IQ1IV messages


fromtotime message
IQ1IV IQ1IV 12/24 20:47:58z Send another EQNS.0,0.005,0,0,0.005,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0
IQ1IV IQ1IV 12/24 18:47:58z Send another UNIT.Rx Erlang,Tx Erlang,count/10m,count/10m,count/10m
IQ1IV IQ1IV 12/22 22:47:59z Send another PARM.Avg 10m,Avg 10m,RxPkts,IGateDropRx,TxPkts