IQ3PN messages


fromtotime message
IQ3PN IQ3PN 03/05 16:11:37z Send another BITS.11111111,PORDENONE 5' Stats.
IQ3PN IQ3PN 03/05 16:11:37z Send another EQNS.0,1,0,0,10,0,0,1,0,0,0.001,0,0,1,0
IQ3PN IQ3PN 03/05 16:11:37z Send another UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,Pcnt,Pcnt,On,On,On,On,Hi,Hi,Hi,Hi
IQ3PN IQ3PN 03/05 16:11:37z Send another PARM.Rx10m,Rx1h,Dg10m,DgR,Eff,O1,O2,O3,O4,I1,I2,I3,I4