IU2DMI messages


fromtotime message
IZ7XIQ IU2DMI 11/21 20:12:36z Reply ciao 73 via iss{27
IU2DMI IZ7XIQ 11/21 20:10:15z Send another ciao 73 via iss
IU2DMI IZ7XIQ 11/21 20:10:04z Send another ciao 73
SV3CIX IU2DMI 11/21 11:29:25z Reply TNX FOR eQSL CARD...GL..GDX..Daniele....73s.!!!
IU2DMI IR1DM 11/20 21:33:50z Send another ?APRST
IU2DMI IZ5TEP 11/19 20:33:18z Send another ciao fil buona serata73{01
IZ5TEP IU2DMI 11/16 10:39:38z Reply --------------------------------------------------------??
IU2DMI IU2GLO 11/13 20:21:33z Send another ciao io sono di San Vittore 73 daniele iu2dmi{00
IU2DMI IZ2LVC-5 11/11 11:31:00z Send another 73 de iu2dmi{00
IZ1LBN IU2DMI 11/05 16:13:17z Reply OK ciao{2
IZ1LBN IU2DMI 11/04 11:43:11z Reply RICEVUTO
IU2DMI IZ1LBN 11/04 11:41:59z Send another ciao ti ho ricevuto da legnano{00
IU2DMI IZ2SQG 11/04 11:34:27z Send another ciao pivello {12