR5YBM-14 UR5YBM-9 09/23 03:45:27z Reply Wed Sep 23 06:45:22 2020: UR5KSH-1(231m) -> SP8QEO-2(141m) 254km Rivne,Rivne,Ukraine -> Piszczac,Lublin Voivodeship,Poland. Direction: NW
UR5YBM-14 UR5YBM-9 09/23 03:29:04z Reply Wed Sep 23 06:29:03 2020: UT2XQ-1(255m) -> UT6UO-1(189m) 126km Zhytomyr,Zhytomyr,Ukraine -> Sofiyivska Borschagivka,Kiev,Ukraine. Direction: E
UR5YBM-14 UR5YBM-9 09/23 03:11:30z Reply Wed Sep 23 06:11:29 2020: US1UM-3(149m) -> UT2XQ-1(255m) 114km Bucha,Kiev,Ukraine -> Zhytomyr,Zhytomyr,Ukraine. Direction: W
UR5YBM-14 UR5YBM-9 09/23 02:25:30z Reply Wed Sep 23 05:25:29 2020: UR5KSH-1(179m) -> SP8PDE-4(181m) 101km Luts'k,Volyn,Ukraine -> Hrubieszow,Lublin Voivodeship,Poland. Direction: W
UR5YBM-14 UR5YBM-9 09/23 00:08:11z Reply Wed Sep 23 03:08:05 2020: UR5KSH-1(231m) -> SP8QEO-2(141m) 254km Rivne,Rivne,Ukraine -> Piszczac,Lublin Voivodeship,Poland. Direction: NW
UR5YBM-14 UR5YBM-9 09/22 22:00:36z Reply Wed Sep 23 01:00:11 2020: UR5KSH-1(231m) -> SP8QEO-2(141m) 254km Rivne,Rivne,Ukraine -> Piszczac,Lublin Voivodeship,Poland. Direction: NW
UR5YBM-14 UR5YBM-9 09/22 20:29:14z Reply Tue Sep 22 23:29:13 2020: US1UM-3(149m) -> UT2XQ-1(255m) 114km Bucha,Kiev,Ukraine -> Zhytomyr,Zhytomyr,Ukraine. Direction: W
UR5YBM-14 UR5YBM-9 09/22 20:15:29z Reply Tue Sep 22 23:15:28 2020: UR5KSH-1(231m) -> SP8QEO-2(141m) 254km Rivne,Rivne,Ukraine -> Piszczac,Lublin Voivodeship,Poland. Direction: NW
UR5YBM-14 UR5YBM-9 09/22 20:03:42z Reply Tue Sep 22 23:03:26 2020: UR0WUB-1(321m) -> SR8NPU-10(205m) 217km Rudne,Lviv,Ukraine -> Kazimierz Dolny,Lublin Voivodeship,Poland. Direction: NW
UR5YBM-14 UR5YBM-9 09/22 19:35:16z Reply Tue Sep 22 22:35:13 2020: UR0WUB-1(321m) -> SR8NDU-1(208m) 185km Rudne,Lviv,Ukraine -> Lublin,Lublin Voivodeship,Poland. Direction: NW
UR5YBM-14 UR5YBM-9 09/22 17:25:27z Reply Tue Sep 22 20:25:26 2020: UR5KSH-1(179m) -> SP8QEO-2(141m) 197km Luts'k,Volyn,Ukraine -> Piszczac,Lublin Voivodeship,Poland. Direction: NW
UR5YBM-14 UR5YBM-9 09/22 17:17:07z Reply Tue Sep 22 20:17:06 2020: UR0WUB-1(321m) -> SR7NST(241m) 219km Rudne,Lviv,Ukraine -> Szydlow,Swietokrzyskie,Poland. Direction: NW
UR5YBM-14 UR5YBM-9 09/22 16:10:28z Reply Tue Sep 22 19:10:26 2020: UR5KSH-1(231m) -> SP8QEO-2(141m) 254km Rivne,Rivne,Ukraine -> Piszczac,Lublin Voivodeship,Poland. Direction: NW
UR5YBM-14 UR5YBM-9 09/22 10:43:53z Reply Tue Sep 22 13:43:37 2020: UR5KSH-1(231m) -> SP8QEO-2(141m) 254km Rivne,Rivne,Ukraine -> Piszczac,Lublin Voivodeship,Poland. Direction: NW
UR5YBM-14 UR5YBM-9 09/22 09:33:28z Reply Tue Sep 22 12:33:11 2020: UR5KSH-1(231m) -> SP8QEO-2(141m) 254km Rivne,Rivne,Ukraine -> Piszczac,Lublin Voivodeship,Poland. Direction: NW
UR5YBM-14 UR5YBM-9 09/22 08:44:45z Reply Tue Sep 22 11:44:44 2020: UR5KSH-1(179m) -> SP8QEO-2(141m) 197km Luts'k,Volyn,Ukraine -> Piszczac,Lublin Voivodeship,Poland. Direction: NW
UR5YBM-14 UR5YBM-9 09/22 08:24:14z Reply Tue Sep 22 11:24:12 2020: UR5KSH-1(231m) -> SP8QEO-2(141m) 254km Rivne,Rivne,Ukraine -> Piszczac,Lublin Voivodeship,Poland. Direction: NW
UR5YBM-14 UR5YBM-9 09/22 07:58:44z Reply Tue Sep 22 10:58:28 2020: HA8LLH-2(88m) -> UR7DWW-1(212m) 233km Gyula,Bekes,Hungary -> Uzhhorod,Zakarpattia,Ukraine. Direction: N
UR5YBM-14 UR5YBM-9 09/22 07:23:27z Reply Tue Sep 22 10:23:25 2020: HA0NZE(132m) -> UR7DWW-1(212m) 205km Devavanya,Bekes,Hungary -> Uzhhorod,Zakarpattia,Ukraine. Direction: NE
UR5YBM-14 UR5YBM-9 09/22 07:17:26z Reply Tue Sep 22 10:17:25 2020: HA8LLH-2(85m) -> UR7DWW-1(212m) 233km Gyula,Bekes,Hungary -> Uzhhorod,Zakarpattia,Ukraine. Direction: N
UR5YBM-14 UR5YBM-9 09/22 07:14:22z Reply Tue Sep 22 10:14:20 2020: US1UM-3(149m) -> UT2XQ-1(255m) 114km Bucha,Kiev,Ukraine -> Zhytomyr,Zhytomyr,Ukraine. Direction: W