KI4HHK messages


fromtotime message
TA5ABO-4 KI4HHK 08/26 02:35:34z Reply Hello my name is Behiye TURKEY{44