KO4CWF-9 messages


fromtotime message
WXBOT KO4CWF-9 07/17 02:24:35z Reply y Cloudy 20% Low 75{NR
WXBOT KO4CWF-9 07/17 02:24:30z Reply 3 Miles WNW South Congaree SC. Tonight,Isolated T-storms then Partl{NQ
KO4CWF-9 WXBOT 07/17 02:24:23z Send another today{18
WXBOT KO4CWF-9 07/17 02:14:51z Reply y Cloudy 20% Low 75{NP
WXBOT KO4CWF-9 07/17 02:14:46z Reply 3 Miles WNW South Congaree SC. Tonight,Isolated T-storms then Partl{NO
WXBOT KO4CWF-9 07/17 02:13:46z Reply y Cloudy 20% Low 75{NN
WXBOT KO4CWF-9 07/17 02:13:41z Reply 3 Miles WNW South Congaree SC. Tonight,Isolated T-storms then Partl{NM
KO4CWF-9 KO4CWF-10 07/17 01:33:40z Send another testing connor{17
KO4CWF-9 KO4CWF-7 07/07 19:36:33z Send another test{16
KO4CWF-7 KO4CWF-9 07/07 19:36:08z Reply test{78
N2OIT-6 KO4CWF-9 07/06 12:10:49z Reply Copy you via satellite 73
KO4CWF-9 KI5TGK-7 07/06 12:10:03z Send another copy you via iss {14
KO4CWF-9 KI5TGK-7 07/06 12:08:14z Send another copy you via iss {13
WXBOT KO4CWF-9 06/10 15:20:17z Reply 3 Miles WNW South Congaree SC. Today,Chance T-storms 30% High 82{RB
KO4CWF-9 WXBOT 06/10 15:20:11z Send another today{11
WXBOT KO4CWF-9 06/10 15:19:00z Reply 3 Miles WNW South Congaree SC. Today,Chance T-storms 30% High 82{RA
KO4CWF-9 WXBOT 06/10 15:18:54z Send another 31ailes WNW South Congaree SC. Tonight,Clear Low 63{10
WXBOT KO4CWF-9 06/08 00:25:54z Reply 3 Miles WNW South Congaree SC. Tonight,Clear Low 63{KP
KO4CWF-9 WXBOT 06/08 00:25:47z Send another tonight{09
WXBOT KO4CWF-9 06/05 23:03:00z Reply hance T-storms then Slight Chance T-storms 50% Low 70{YC
WXBOT KO4CWF-9 06/05 23:02:55z Reply 3 Miles WNW South Congaree SC. Hazardous Weather Outlook, Tonight,C{YB
KO4CWF-9 WXBOT 06/05 23:02:48z Send another tonight{08
WXBOT KO4CWF-9 06/05 22:56:16z Reply hance T-storms then Slight Chance T-storms 50% Low 70{YA
WXBOT KO4CWF-9 06/05 22:56:11z Reply 3 Miles WNW South Congaree SC. Hazardous Weather Outlook, Tonight,C{XZ