IQ4SC messages


fromtotime message
IQ4SC IQ4SC 03/10 04:17:56z Send another BITS.11111111,SCANDIANO 5' Stats.
IQ4SC IQ4SC 03/10 04:17:56z Send another EQNS.0,1,0,0,10,0,0,1,0,0,0.001,0,0,1,0
IQ4SC IQ4SC 03/10 04:17:55z Send another UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,Pcnt,Pcnt,On,On,On,On,Hi,Hi,Hi,Hi
IQ4SC IQ4SC 03/10 04:17:55z Send another PARM.Rx10m,Rx1h,Dg10m,DgR,Eff1h,O1,O2,O3,O4,I1,I2,I3,I4