R1IK messages


fromtotime message
R1IK R2AWO 09/19 09:30:43z Send another :))){14
R2AWO R1IK 09/19 09:10:03z Reply vkk0{01
R1IK R2AWO 09/19 09:07:44z Send another Viktor privet! Slyshu vas v WiRES-X{13
R3CS R1IK 09/14 13:59:32z Reply Seychas uzhe peremeshaemsya po r3i - Tverskaya oblast, okolo Rzhewa{3
R1IK R3CS 09/14 13:52:27z Send another :)Privet!!!{02
R1IK R3CS 09/14 13:48:38z Send another Privet! {01
R3CS R1IK 09/14 13:47:36z Reply Privet! {2
R3CS R1IK 09/14 13:47:34z Reply :) {1
EMAIL-2 R1IK 09/12 07:52:32z Reply Yakov added.{504
R1IK EMAIL-2 09/12 07:52:31z Send another Yakov dan-yakov@mail.ru{12
EMAIL-2 R1IK 09/12 07:51:45z Reply Invalid Request!{503
R1IK EMAIL-2 09/12 07:51:45z Send another dan-yakov dan-yakov@mail.ru{11
EMAIL-2 R1IK 09/12 07:27:25z Reply R1IK added.{502
R1IK EMAIL-2 09/12 07:27:25z Send another R1IK r1ik@mail.ru{10
UA1ZBE-2 R1IK 09/01 19:09:27z Reply Privet!{78
R1IK UA1ZBE-7 09/01 12:10:54z Send another Privet!{09
R1IK RN3DOO-8 09/01 12:07:29z Send another Privet!{08
R1IK R1IK-9 09/01 12:07:22z Send another HY!{05
R1IK R3CG-7 09/01 12:06:27z Send another Privet!{07
R1IK R1IK-7 09/01 12:04:51z Send another HY!{06
R1IK R1IK 09/01 12:04:17z Send another HY!{04
R1IK R1IK-7 09/01 12:02:58z Send another Privet!{02