OE7AAI-9 messages


fromtotime message
OE7AAI-4 OE7AAI-9 01/24 16:29:43z Reply ?APRST{C7614
OE7AAI-9 DOQRZ 01/24 16:17:36z Send another oe7aai{24
OE2WAO OE7AAI-9 01/24 15:54:09z Reply hallo manfred, fein dass man dich hier auch erreichen kann HI. 73{0l}
OE7AAI-9 OE1RSA-7 01/24 15:20:56z Send another Next Try qsl{23
OE1RSA-7 OE7AAI-9 01/24 15:17:12z Reply Next Try{0l}
OE7AAI-4 OE7AAI-9 01/24 14:53:32z Reply Testmessage.3{83D5E
OE7AAI-4 OE7AAI-9 01/24 14:49:48z Reply Testmessage.2{DFDA0
OE1RSA-7 OE7AAI-9 01/24 14:44:35z Reply Next try{0j}22
OE7AAI-9 OE1RSA-7 01/24 14:33:41z Send another Ich hab nun die Frequenz gewechselt.nun gekommen{22
OE1RSA-7 OE7AAI-9 01/24 14:26:58z Reply Gut nächster Versuch.{0Z}21
OE7AAI-9 OE1RSA-7 01/24 14:26:49z Send another Ich hab nun die Frequenz gewechselt.qsl2ter Versuch{21
OE7AAI-9 OE1RSA-7 01/24 14:17:56z Send another Ich hab nun die Frequenz gewechselt.qsl{20
OE1RSA-7 OE7AAI-9 01/24 14:06:52z Reply Gut nächster Versuch.{0Z}
OE1RSA-7 OE7AAI-9 01/24 13:58:39z Reply Ich hab nun die Frequenz gewechselt.{0Y}
OE1RSA-7 OE7AAI-9 01/24 13:49:41z Reply Hallo Manfred. Heute mit XASTIR, wo das tippen leichter geht.{0U}
OE7AAI-9 OE7AAI-4 01/24 13:49:41z Send another Testmessage.ok{19
OE7AAI-4 OE7AAI-9 01/24 13:48:28z Reply Testmessage...{1188B
OE7AAI-9 OE1RSA-7 01/23 14:58:17z Send another TNX FER QSO too!{18
OE1RSA-7 OE7AAI-9 01/23 14:43:32z Reply TNX FER QSO{45
OE7AAI OE7AAI-9 01/23 13:45:42z Reply Hallo Manfred am VX8{015
OE1RSA-7 OE7AAI-9 01/23 12:16:23z Reply PLS QSL{43
OE7AAI OE7AAI-9 01/23 11:51:50z Reply Auch am VX8 über Funk...{012
OE7AAI-4 OE7AAI-9 01/23 11:41:42z Reply Direkt vom iPhone via APRS-IS{0F76F
OE7AAI OE7AAI-9 01/23 11:34:54z Reply 4. Message ans VX8
OE7XEI-10 OE7AAI-9 01/23 11:34:14z Reply Message von UI-View{38
OE7AAI OE7AAI-9 01/23 10:10:19z Reply 3. Message ans VX8
OE7AAI OE7AAI-9 01/23 10:08:22z Reply 2. Message ans VX8
OE7AAI OE7AAI-9 01/23 09:57:58z Reply Eine Message an mein VX8