TA1BM messages


fromtotime message
TA1BM DL3RCE 09/09 17:05:29z Send another 73 by
TA1BM DL3RCE 08/26 10:59:43z Send another Tnx 73
DL3RCE TA1BM 08/26 09:54:39z Reply tnx fer qsl{27
DL3RCE TA1BM 08/26 09:54:16z Reply tnx fer qsl{26
DL3RCE TA1BM 08/26 09:53:05z Reply tnx fer qsl{25
DL3RCE TA1BM 08/26 09:52:37z Reply tnx fer qsl{24
DL3RCE TA1BM 08/20 08:12:19z Reply gm heard by dl3rce{72
DL3RCE TA1BM 08/20 08:11:57z Reply gm heard by dl3rce{71
TA1BM DL3RCE 08/20 07:55:31z Send another Slm tesekkur bazen bakıyorum iss de ta da olsun diye
TA1BM DL3RCE 08/19 17:47:56z Send another Ismail abi takipteyiz
TA1BM DL3RCE 08/19 12:19:01z Send another Tnx 73 from Istanbul
DL3RCE TA1BM 08/19 10:38:06z Reply 73 55 de dl3rce{63