EI7GMB messages


fromtotime message
EA7KBE-7 EI7GMB 04/14 21:33:40z Reply Hello from Spain{31
EA7KBE-7 EI7GMB 04/13 22:38:49z Reply Hello from Huelva Spain{80
EI7GMB-9 EI7GMB 04/06 08:30:02z Reply 73{O
EI7GMB EI8DRB-9 03/23 19:49:40z Send another ?APRSP
EI7GMB EI8DRB-9 03/23 19:29:54z Send another hi{49
G7HCE-7 EI7GMB 03/17 16:51:54z Reply Hi from IO80gr via PSAT - TH-D74{2
EI7GMB EI5DD-9 03/13 16:39:43z Send another sending messages works{48
EI5DD-9 EI7GMB 03/07 13:33:19z Reply hello test message from EI5DD{04
EI7GMB EI5DD-9 03/07 13:07:40z Send another 145.450MHz
EI5DD-9 EI7GMB 03/07 13:07:37z Reply hello test message from EI5DD{02
EI5DD-9 EI7GMB 03/07 13:07:34z Reply hello test message from EI5DD{01
EI7GMB EI8DRB-9 02/22 18:16:43z Send another hi{47