IZ4UFQ-10 messages


fromtotime message
IZ4UFQ-10 IZ4UFQ-10 03/03 17:24:13z Send another BITS.11111111,APRS Status
IZ4UFQ-10 IZ4UFQ-10 03/03 17:24:12z Send another EQNS.0,1,0,0,10,0,0,1,0,0,10,0,0,1,0
IZ4UFQ-10 IZ4UFQ-10 03/03 17:24:12z Send another UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,Pkt,Pcnt,On,On,On,On,Hi,Hi,Hi,Hi
IZ4UFQ-10 IZ4UFQ-10 03/03 17:24:12z Send another PARM.Rx10m,Rx1h,Dg10m,Dg1h,Eff1h,O1,O2,O3,O4,I1,I2,I3,I4