K8II messages


fromtotime message
K8II N0AN-6 09/27 00:37:47z Send another QSL ur 599 in EM79wh Cincinnati, OH Op Fred 73
K8II K0KOC-7 09/26 01:31:03z Send another QSL ur 599 in EM79wh Cincinnati, OH Op Fred 73
K8II K4KDR-6 09/01 16:54:43z Send another QSL in EM79wh Cincinnati, OH Op Fred 73 [UISS]{01
K8II K4KDR-6 09/01 16:54:34z Send another QSL in EM79wh Cincinnati, OH Op Fred 73 [UISS]{00
KE4AZZ K8II 08/31 17:49:22z Reply de ke4azz via iss 73{2a}
K4KDR-6 K8II 08/31 17:47:23z Reply Heard you via ISS in Montpelier, VA FM17es
K8II KK4NAM 08/31 17:45:24z Send another QSL EM79wh Cincinnati, OH Op Fred
K8II K4IPH 08/18 22:39:45z Send another QSL from EM79wh Cincinnati, OH Op Fred 73
NP4JV K8II 08/16 01:17:05z Reply Hello from DM41 Arizona! QSL?
K3RRR K8II 08/14 18:05:21z Reply QSL and 73 via ISS
K3RRR K8II 08/14 18:04:46z Reply QSL from FM19jb - 13 miles from the White House
K8II K3RRR 08/14 18:04:32z Send another ur599 in EM79wh Cincinnati, OH Op Fred 73
K9JKM K8II 08/14 18:03:54z Reply 599 nr Chicago EN52