YU1PRM-9 messages


fromtotime message
YT3NR-7 YU1PRM-9 03/10 14:48:53z Reply 73!!!{1
YT1FGD-7 YU1PRM-9 02/06 14:57:22z Reply zovi na 0649739999{10
YU1PRM-9 YT1FGD-7 02/06 14:56:13z Send another DAJ MI BR TEL{47
YU1PRM-9 YT1FGD-7 02/06 14:54:49z Send another AA:73 yu1prm www.yt1prm.shopmania.biz
YT1FGD-7 YU1PRM-9 02/06 14:54:39z Reply ili ajde na r5{9
YT1FGD-7 YU1PRM-9 02/06 14:54:24z Reply može viber{8
YT1FGD-7 YU1PRM-9 02/06 14:53:48z Reply imam samo uda broj sa sobom +16464284999{7
YT1FGD-7 YU1PRM-9 02/06 14:48:08z Reply fenomenalno ! poruke idu izgleda direktno bez gatewaja{6
YU1PRM-9 YT1FGD-7 02/06 14:47:57z Send another ok -{46
YU1PRM-9 YT1FGD-7 02/06 14:43:55z Send another ODLiCNO{45
YT1FGD-7 YU1PRM-9 02/06 14:42:44z Reply čuje pirotski i zajecarski digi, a i par iz bugarske{5
YT1FGD-7 YU1PRM-9 02/06 14:40:24z Reply evo radi digi sa brda bagdala{4
YT1FGD-7 YU1PRM-9 02/06 13:31:41z Reply ide li ovo iz Krusevca?{3